Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraadsvergadering Hattem

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 24 januari 2001

RAADSVERGADERING

De gemeenteraad komt op maandag 29 januari 2001 in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. Aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:


1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Spreekrecht burgerij.

3. Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen dd. 14 december 2000.
4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot besteding van de rijksbijdrage educatie 2001 groot f 199.019,-- bij het ROC "Deltion College" te Zwolle (no. 1).
6. Voorstel tot vaststelling van de 5e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, dit in verband met aanpassingen in de model-APV van de VNG, alsmede enkele redactionele wijzigingen (no. 2).
7. Voorstel tot vaststelling van de 6e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, dit in verband met nieuw speelautomatenbeleid (no. 3).

8. Voorstel tot vaststelling van de 13e partiële herziening van het bestemmingsplan "Bongerd" ('woonkamer' Zorg- en Wooncentrum De Bongerd/nieuwbouw 66 aanleunwoningen) (no. 4).
9. Voorstel tot:
a. het beschikbaar stellen van een krediet groot f 345.000,-- voor uitbreiding van de protestants christelijke basisschool "Van Heemstra" met één permanent lokaal (no. 5); b. vaststelling van de 2e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.
10. Voorstel tot het afgeven van een verklaring dat de Stichting Omroep Hattem voldoet aan de eisen gesteld in artikel 30 van de Mediawet (nr. 6).

11. Voorstel tot:
a. het verlenen van een aanvullende subsidie aan de Stichting Kinderopvang Hattem ten behoeve van uitbreiding met maximaal 7 kindopvangplaatsen (no. 7);
b. vaststelling van de 4e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.
12. Voorstel tot:
a. instemming met het besluit van de directie en Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Gelderland luidende als volgt:
1. voort te gaan met het reeds ingezette beleid om te komen tot realisatie van verbeteringen en besparingen binnen het bedrijf;

2. de band tussen de aandeelhouders en het bedrijf te intensiveren;

3. de fusie besprekingen met WMO voort te zetten;
4. niet in te gaan op het overname bod door NUON; b. het behouden van de vier aandelen van het Waterbedrijf Gelderland (no. 8).

13. Voorstel tot vaststelling van de 3e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

NADERE UITWERKING PROSTITUTIEBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van het door de gemeenteraad vastgestelde regionaal prostitutiebeleid voornemens zijn in te stemmen met een nadere uitwerking van dit beleid in die zin dat


* het regionaal maximum wordt vastgesteld op 25 inrichtingen;
* gemeenten met bestaande inrichtingen een voorkeursrecht hebben;
* er gebruik gemaakt wordt van een regionale meldlijst.
Het ontwerpbeleid ligt met ingang van donderdag 25 januari 2001 gedurende 4 weken ter inzage op het stadhuis te Hattem bij de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden mondeling doch bij voorkeur schriftelijk hun zienswijzen en/of bedenkingen naar voren brengen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de afdeling ABZ, telefoon 038-4431628.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLANNEN ONHERROEPELIJK

Burgemeester en wethouders delen gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mee dat de goedkeuring van de navolgende bestemmingsplannen onherroepelijk is geworden:


* Het Veen, 34e partiële herziening (percelen Veenwal 5 en 7);
* Claerwater, 28e partiële herziening (perceel Zuiderzeestraatweg 34 - kwekerij Souman);

* De Hilst 1998 (integrale herziening).

De plannen liggen met ingang van 25 januari 2001 ter gemeentesecretarie, Buro Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer hebben ontvangen van de heer J. Wessel voor de smederij aan het adres Kerkstraat 41-43 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om voor het uitvoeren van een bodemsanering op 13 en 14 februari 2001 de Oude Kerkweg, voor het gedeelte gelegen tussen de Enkweg en de Meerveltweg, af te sluiten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


* het oprichten van een schuur en het uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 65 (VZ 03-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Klaverkamp 25 (VZ 03-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Groeneweg 4 (VZ 03-01-2001);

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning, Zuiderzeestraatweg 30 (VZ 03-01-2001).

Reclamevergunning is verleend voor:


* het aanbrengen van een reclame-object, 2e Walsteeg 3 (VZ 11-01-2001).
Sloopvergunning is verleend voor:


* het slopen van een berging, Zuiderzeestraatweg 34 (VZ 12-01-2001).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


* het oprichten van een schuur, Libanonweg 1;
* het uitbreiden en veranderen van twee woningen, Dorpsweg 15 en 13;
* het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur/berging, Hilsdijk 63;
* het uitbreiden en veranderen van een woon- en zorgcentrum met een praktijkruimte, Hof van Blom 5;

* het oprichten van een bedrijfswoning, Populierenlaan 9;
* het oprichten van een bedrijfswoning, Populierenlaan 11;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Rademakershoeve 55;
* het uitbreiden en veranderen van een woning en het geheel vernieuwen en uitbreiden van een bijgebouw, Wilgenhof 22;

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Enkweg 17.
Hattem, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...