Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister bij uitreiking WebWijzerAward Jaarprijs

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel bij de uitreiking van de WebWijzerAward Jaarprijs 2000
Een toespraak bij het onderwerp Betere publieke dienstverlening 24 januari 2001
Dames en heren,
Op dit moment weet ik net even meer dan u en dat wilde ik nog een paar minuten zo houden. Dan zal ik bekendmaken wie de winnaar is van de WebWijzerAward Jaarprijs 2000. Voor het zover is, wil ik een paar dingen zeggen over de digitale overheid in het algemeen. Het weekblad The Economist wijdde vorig jaar een special aan e-politics en e-government. Het blad wijst erop dat steeds meer consumenten gewend zijn aan snelle, op maat gesneden service van bedrijven op het net. Is het niet onwaarschijnlijk, zo vraagt de auteur zich af, dat diezelfde consument genoegen blijft nemen met een verouderde opvatting van dienstverlening door de overheid? Dat is inderdaad onwaarschijnlijk. De overheid heeft immers te maken met burgers die steeds mondiger en beter opgeleid zijn. Deze geëmancipeerde burgers zijn gewend zelf sturing te geven aan hun leven, zelf de regie in handen te hebben, ze zijn onvoorspelbaarder geworden. Hun loyaliteit gaat uit naar meerdere doelen tegelijk, zelfs als dat soms niet logisch lijkt. Zij kopen bij de Bijenkorf, maar ook bij Zeeman. Ze zijn lid van Natuurmonumenten, maar willen wel dat die nieuwe wijk er komt. Directe belangen en persoonlijke interesse geven de doorslag bij de keuzen van burgers. Het is met die burgers dat de overheid te maken heeft.
E-government kan zowel forse besparingen opleveren als een betere service. Administratieve rompslomp kost Nederland nu 16 miljard gulden per jaar. In januari 2003 zal elke Nederlander een digitale handtekening krijgen. Iedere Nederlander kan dan beschikken over een digitaal kluisje: een afgegrendelde plek op Internet waar burgers hun belastingaangifte, salarisadministratie, aanvragen voor kinderbijslag, banksaldi, beleggingsportefeuille, verzekeringen, hypotheken, medische gegevens enzovoort kunnen opslaan. Dat scheelt niet alleen rompslomp, maar verhoogt ook de service. Stelt u zich maar voor dat je automatisch bericht ontvangt dat je in aanmerking komt voor huursubsidie. De overheid zal daartoe klantgerichter moeten worden in de front office en de back office ingrijpend moeten verbouwen. Is het immers niet onzinnig om allemaal losse ambtelijke afdelingen en instanties in stand te houden, als je je vergunning straks kunt aanvragen via www.overheid.nl?
Ik merk op dat we als overheid druk bezig zijn met het vergroten van de veiligheid van Internet en telecommunicatie. Dat is nodig, want het ontbreken van beveiliging van uitgewisselde gegevens vormt een belemmering voor een adequate dienstverlening. Binnen één à twee jaar zullen we met verschillende nieuwe initiatieven komen. Het Project Digitale Handtekening, dat inmiddels loopt, is er daarvan één.
Over www.overheid.nl gesproken - laat ik u meteen maar vertellen dat deze site met ingang van vandaag vernieuwd is. De nieuwe site is veel sneller en meer vraaggericht, gastvrijer dan de vorige. Burgers hoeven dus minder bedreven te zijn met computers en Internet om er hun weg te kunnen vinden. Daarnaast biedt de site meer informatie, zoals scholen, bibliotheken, musea en zorginstellingen in de eigen buurt. Ook kan de gebruiker met één druk op de knop alle persberichten van centrale en decentrale overheden oproepen. De nieuwe site is bovendien toegankelijk voor visueel gehandicapten. En we blijven werken aan verbeteringen, ook in de hoop daarmee gemeenten en andere overheden te inspireren. Achter mij ziet u nu de nieuwe website geprojecteerd. Onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zien we ook nieuwe vormen van democratie ontstaan. Beleid zal interactief tot stand komen, in samenspraak met burgers en andere belanghebbenden. Zowel beleidsvoorbereiding als -uitvoering vinden in toenemende mate plaats binnen een interactief proces. De digitale overheid biedt de burger de kans om veel vlotter en comfortabeler deel te nemen aan het proces van
beleidsvoorbereiding. Vroeger moest hij daarvoor naar het stadhuis om een inspraakavond te bezoeken. Nu hoeft hij er zijn huis niet eens meer voor uit. Ik merk het zelf op mijn site www.ministervanboxtel.nl, waar burgers over allerlei aspecten van mijn beleid meepraten. Per maand worden er maar liefst tien- tot veertienduizend bezoekjes afgelegd aan de site, waarbij gemiddeld zon vijf paginas worden geopend
De burger heeft dus zeker belangstelling voor overheidswebsites. Tenminste, als die sites kwalitatief van voldoende niveau zijn. En op dat gebied zijn we er nog lang niet. Zowel het aanbieden van producten en diensten op Internet als het ontsluiten van bestuurlijke informatie gebeuren in volstrekt onvoldoende mate. Daarin schuilt ook het belang van de WebWijzerAward: we zien voorbeelden van organisaties die begrepen hebben welke eisen e-government stelt en die daarop inspelen. Dat geldt natuurlijk zeker voor de winnaar, die ik nog steeds niet verklap. Ik roep andere overheidsorganisaties nadrukkelijk op om een voorbeeld te nemen aan de twaalf maand-winnaars van de WebWijzerAward. Tot mijn genoegen gebeurt er veel op dit gebied. Dat blijkt uit het vorige week verschenen en in mijn opdracht uitgevoerde onderzoek Internetmonitor, dat uitwijst dat het aantal overheidswebsites in het jaar 2000 met maar liefst 50% is toegenomen. We willen de opgedane kennis van en ervaring met interactieve besluitvorming zo breed mogelijk verspreiden. In 1998 is al een handleiding uitgebracht met tips hoe overheden een elektronische burgerconsultatie kunnen uitvoeren. Welk elektronisch gereedschap zij daarvoor kunnen gebruiken, kan een ieder zien op www.helpdeskoverheid.nl.
Verder heeft de Helpdesk, samen met het veld, een kwaliteitsrichtlijn opgesteld. In de richtlijn staan minimumnormen, zowel op technisch als op inhoudelijk gebied, waaraan overheidswebsites moeten voldoen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van sites voor blinden en slechtzienden. Het is tijd om de beslissing van de jury bekend te maken, maar niet voordat ik de juryleden bedankt heb voor hun werk. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de overheid, aan het toegankelijk maken van overheidsinformatie en aan de ontkokering.
Terzake nu. De winnaar is een site die fraai vormgegeven, actueel en gebruiksvriendelijk is en waar je in een mum van tijd een schat aan informatie kunt vinden over alles wat met watermanagement te maken heeft, alfabetisch gerangschikt van aanleg tot en met zwemwaterkwaliteit.
Dames en heren, u heeft het misschien al geraden: ik heb het over www.waterland.net, de inzending van Rijkswaterstaat. Ik feliciteer de makers van www.waterland.net van harte met het winnen van de WebWijzerAward. Ter illustratie citeer ik uit het juryrapport: "Rijkswaterstaat laat met waterland.net duidelijk zien dat een overheidsinstantie met behulp van Internet de binnen de overheid vaak zo aanwezige hokjesgeest kan doorbreken". Daar sluit ik me graag bij aan en ik spreek de hoop uit dat zij vele overheidsorganisaties zullen inspireren tot het vervaardigen van efficiënte, bruikbare, overzichtelijke websites. Ik feliciteer ook de overige winnaars, want ook zij hebben voorbeelden gesteld die navolging verdienen. Als u straks de zaal verlaat, ontvangt u dan ook een boek waarin alle winnaars van 2000 staan vermeld. Ik dank u voor uw aandacht.
Alléén het gesproken woord geldt.

Relevante links:
Overheid.nl
De site van minister Van Boxtel
Helpdesk overheid
Waterland.net

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie