Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gewestplanwijziging 'Gentse en Kanaalzone' in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 2001

Gewestplanwijziging 'Gentse en Kanaalzone'

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN stelde de Vlaamse regering de gedeelte- lijke gewestplanwijziging van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' definitief vast. Het gewestplan Gentse en Kanaalzone wordt daarmee gewijzigd op het grondgebied van de gemeenten Assenede, De Pinte, Evergem, Gent, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren en Zelzate. De gedeeltelijke wijziging heeft betrekking op wijzigingen in het buitengebied, gebieden voor econo- mische activiteiten en de lijninfrastructuren.

Met deze beslissing volgt de Vlaamse regering ondermeer het advies van de stad Gent, die opteerde voor de verbin- ding ter hoogte van het Sifferdok. Gelet op het feit dat het juiste tracé in deze wijziging niet kan worden opge- nomen, worden voorlopig zowel de reservatiestrook van de Sifferdoktunnel als de Rodenhuizetunnel geschrapt.

De Vlaamse regering engageert zich tevens tot het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om het nieuwe tracé ter hoogte van het Sifferdok juridisch vast te leggen van zodra het bekend is. In Gent wordt verder nog een nieuwe bus- en tramstelplaats met werkplaatsen voor De Lijn voorzien. Daardoor wordt een alternatief geboden voor de eerder in Wondelgem voorgestelde locatie, die bij de vorige gewestplanwijziging van 1998 werd afge- wezen.

Verder werd het ontwerpplan enigszins gewijzigd bij de definitieve vaststelling. Zo werd het voorziene bos- uitbreidingsgebied en valleigebied in Merelbeke gewijzigd naar natuurgebied. Deze bestemming kan verder worden verfijnd en gedifferentieerd in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), dat door de gemeente Merelbeke wordt opge- maakt. Dit maakt het ondermeer mogelijk gedetailleerde voorschriften te formuleren voor de zonevreemde woningen in het gebied.

De voorziene uitbreiding voor het bedrijf Algist-Brugge- man op het grondgebied van de gemeente Evergem wordt beperkt tot de effectieve benodigde ruimte voor de nieuwe bedrijfsgebouwen. Door deze maatregel blijft voor het overige deel het bestaande buffergebied van kracht, zodat wordt tegemoet gekomen aan ingediende bezwaren. In de regeringsbeslissing wordt nog bepaald dat de bufferzone minstens gelijktijdig effectief dient aangelegd met de bedrijfsgebouwen.

Op het grondgebied van De Pinte wordt de bestemming 'kleinhandelszone' en 'zone voor parking' gewijzigd naar 'KMO-zone'. Deze bestemming sluit beter aan bij de bestaande aanpalende KMO-zone die op het gewestplan Oude- naarde is voorzien. Het buffergebied blijft behouden, zoals voorzien op het ontwerp.

In Assenede wordt de met de regeringsbeslissing van 28/10/1998 ingestelde reservatiestrook langs de N49 teruggebracht tot de breedte die voorzien was op het Bij- zonder Plan van Aanleg nummer 8. Met deze beslissing komt een einde aan de patstelling waarin enkele bedrijven met bouwplannen waren verzeild geraakt na de vorige gewestplanwijziging van 1998.

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel.(02) 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie