Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociale Zaken wil alcohol op lijst van schadelijke stoffen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

KONINKLIJKE NEDALCO

Geen kinderen met Jus d'Orange?

Voor werknemers in de horeca is het - als het aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt - in de nabije toekomst wellicht niet meer mogelijk om alcoholhoudende dranken te serveren. Dit is het gevolg van het voornemen van het departement om ethanol (alcohol) in het kader van arbeidsomstandigheden met ingang van 1 februari a.s. op de 'lijst' van stoffen te plaatsen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Van de tot nu toe op de lijst staande stoffen is aangetoond dat blootstelling eraan tijdens het verrichten van werkzaamheden de ongewenste gevolgen op de voortplanting kan hebben. Het gaat hier echter om stoffen die niet worden geconsumeerd, maar die hun effect via inademing en/of huidcontact uitoefenen.

Ethanol is een stof die zowel wordt gedronken, als waaraan men kan worden blootgesteld via inademing en huidcontact tijdens werkzaamheden. Onomstotelijk staat vast dat excessief drinken gevolgen heeft voor de voortplanting. De overvloedige literatuur hierover wordt nu ten onrechte betrokken in de discussie over blootstelling aan alcohol op de werkplek. De hoeveelheid alcohol die in het lichaam moet worden opgenomen om tot effecten op het ongeboren kind te leiden is dermate hoog, dat deze niet via inademing en huidcontact kunnen worden bereikt. Ter illustratie: het effect van blootstelling aan alcohol op de werkplek (via inademing of huidcontact) staat gelijk aan het nuttigen van bijvoorbeeld 1 glas jus d'orange of 3 boterhammen of 1 portie tira misu (producten die zeer minimale hoeveelheden ethanol bevatten). De door het ministerie gehanteerde methodiek is daarom niet geschikt voor voedselbestanddelen, aangezien alle voedselbestanddelen in principe toxisch zijn en de dosis bepaalt of er sprake is van een risico.

::Devaluatie van de geloofwaardigheid van de lijst Met het besluit van het ministerie ontstaat de uiterst merkwaardige situatie, dat aan een lijst -die tot doel heeft helderheid te verschaffen over blootstellingsrisico's van stoffen - een stof wordt toegevoegd die dat risico via normale blootstelling op de werkplek überhaupt niet in zich draagt. De voorgenomen plaatsing betekent dan ook een devaluatie van de geloofwaardigheid van de lijst. Daarbij is het een uiterst merkwaardig besluit. Want wanneer het ministerie deze lijn consequent doorzet, dan zullen in de toekomst meerdere voedingsmiddelen aan de lijst moeten worden toegevoegd.

::Mogelijke vervanging door schadelijker stoffen Het is opvallend dat het ministerie een besluit neemt zonder voldoende de consequenties daarvan in ogenschouw te nemen. Strikt onduidelijk is vooralsnog wat dit besluit betekent voor het werken van vrouwen in de vruchtbare leeftijd op plaatsen waar alcohol voorkomt zoals in de horeca en in de voedingsmiddelenindustrie. Het gevaar bestaat, dat ethanol vervangen gaat worden door stoffen die niet op de lijst voorkomen, maar mogelijk veel schadelijker zijn.

::Consequenties voor de volksgezondheid
Betrokken partijen vinden dan ook dat - wanneer het ministerie deze lijn wenst door te zetten - daarover eerst uitgebreider met sociale partners zal moeten worden overlegd, waarbij alle gevolgen voor de werkgelegenheid en de volksgezondheid mede in aanmerking worden genomen. Hiertoe is inmiddels contact gezocht met het departement.

Voor nadere informatie:
Koninklijke Nedalco B.V., Mark Bode, tel: 0164 213400 www.nedalco.com

30 jan 01 10:09

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie