Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie TU Twente: Leren op de werkplek opnieuw ontdekt

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente

01/04 23 januari 2001

Leren op de werkplek opnieuw ontdekt

Europese conferentie Human Resource Development op de Universiteit Twente

Aanstaande vrijdag en zaterdag 26 en 27 januari vindt op de Universiteit Twente de tweede Europese conferentie plaats over human resource development. De conferentie heeft als thema leren op de werkplek. De Amerikaanse hoogleraar Victoria Marsick van de Columbia Universiteit van New York geeft vrijdag de aftrap.

De werkplek kan een zeer krachtige leeromgeving zijn en werknemers zijn zeer goed in staat hun eigen leren vorm te geven zonder het volgen van een opleiding. Maar niet iedere organisatie is per definitie een geschikte leeromgeving. Leren dient geen geïsoleerd, individueel verschijnsel te zijn, maar dient te worden ingebed in alle geledingen van de organisatie om er voor te zorgen dat organisaties effectief, efficiënt en innovatief opereren. Tijdens de conferentie zijn er circa tachtig presentaties van Europese en Amerikaanse onderzoekers over dit onderwerp. De Universiteit Twente organiseert deze conferentie in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het leren op de werkplek staat tegenwoordig bijzonder hoog genoteerd op de agenda van organisaties. Dat heeft onder andere te maken met de toenemende kosten van bedrijfsopleidingen. In vergelijking met traditionele vormen van bedrijfsopleidingen, bespaart leren op de werkplek op reis- en verblijfskosten. De werknemer blijft ook actief bij het productieproces betrokken, wat niet het geval is tijdens externe cursusdagen. Leren op de werkplek heeft het voordeel dat geleerd kan worden op het moment dat daar behoefte aan is. Dat maakt leren flexibeler.

De toenemende aandacht voor het leren in de werksituatie heeft ook te maken met het permanente proces van innoveren. Het tempo waarin organisaties er in slagen nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen in hun producten en diensten is zeer bepalend voor hun overlevingskansen. Flexibele organisatievormen zijn de strikte arbeidsdeling aan het vervangen en in zulke innovatieve, leerrijke omgevingen ligt het voor de hand het leren in de werksituatie zelf te situeren.

Lage status
Leren op de werkplek heeft een lange geschiedenis. Wellicht het bekendste voorbeeld in onze historie zijn de Middeleeuwse gilden. Door een systeem van al doende leren onder begeleiding van een meester kon een leerling de status van gezel bereiken. Door het verval van de gilden kwam er een einde aan. In de negentiende eeuw kwamen de industrie- en ambachtsscholen ervoor in de plaats. En na de Tweede Wereldoorlog ontstond het beroepsonderwijs in zijn volle omvang. Grote bedrijven richtten bedrijfsscholen op voor hun medewerkers. Leren op de werkplek kreeg hierdoor een lage status. Het werd beschouwd als een mogelijkheid voor hen die de intellectuele capaciteit missen om een succesvolle schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. Verder zou het niet bijdragen aan de ontwikkeling van een brede visie op het beroep en zou het de verwerving van reflectieve vaardigheden verhinderen.

Het opleiden van nieuwe medewerkers kreeg ook steeds minder prioriteit door de groeiende automatisering en rationalisering van productieprocessen.

Duaal leren
In de jaren tachtig van de vorige eeuw trad er een herwaardering op voor de werkplek als leeromgeving. Werkgevers signaleerden dat afgestudeerden van beroepsopleidingen over te weinig kennis en vaardigheden beschikten om productief te zijn. Zowel voor het leerlingwezen als voor het middelbaar beroeps-onderwijs werden er initiatieven uitgewerkt om de kwaliteit en de kwantiteit van het leren in de beroepspraktijk te verbeteren. De waardering voor het leren in de beroepspraktijk kreeg zijn beslag in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (vanaf 1 januari 1996 van kracht) waarin is vastgelegd dat het leren in de beroeps-praktijk(vorming) onderdeel dient uit te maken van elke beroepsopleiding.

Sinds een aantal jaren bieden hogere beroepsopleidingen duale opleidings-varianten aan, waarin leren en werken wordt gecombineerd. En zeer recentelijk experimenteren ook universiteiten met duale leerwerktrajecten. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn bedrijven zeer bereidwillig aan dergelijke opleidings-arrangementen mee te werken.

In de sector bedrijfsopleidingen lijkt momenteel de werkplek wel de leersituatie bij uitstek te zijn. Veel onderzoekers betoogden dat klassikale bedrijfsopleidingen (nagenoeg) niet resulteerden in de beoogde verandering in het gedrag van werknemers.

Noot voor de pers
In de conferentie komen de nieuwste inzichten aan bod. Het gaat daarbij om:

* de leerprocessen die werknemers doormaken op de werkplek;
* de manier waarop deze vorm van opleiden en leren kan worden gefaciliteerd door de organisatie;

* de reflectie van werknemers op deze vorm van leren en de effecten die met leren op de werkplek worden gesorteerd;
* de barrières die worden ondervonden bij het invoeren van dit concept in arbeidsorganisaties;

* de samenhang tussen de lerende organisatie en kennisontwikkeling;
* de mogelijke paradox tussen enerzijds het streven naar prestatieverhoging van de organisatie als geheel en van de individuele medewerkers in het bijzonder én anderzijds het meer zelfverantwoordelijk maken van medewerkers voor zowel hun eigen leerproces als de bijdrage aan het resultaat van de organisatie.

De conferentie Human Resource Management vindt plaats in het Collegezalencomplex van de Universiteit Twente vanaf vrijdag 26 januari 9.30 uur tot zaterdagmiddag 16.30 uur.

Voor meer informatie of aanmelding:
Dr. Jan Streumer (organisator), faculteit Toegepaste Onderwijskunde, tel. 053 489 3603 of 053 489 3578, e-mail: (treumer@edte.utwente.nl) Drs. Bernadette Koopmans, dienst Communicatie en Transfer, tel. 053 489 4366, e-mail: (b.j.m.koopmans@cent.utwente.nl)

Internet: projects.edte.utwente.nl/hrdconference

© Universiteit Twente 1997-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie