Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervolg op Jongerenomnibusonderzoek 2000 in Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen

Nieuws

HET VERVOLG OP HET JONGERENOMNIBUSONDERZOEK 2000

Na een aantal succesvolle omnibusonderzoeken onder Amstelveense burgers van 18 jaar en ouder is in 2000 aan 1.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar hun mening gevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Van de voor het jongerenomnibus benaderde jongeren heeft 62% de ingevulde enquête teruggestuurd. Daarmee konden betrouwbare uitspraken worden gedaan over meningen en wensen van de jeugd in Amstelveen.

Niet alleen biedt het Jongerenomnibus een actueel beeld van de Amstelveense jeugd in het nieuwe millennium; jongeren is ook gevraagd naar hun toekomst(plannen). Het onderzoek heeft veel informatie voor het gemeentelijke beleid opgeleverd. Hieronder worden de gemeentelijke (beleids-) acties per onderwerp samengevat.

Op deze pagina wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
* Onderwijs en onderwijsomgeving

* Veiligheid en criminaliteit

* Ontmoeten/uitgaan/jongerencentra

* Muziekschool en Openbare Bibliotheek

* Sport

* Natuur en Milieu

* Grafitti

* Meepraten met de gemeente

* Omnibusonderzoek in 2001

* Nadere informatie

ONDERWIJS EN ONDERWIJSOMGEVING
Het is de bedoeling dat dit jaar in Amstelveen een aantal proefprojecten van start gaat op gebied van de Brede School. De Brede School is erop gericht kinderen tijdens het opgroeien optimale kansen voor ontwikkeling te geven, niet alleen tijdens schooltijden, maar ook daarbuiten.

Voortijdige schooluitval krijgt in 2001 extra aandacht door middel van het project Time Out, dat kortdurende opvang biedt aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die tijdelijk niet te handhaven zijn op school. Door de inzet van de leerplichtambtenaar, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en het Jeugd Interventieteam wordt spijbelen aangepakt. In 2001 worden met name de scholen in het voortgezet onderwijs nadrukkelijk betrokken bij het tegengaan van schoolverzuim.

VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
Het bestrijden van uitgaansgeweld staat centraal in een actieplan, waaraan momenteel wordt gewerkt.

In de praktijk moet dit onder meer leiden tot afspraken met de horeca, gericht op veilig uitgaan.

De mening van jongeren over het gebruik van softdrugs en de behoefte aan coffeeshops wordt meegenomen bij het beoordelen van het bestaande coffeeshopbeleid, waarover medio 2001 een voorstel aan de gemeenteraad wordt gedaan.

ONTMOETEN/UITGAAN/JONGERENCENTRA
Uit het jongerenomnibus komt naar voren, dat het ontmoeten van vrienden/vriendinnen en uitgaan voor veel Amstelveense jongeren tot de belangrijke dingen in het leven behoren. Door het onderzoek beschikbaar gekomen informatie over uitgaan wordt gebruikt voor het ontwikkelen en toetsen van beleid op het gebied van vrijetijdsbesteding van jongeren.

Het Tieneropvangproject in De Meent wordt in het eerste kwartaal van 2001 geëvalueerd. In het voorjaar van 2001 wordt een conferentie gehouden, waarbij de vrijetijdsbesteding van jongeren en hun wensen en behoeften op dat terrein één van de bespreekpunten wordt. De rol en programmering van de jongerencentra worden daarbij betrokken.

MUZIEKSCHOOL EN OPENBARE BIBLIOTHEEK
Het jongerenomnibus laat zien dat de belangstelling van jongeren voor de muziekschool en de openbare bibliotheek afneemt naar mate ze ouder worden. De inspanningen van beide instellingen zijn dan ook gericht op het bereiken van jongeren, onder meer in het voortgezet onderwijs. Door middel van diverse activiteiten in samenwerking met scholen, welzijnsinstellingen, het Jongeren Informatie Punt en het (toekomstige) Poppodium worden jongeren ´warm gemaakt´ voor muziek, dans en lezen.

SPORT
Amstelveense jongeren sporten regelmatig en in grote mate. Naarmate ze ouder worden neemt echter het sporten en de frequentie daarvan af en wordt minder in georganiseerd verband gesport. Op het beleidsterrein sport worden veel initiatieven genomen om de jeugd in beweging te houden. Verenigingen wordt financieel gestimuleerd jeugdleden te werven. Het plan bestaat om jonge Amstelveenpashouders van 8 tot 18 jaar in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in sportdeelname.

Verder verschijnt begin 2001 een nota, waarin het beleid met betrekking tot ontmoetingsplekken voor jongeren staat beschreven.

NATUUR EN MILIEU
Het omnibusonderzoek heeft ook informatie opgeleverd voor beantwoording van de vraag op welke wijze jongeren het beste benaderd kunnen worden bij milieu-acties. De komende tijd worden eventueel milieu-organisaties als ´tussenpersonen´gebruikt bij de uitvoering van milieubeleid en de openbare bibliotheek en het Internet benut voor verspreiding van milieu-informatie.

GRAFFITI
Sinds 1993 besteed de gemeente Amstelveen aandacht aan graffiti. Uit het jongerenomnibus komt naar voren, dat jongeren in het algemeen positiever staan tegenover graffiti dan ouderen. Ook in de suggesties om ongewenste graffiti terug te dringen staat de positieve kijk voorop. De meest genoemde suggestie is een grote muur ter beschikking te stellen waar graffitispuiters hun gang kunnen gaan.

Momenteel wordt gewerkt aan een gemeentelijk evaluatienotitie, waarbij ook de haalbaarheid van deze door jongeren gedane suggestie wordt onderzocht. Naar verwachting wordt de notitie begin 2001 voor een beslissing aan het gemeentebestuur voorgelegd.

MEEPRATEN MET DE GEMEENTE
Uit de resultaten van het jongerenomnibus blijkt, dat het overgrote deel van de jongeren van mening is, dat jongeren moeten kunnen meepraten over gemeentelijke plannen. Het vorm geven van deze jongerenparticipatie vraagt een goede voorbereiding. Daarmee wordt naar verwachting in maart 2001 een begin gemaakt. In een startnotitie wordt onder meer ingegaan op de mogelijke vormen van meepraten door de Amstelveense jongeren. Ook de beslissing over het herhalen van het jongerenomnibusonderzoek wordt bij de uitwerking van jongerenparticipatie betrokken.

OMNIBUSONDERZOEK IN 2001
In maart/april 2001 worden zo´n 2.500 enquêteformulieren verspreid onder Amstelveense inwoners van 18 jaar en ouder. Om dit onderzoek te laten slagen is de medewerking van de benaderde Amstelveners van groot belang. Alleen wanneer een voldoende aantal mensen de enquête invult en inlevert, komen betrouwbare en bruikbare gegevens beschikbaar. De ingevulde formulieren worden door enquêteurs opgehaald. Ook de uitkomsten van het nieuwe omnibusonderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen en bijsturen van gemeentelijk beleid. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de uitkomsten van dit omnibusonderzoek betrekt bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2002.

Nadere informatie
Indien u meer wilt weten over de hierboven genoemde onderwerpen kunt u bellen met Publiekinformatie, tel. (020-) 5404 911.

Voor vragen over het omnibusonderzoek kunt u terecht bij de sectie Statistiek en Onderzoek, tel. (020-) 5404 680

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...