Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bolkestein wijst federaal Europa af in Hofstadlezing

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ERNST AND YOUNG

Persinformatie over Hofstadlezing/ Bolkestein

Persinformatie: Bolkestein wijst federaal Europa af in Hofstadlezing

Geachte redactie,

Enkele weken geleden heeft u een persaankondiging ontvangen voor de Hofstadlezing, een initiatief van de Haagsche Courant en Ernst & Young, die dit jaar wordt verzorgd door Europees Commissaris mr drs Frits Bolkestein. Graag geven wij u bij deze onder embargo enige aanvullende informatie.

De Hofstadlezing vindt plaats op vrijdag 26 januari in de Grote Kerk te Den Haag. Om 18.00 uur zal de heer Bolkestein zijn lezing uitspreken. Aansluitend vindt tussen 18.45 en 19.15 uur een paneldiscussie plaats met FNV-voorzitter L. de Waal, chef stadsredactie P. de Vries van de Haagsche Courant en bestuursvoorzitter J. den Hartog van Ernst & Young.

Helaas is het niet mogelijk om de toespraak van Bolkestein vooraf ter beschikking te stellen, ook niet onder embargo. Onderstaande citaten zijn onder voorbehoud van de tekst zoals deze vanavond daadwerkelijk wordt uitgesproken en hebben derhalve alléén een functie voor deze informatieve samenvatting ten behoeve van de pers. Ik wil u graag verzoeken om dit embargo te respecteren. Vanaf het moment dat de lezing wordt uitgesproken, is de tekst overigens wel integraal verkrijgbaar.

Bolkestein kijkt vanavond terug op de Europese topconferentie in Nice en de recente publieke discussie over de toekomst van Europa. Centraal in zijn betoog staat de afwijzing van een federaal Europa en de keuze voor een 'Europa van de kerntaken' waarin men 'scherpe grenzen durft te trekken tussen wat de Unie moet doen en wat thuishoort in het domein van de lidstaten'.

'In Nice is de Europese Unie op haar grenzen gestoten', aldus Bolkestein. 'Niet eerder duurde een intergouvernementele conferentie zo lang en leverde zij zo veel beslissingen op die zo veel verwarring veroorzaakten.'

Bij de topontmoeting, die Bolkestein als een 'keerpunt' omschrijft, plaatst hij enkele kanttekeningen:

- Intergouvernementele besluitvorming verliest verder aan doelmatigheid naarmate meer lidstaten aan tafel zitten;
- Binnen de Europese Unie 'verschuiven de gewichten'. De as Duitsland-Frankrijk is niet langer allesbepalend; Europa kent daardoor geen dragend politiek leiderschap meer.

- Nederland moet weten waar het zich positioneert. 'Nederland beschouwt zichzelf gevoelsmatig als kleinste van de grote landen. Maar andere lidstaten, zowel grote als kleine, zien haar als de grootste onder de kleinen.' Nederland kan meer bereiken in Benelux-verband dan op eigen kracht.

- De 'methode-Monnet', met een stapsgewijze integratie zonder vooropgesteld einddoel, is nog steeds de meest wenselijke. Een debat over het (eind)doel van de Europese Unie - een federaal of confederaal model - 'mondt snel uit in een theoretische, zo niet theologische discussie'.

- Europa heeft een legitimatieprobleem. De Europese integratie is tot dusver een technocratisch proces geweest dat weinig gevoel van legitimatie bij de burgers genereerde. Er is een onbehagen te bespeuren. 'Na Nice kan men constateren dat de intergouvernementele koehandel van nationale belangen niet leidt tot een versterking van de legitimatie. Er is meer nodig dan Europese topconferenties die veel mediabelangstelling trekken of het publiceren van glimmende folder.'

Bolkestein gaat tevens in op de discussie die de afgelopen maanden is gevoerd over de toekomst van Europa, met bijdragen van o.a. Joschka Fischer, Jacques Chirac en Tony Blair. Hij herhaalt zijn al eerder geuite aarzelingen bij een combinatie van het behoud van de natiestaat en een Europese federatie. 'Het is zelfs riskant om naar een federaal Europa te streven want het risico is groot dat het niet lukt en Europa vervolgens door een soort weerslag terecht komt in een spoor van desintegratie. Wie Europa wil federaliseren én uitbreiden, bouwt aan iets dat afbreekt', aldus Bolkestein in de Hofstadlezing. 'Ik meen dat een discussie over het einddoel de aandacht afleidt van de werkelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Men mag niet in politieke romantiek vluchten teneinde de harde realiteit te ontlopen.'

Bolkestein bepleit een Europese Commissie die een spilfunctie vervult. 'Niet een college van ambassadeurs maar het hart van de gemeenschap.' Het Europees Parlement zou zich meer moeten toespitsen op hoofdzaken van beleid dan op incidenten. 'Het is voor Europa belangrijker dat de conclusies van de Top in Lissabon goed worden uitgevoerd dan dat de contacten van de EU met het Vaticaan worden verbroken.'

In de Hofstadlezing behandelt Bolkestein zijdelings ook het immigratievraagstuk. Wanneer Europa - met het oog op de arbeidsmarktproblemen - kiest voor een 'immigratie-unie' dient volgens Bolkestein de toestroom kwantitatief beperkt te worden door kwalitatieve eisen te stellen op basis van de economische realiteiten en behoeften van Europa. Zelf zou Bolkestein liever in willen zetten op het verhogen van de arbeidsparticipatie dan op het op gang brengen van de immigratiestroom.

Voor meer informatie over de Hofstadlezing 2001 kunt u contact opnemen met persvoorlichter Jan-Willem Wits van Ernst & Young, tel. 010 407 4359/ 06 21 25 25 15.

26 jan 01 18:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie