Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Wieringen

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen

bijgewerkt tot 29 januari 2001

- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (26 januari 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (23 januari 2001)
Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en meldingen (26 januari 2001)

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-De Kule 25 tbv het veranderen van een schoolgebouw tot een woning en praktijkruimte (ontvangen 16 januari 2001)

-Hollebalgweg 13 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 18 januari 2001)

-Gemeenelandsweg 90 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 19 januari 2001)

-Hoofdstraat 19 tbv het oprichten van een serre (ontvangen 23 januari 2001)

-Westerlanderweg 146 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 23 januari 2001)

-Narcissenstraat 13 tbv het oprichten van een garage/berging (ontvangen 23 januari 2001)

B. VERLEENDE BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hippolytushoeverkruisweg 3 tbv het oprichten van een dakkapel (verzonden 25 januari 2001)

-Noordburendwarsweg 9, het oprichten van een stal (verzonden 25 januari 2001)

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikkingen. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 26 januari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (23 januari 2001)

Op 23 januari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning aan L.B. Dick voor het hebben van 2 speelautomaten in perc. Nieuwstraat 26.

Verleende vergunning aan V.O.F. De Coupure voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor vis op het Haventerrein te Den Oever.

Verleende ventvergunning aan:

-Fa. P. Kooijman voor het venten met bloemen en planten op Wieringen op de donderdag, vrijdag en zaterdag;

-N. de Jong voor het innemen van een standplaats op de zaterdag voor de verkoop van noten/pinda's en kaas;

-P. van Etten voor het innemen van een standplaats op de zaterdag voor de verkoop van groenten/fruit.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie