Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bodemsanering begonnen in Katwijkse zuidduinen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Katwijk
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Katwijk


Katwijkse zuidduinen gesaneerd

Katwijk, 30 januari 2001

Onder toezicht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en een milieukundig bureau wordt momenteel gewerkt aan een bodemsanering ten zuiden van de Zuidduinseweg. Het gaat hierbij om 3500 ton verontreinigde grond die wordt afgevoerd naar een verwerker in Moerwijk. Als de natuur het toelaat, moet het duingebied zich daarna ontwikkelen tot een zogenaamde "natte vallei".

Deze bodemsanering is een vervolg op de deelsanering die in 1993 op dezelfde locatie plaatsvond. In een dal in het duin werd vermoedelijk in de periode 1940-1945 afval gestort. De herkomst van de afvalstoffen is niet bekend, maar het gaat vooral om grond met puin. Bij het terugbrengen in natuurlijke staat van het duin, plegen de provincie en de gemeente nauw overleg met Stichting Duinbehoud en Staatsbosbeheer.

terug
} _________________________________________________

KRV-Gemeenten pakken volksgezondheidstaken gezamenlijk op

Katwijk, 22 januari

Op 24 januari 2001 wordt in het gemeentehuis van Katwijk de samenwerkingsovereenkomst Volksgezondheid Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg ondertekend door de drie betrokken burgemeesters. Deze overeenkomst legt formeel de samenwerking vast op het gebied van onder andere de GGD, het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO), het lokaal gezondheidsbeleid en de ambulancehulpverlening.

De samenwerking op het gebied van volksgezondheid is een onderdeel van een intentieverklaring uit april 1995 waarin de drie gemeenten hebben afgesproken te inventariseren op welke gebieden tot samenwerking gekomen kan worden. Uitgangspunt hierbij was het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Eerder is al overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van Sociale Zaken en Milieu.

terugKatwijk opgeschrikt door drie branden

Katwijk, 21 januari 2001

Hedenmorgen is de gemeente Katwijk opgeschrikt door drie brandmeldingen, in de wijk Hoornes. De eerste melding is binnengekomen om 07.27 uur en betrof een buitenbrand in een personenauto aan de Doggersbank. De tweede brand is gemeld om 07.34 en betrof een kleine binnenbrand in een portiekflat aan de Boerslaan. Ook de derde melding, aan de Helmbergweg, betrof een brand in een portiekflat. Om 08.03 is voor alle drie de branden het sein brandmeester gegeven.

Gezien de complexiteit van de branden, het betrof een aanzienlijk aantal woningen en de branden waren verspreid over drie verschillende locaties, is direct besloten om snel op te schalen. In totaal zijn zes brandweervoertuigen ingezet uit Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk.

Voor de branden in de portiekflats was het noodzakelijk om in totaal 14 appartementen te ontruimen. De getroffen gezinnen zijn, na een eerste opvang in een woning van een overbuurman aan de Boerslaan, overgebracht naar locatie Pieter Groen van het Andreascollege, een aangrenzend schoolgebouw. Gelet op het aantal geëvacueerde mensen en de grote mate van rookontwikkeling zijn in totaal negen ambulances ingezet om de geëvacueerden medisch te onderzoeken. Ook direct ter plaatse was het Mobiel Medisch Team van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Tevens is gezorgd voor geestelijke hulpverlening aan de slachtoffers. Hiervoor zijn politie, RIAGG en maatschappelijk werkers ingeschakeld. In totaal zijn vijf mensen met ademhalingsproblemen opgenomen in het LUMC. Deze zijn inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen. De evacuatie naar de locatie Pieter Groen en de opvang aldaar is gecoördineerd door politie Hollands-Midden. Ook burgemeester B. van Wouwe van Katwijk heeft een bezoek gebracht aan de gedupeerden.

De woningen zijn dermate beschadigd dat gas, licht en water zijn afgesloten. Wanneer de getroffen gezinnen niet kunnen worden opgevangen door familie of bekenden, dan wordt door de Katwijksche Woningbouwvereeniging en de gemeente naar vervangende woonruimte gezocht.

De recherche stelt een onderzoek in naar de brandoorzaak. Gezien de locatie, het tijdstip en de aard van de branden wordt brandstichting niet uitgesloten.

terugTweede bijeenkomst visie Hollandse kust 2050 op 30 januari 2001

Katwijk, 10 januari 2001

Op 30 januari aanstaande vindt in het gemeentehuis van Katwijk de tweede discussiebijeenkomst plaats over de Katwijkse knelpunten rond de kustveiligheid. Als gevolg van de verwachte klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodemdaling krijgt onze kust het in de toekomst zwaar te verduren. Om met deze ontwikkelingen in de pas te blijven zal de kustverdediging op termijn versterkt moeten worden. In welke mate en op welke manier is echter de vraag. Daarom is de provincie Zuid-Holland samen met de provincie Noord-Holland en de betrokken kustgemeenten vorig jaar het project 'visie Hollandse kust 2050' gestart. Belangrijk onderdeel van het project vormen de regiobijeenkomsten waar burgers en andere betrokkenen mee kunnen denken over de toekomst van de kust.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 18 oktober 2000 zijn de ontwikkelingen op lange termijn en op grote schaal besproken. Op 30 januari worden de eerste oplossingsrichtingen voorgelegd die op lange termijn de zeewering van Katwijk kunnen versterken. Ook aan bod komen de kustveiligheid en de risico's in de afslagzones.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Katwijk. Iedereen is welkom om mee te komen discussiëren over dit onderwerp.

Er zijn verschillende nota's geschreven over dit onderwerp waaronder 'Strategisch visie Hollandse kust', 'Veiligheid en risico aan de Hollandse kust' en de 'Kaartenatlas'. Deze stukken zijn in te zien bij de centrale balie van het gemeentehuis van Katwijk.

terugUitslag loterij kerstboominzameling 2000

Katwijk, 5 januari 2001

De prijswinnaars van de loterij verbonden aan de kerstboominzameling 2000 zijn bekend. Er zijn in totaal 4303 bomen ingezameld. De volgende lotnummers zijn in de prijzen gevallen.

Lotnummer
Prijs
Lotnummer
Prijs

3343
Playstation
4580
Gameboy

504
Gameboy
5019
Gameboy

1330
Gameboy
6588
Gameboy

2407
Gameboy
7301
Gameboy

3252
Gameboy
8561
Gameboy

9155
Gameboy

Van harte gefeliciteerd allemaal! U kunt uw prijs op vertoon van uw lotnummer afhalen bij de Gemeentewerf, Schoolstraat 2. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

terugBurgemeester B. van Wouwe kondigt vertrek aan per 1 september 2001

Katwijk, 3 januari 2001
In zijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari heeft burgemeester B. van Wouwe zijn vertrek als burgemeester van Katwijk per 1 september 2001 aangekondigd. Een aantal dagen geleden heeft hij ontslag aangevraagd aan Hare Majesteit de Koningin.

Na een ambtelijke loopbaan in een viertal gemeenten werd Van Wouwe op 16 augustus 1976, op 37 jarige leeftijd, geïnstalleerd tot burgemeester van Klundert (Noord-Brabant). Met ingang van 1 september 1984 volgde zijn benoeming in Hardinxveld-Giessendam. Op 16 mei 1995 trad hij aan in Katwijk.

Op de datum van ontslag is burgemeester Van Wouwe 62 jaar en tevens 25 jaar werkzaam als burgemeester. In totaal vervulde hij 46 dienstjaren bij de lokale overheid.

Met ingang van 16 mei 2001 wordt van Wouwe herbenoemd voor een periode van zes jaar. Hiervan wordt slechts tot 1 september 2001 gebruik gemaakt.

terugUitreiking gemeentelijke legpenning en Meerburgprijs op 2 januari 2001

Katwijk, 28 december 2000
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Katwijk, op dinsdag 2 januari 2001, reikt burgemeester B. van Wouwe om ongeveer 20.00 uur de gemeentelijke legpenning uit aan de heren J. Durieux, K. Hortensius en H.C. Moolenburgh en aan Chr. Oratorium Koor Hallelujah en Chr. Muziekvereniging U.N.I.

De heer J. Durieux krijgt de penning uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk op velerlei gebied. Sinds 1970 is hij bestuurslid van Rabobank Rijndorpen (voorheen: Rabobank Katwijk aan den Rijn). Hij maakte twee fusies mee. Sinds 1976 is Durieux penningmeester van het bestuur van Tripodia. Verder zat hij in de Jeugdraad van de Hervormde Kerk Katwijk aan den Rijn.

De heer K. Hortensius krijgt de penning uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk op meerdere gebieden. Hij was vanaf 1969 bestuurslid van de Stichting Hervormde Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs te Katwijk aan Zee. Op woensdag 13 december jl. nam hij daarvan afscheid. Van 1980 tot 1996 was hij kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Verder is hij onder andere actief geweest als bestuurslid van Vormingscentrum De Hoop te Katwijk en tegelijkertijd als bestuurslid van verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp.

De heer H.C. Moolenburgh krijgt de penning uitgereikt vanwege zijn inzet voor de verslavingszorg. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Platform Verslavingszorg Katwijk, welke is opgericht in mei 1993. Kort na de oprichting werd hij voorzitter van het Platform. Moolenburgh heeft landelijke bekendheid gegeven aan en gekregen door het lokale model Kocon.

Het Christelijk Oratorium Koor Hallelujah krijgt de penning vanwege zijn 100-jarig bestaan.

De Christelijke Muziekvereniging UNI krijgt de penning vanwege haar 100-jarig bestaan.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2001 om 18.30 uur wordt de Meerburgprijs uitgereikt aan het Chr. Oratorium Koor Hallelujah, de heer drs. C.L. Vink en de Tentoonstellingscommissie van het Katwijks Museum.

Het Chr. Christelijk Oratorium Koor Hallelujah krijgt de prijs voor zijn 100-jarig bestaan en voor de belangrijke plaats die 'Hallelujah' in het culturele leven van Katwijk inneemt.

De heer drs. C.L. Vink krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar het Katwijks dialect. Hij is dialectoloog aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek 'Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee' beschrijft hij de ontwikkeling die het dialect onderging in de afgelopen honderd jaar.

De Tentoonstellingscommissie van het Katwijks Museum krijgt de prijs voor de organisatie van de komende zomertentoonstelling. Deze tentoonstelling gaat over de schilder D.A.C. Artz (1837-1890) en is van 7 juli tot en met 6 oktober 2001 in het Katwijks Museum te bezoeken. Het is de eerste volledig aan Artz gewijde tentoonstelling.

De Stichting Herinneringsfonds, die jaarlijks de D.F.E. Meerburgprijs uitreikt, werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die de prijs van duizenden guldens jaarlijks toekent om een belangrijke Katwijkse activiteit te stimuleren. Personen en instellingen die zich voor culturele, industriële of handelsactiviteiten in en voor Katwijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt komen voor de prijs in aanmerking.

De uitreiking van de Meerburgprijs vindt plaats op dinsdag 2 januari 2001 tussen 18.30 uur en 19.30 uur in de Raadzaal.

terugAan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie