Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering Gilze-Rijen 29 januari 2001

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda
Agenda Raadsvergadering - 29 januari 2001
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WORD97 formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergadering van 18 december 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel inzake voorlopige afwikkeling beëindiging SMB en verkoop CA Spinder.
Toelichting
In het kader van de afwikkeling van de beëindiging van de taakuitoefening SMB en de afwikkeling van de verkoop van CA Spinder, wordt ter besluitvorming voorgelegd het voorlopig liquidatieplan, de garantstelling voor claims, welke ten laste kunnen worden gebracht van het SMB na afrekening met de deelnemende gemeenten, de oprichting van een vereniging van contractanten in Noord-Brabant ter behartiging van gemeenschappelijke belangen ter zake van afvalverwerking. Voorgesteld wordt met deze onderwerpen in te stemmen.


4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de 2e fase Organisatieontwikkelingstraject. Toelichting
Overeenkomstig de toezegging gedaan in de raadsvergadering van 18 december 2000 overleggen wij het concept plan van aanpak voor de 2e fase van het organisatieontwikkelingstraject, uitvoeringsjaar 2001. Een van de eerste stappen betreft het werven en selecteren van nieuwe sectormanagers en een beleidsmedewerker / adviseur planning en control. Gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen van 68.000,-- (€ 30.857,--) ten behoeve van de werving en selectie.


5. Voorstel inzake uitbreiding van de formatie groep Bestuursondersteuning van de stafafdeling POBI. Toelichting
Voorgesteld wordt om de formatie van de groep Bestuursondersteuning met 0,4310 formatieplaats uit te breiden (0,3667 formatieplaats voor de functie Medewerker algemeen juridische zaken en 0,0643 formatieplaats voor de functie Secretaris commissie bezwaar en beroep). Deze uitbreiding levert een extra salarislast op van 40.000,-- (salarisschaal 9 verhoogd met 9 periodieken), ten laste van de gemeentebegroting 2001. Dekking van deze extra lasten zal plaatsvinden door te beschikken over de post onvoorziene uitgaven van de gemeentebegroting 2001.


6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanschaf uniformen bodedienst.
Toelichting
Een krediet beschikbaar stellen van 7.000,-- (incl. BTW) ten behoeve van de bekostiging van de aanschaf van nieuwe uniformen ten behoeve van de medewerkers van de bodedienst. Het betreffende krediet zal worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven 2001.


7. Voorstel inzake notitie drugsbeleid gemeente Gilze en Rijen. Toelichting
Door de uitgangspunten van de regionale nota "Omgaan met drugs in de regio" te onderschrijven wordt gekomen tot het vastleggen van een lokaal beleid met betrekking tot drugs.


8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van vervangen 35 stuks pompen drukriolering. Toelichting
Ten behoeve van het vervangen van 35 stuks pompen van de drukriolering is een krediet nodig van 87.500,00.


9. Voorstel inzake milieuverslag 1999 en milieuprogramma 2000. Toelichting
Op grond van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een milieuverslag vast over het afgelopen jaar en een milieuprogramma voor het komende of lopende jaar. Het programma bevat de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken en een overzicht van de financiële gevolgen van de uitvoering van deze taken. Het programma van 2000 is gebaseerd op het in 1999 door de raad vastgestelde Milieuwerkplan over de periode 1998-2001. In het jaarlijkse Verslag milieubeheer wordt door ons verantwoording afgelegd van de werkelijk uitgevoerde taken van het afgelopen jaar (1999).
Door interne verschuivingen van personen en taken en een onderbezetting op de afdeling Milieu, kan het concept van het Milieuprogramma voor 2000 en het concept van het Verslag milieubeheer voor 1999 eerst nu (eind 2000) aan uw Raad worden aangeboden.


10. Voorstel inzake verzoek herziening bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw.
Toelichting
De heer L.C.Verdaasdonk , Hoofdstraat 157 te Rijen verzoekt uw raad om het bestemmingsplan dat van kracht is voor de hoek Hoofdstraat/Statenlaan te herzien in die zin, dat op die locatie een woning kan worden gebouwd.
Uw raad, planologisch wetgever, zal daarop een standpunt dienen te bepalen.


11. Voorstel inzake beleidsplan 2001 sociale zaken. Toelichting
Sinds 1995 heeft de gemeente op grond van de Algemene bijstandswet een wettelijke verplichting om het bijstandsbeleid jaarlijks vast te leggen in een beleidsplan. Door middel van bijgevoegde nota wordt gevolg gegeven aan deze verplichting. De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen.


12. Voorstel inzake aanpassing en juridisch eigendom basisschool De Kring.
Toelichting
Tijdens het overleg over de wijze van uitvoering van de aan basisschool De Kring toegekende huisvestingsvoorzieningen in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2000 is gebleken, dat naast het overdragen van het juridisch eigendom van de onroerende goederen betreffende De Kring aan het schoolbestuur, een aantal aanpassingen van het schoolgebouw, het schoolterrein en de schoolomgeving noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt hiervoor kredieten te voteren.


13. Voorstel inzake vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs gemeente Gilze en Rijen 2001 en intrekking van de tweede herziening van de Verordening voorzieningen huisvesting basis- en voortgezet onderwijs gemeente Gilze en Rijen. Toelichting
In de vergadering van 26 april 1999 heeft uw raad de tweede herziening van de Verordening voorzieningen huisvesting basis- en voortgezet onderwijs gemeente Gilze en RijenŽ vastgesteld. Als gevolg van de actuele ontwikkelingen op het terrein van de onderwijswetgeving en het verdwijnen van het voortgezet onderwijs in onze gemeente dient deze verordening aangepast te worden. De schoolbesturen stemmen in met de voorgestelde wijzigingen.


14. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 24 tot en met 26 januari 2001. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 26 januari 2001 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.Copyrights Reserved by Gemeente Gilze en Rijen 1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
EuropaÂŽs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...