Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op Kamervragen over doorspelen van informatie

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over doorspelen van informatie aan de BVD door een tolk

Een parlementair stuk bij het onderwerp Binnenlandse Veiligheidsdienst
17 januari 2001
De Tweede Kamerleden Oedayraj Singh Varma en Halsema (beiden Groen Links) hebben op 16 november vragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over het doorspelen van informatie aan de BVD door een tolk. Deze vragen werden op 17 januari beantwoord.

1. Vraag
Kent u het interview met dhr. Afshin Afkari, afgedrukt in de rubriek "Passanten" van de Volkskrant van 13 november 2000? Klopt het bericht dat hij tolkt voor het ministerie van Justitie en daarnaast informatie doorspeelt over de Iraanse gemeenschap aan de BVD? Zijn degenen voor wie hij heeft getolkt hiervan op de hoogte gebracht?

2. Vraag
Acht u de functie van tolk, waarop een beroepsgeheim rust, verenigbaar met de rol van de informant voor de BVD? Zo ja, op welke wijze kunt u garanderen dat de tolk de vertrouwelijke informatie die hij verkrijgt vanuit zijn functie als tolk, niet naar derden doorspeelt? Veroorzaakt deze dubbelrol niet in elk geval de schijn dat informatie die geuit wordt in het bijzijn van een tolk, niet veilig is?

3. Vraag
Komt het vaker voor dat tolken van uw ministerie samenwerken met de BVD? Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat dit vaker zal gebeuren?

1 en 3. Antwoord
Wij hebben kennis genomen van het artikel waarin wordt gesteld dat dhr. Afshin Afkari de BVD van informatie over het wel en wee in de Iraanse gemeenschap voorzag.
De heer Afshin Afkari komt voor op lijsten van tolken en vertalers die worden ingezet voor tolkwerkzaamheden binnen de werkingssfeer van Justitie. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat het ministerie van Justitie geen tolken in dienst heeft. Afnemers binnen de werkingssfeer van Justitie, zoals de IND en de rechtbanken, maken in voorkomende gevallen gebruik van tolken waarbij sprake is van "aanneming van werk". Het staat de tolken dan ook vrij, nu en in de toekomst, om ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden te verrichten. Zo werken tolken die binnen de werkingssfeer van Justitie diensten verlenen ook voor anderen, bijvoorbeeld voor advocaten. Hierbij geldt wel de eis van geheimhouding van datgene waarvan ze kennis hebben genomen tijdens de dienstverlening aan Justitie.
Ingevolge het bepaalde in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dienen de bronnen van de dienst geheim gehouden te worden. Er kan dus niet ingegaan worden op het resterende deel van de vragen 1 en 3.

4. Vraag
Komt het vaker voor dat de BVD samenwerking zoekt met ambtenaren van een ander ministerie die een vertrouwensfunctie vervullen? Acht u dit verantwoord? Bent u bereid om regels te stellen ten aanzien van personen die wegens hun functie niet benaderd mogen worden door de BVD? Zo neen, waarom niet?
2 en 4. Antwoord
Een tolk die binnen de werkingssfeer van Justitie diensten verricht, neemt een belangrijke positie in. Er is immers altijd sprake van kwetsbare belangen die in het geding zijn, bijvoorbeeld de belangen van een verdachte in een strafzaak of de belangen van een asielzoeker. Ter bescherming van deze belangen worden aan deze tolken dan ook zware eisen gesteld, die vastgelegd zijn in onder meer gedragscodes die tolken en vertalers moeten onderschrijven wanneer ze diensten voor Justitie-onderdelen willen verrichten. In juni 2000 is het ministerie van Justitie gestart met het kwaliteitstraject tolken en vertalers. Dit traject moet er toe leiden dat vanaf 2003 uitsluitend nog tolken en vertalers worden ingezet die voldoen aan uniforme kwaliteitseisen. U bent op 14 juni over dit traject ingelicht (brief van de staatssecretaris van Justitie met kenmerk 5033563/DBZ/00 aan de vaste Kamercommissie van Justitie). Op 11 oktober heeft hierover een Algemeen Overleg plaatsgevonden.
Ingevolge de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is de BVD bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot een ieder die geacht wordt gegevens te kunnen verstrekken. Dit is dus ook mogelijk ten aanzien van ambtenaren die een vertrouwensfunctie vervullen en ten aanzien van tolken. Degene tot wie de BVD zich wendt is niet verplicht zijn medewerking te verlenen in het geval hem of haar een verzoek om informatie wordt gedaan.
Uit de wetsgeschiedenis van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Nota n.a.v. het eindverslag, TK, 1984-1985, 17363, nr.12, blz. 15) komt ten aanzien van het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij vertrouwenspersonen, zoals artsen, het volgende naar voren: "Het beroepsgeheim is gegeven ter wille van het belang, dat een ieder zich tot een vertrouwenspersoon moet kunnen wenden zonder vrees dat het toevertrouwde ook derden ter ore kan komen. De bescherming van deze vertrouwensrelatie is een hoog goed. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten zullen derhalve te dezen aanzien de uiterste terughoudendheid dienen te betrachten en zich slechts onder de volgende voorwaarden met een verzoek om inlichtingen tot een vertrouwenspersoon mogen wenden:

a. geen gegevens mogen worden gevraagd waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij binnen de vertrouwenssfeer liggen; b. er moet sprake zijn van een ernstige bedreiging van een gewichtig belang van de Staat;
c. de verlangde gegevens kunnen niet langs andere weg worden verkregen.

Mede gelet op het feit, dat het de vertrouwenspersoon net als elke andere burger vrij staat afwijzend te reageren op het verzoek bepaalde informatie te verstrekken over wie dan ook, achten wij de bescherming van de vertrouwensrelatie optimaal gewaarborgd."

Nu het onder de hier neergelegde waarborgen zelfs mogelijk is vertrouwenspersonen, zoals artsen, te benaderen voor informatie, valt niet in te zien waarom dat niet ook geldt voor tolken die een gedragscode onderschrijven. Gelet op genoemde waarborgen en het aspect van vrijwilligheid achten wij één en ander verantwoord en zien wij voorshands geen aanleiding hieromtrent nadere regels te stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...