Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 30 januari 2001

1. Streekplanafwijking Golfbaan Heiloo

2. Concept Sociaal Beleidskader

3. Offerte Burgermonitor

4. Optimalisatie Houtpleincomplex

5. Territoriale afstemming hulpverleningsregio's
6. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
7. Onthouding van goedkeuring Bestemmingsplan Schiphol Zuidoost
8. Afwijzing schadeclaim J.Biersteker en H.A.Boogert aangaande het bestemmings-plan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad)
9. Aandeelhoudersbesluit over vergoedingen leden RvC PWN
10. Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus
Streekplanafwijking Golfbaan Heiloo
Het college besluit:

1. Het aanvankelijk besluit tot goedkeuring van de in het bestemmingsplan opgenomen golfbaan onder een andere motivering en anticiperend op de partiële streekplanherziening NHN met toepassing van de streekplanafwijkingsprocedure te handhaven
2. Daartoe advies in te winnen van:


* de PPC (7 februari 2001)

* de Statencommissie ROB (22 februari 2001).
Concept Sociaal Beleidskader
Het college besluit:

1. Het Sociaal Beleidskader 2001-2004 en het daarbij gevoegde programma voor het jaar 2001 -volgens bijgaande concepten- vast te stellen.

2. Het onder 1. bedoelde beleidskader en programma voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in zijn vergadering van 14 februari 2001
3. Bij postitief advies van de commissie ZWC het onder 1. bedoelde beleidskader en programma door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.

4. De portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot:


* Het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder 1. bedoelde documenten.

* Het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de in het beleidskader genoemde proceslijnen.

Offerte Burgermonitor
Het college besluit:

1. De afdeling Onderzoek opdracht te geven het onderzoek "De Noord-Hollandse Burgermonitor" uit te voeren;
2. Zelf als opdrachtgever voor het genoemde onderzoek op te treden en de heer Van Kemenade en mevrouw Goijert aan te wijzen als contactpersonen.

Optimalisatie Houtpleincomplex

1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het optimaliseren van het Houtpleincomplex in principe vast te stellen;

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur in haar vergadering van 22 februari 2001.
Territoriale afstemming hulpverleningsregio's

Het college besluit vast te stellen de definitieve statenvoordracht en het bijbehorende Ontwerpbesluit inhoudende:

A.

* in te stemmen met het beleidsvoornemen van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de hulpverleningsregio's d.w.z. politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) territoriaal met elkaar af te stemmen;
* de schaal van de politieregio's voor territoriale congruentie niet automatisch als richtinggevend over te nemen;
* niet in te stemmen met de voorgestelde procedure m.b.t. de wettelijke verankering van de hulpverleningsregio's;
* niet in te stemmen met een verplichting tot bestuurlijke integratie van hulpverleningsregio's;

* niet in te stemmen met versterking van de regio, in die zin dat een regio met een eigen bestuurslaag zou ontstaan.
* in te stemmen met versterking van de regio op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen waarbij de verschillende hulpverleningsorganisaties, voor zover mogelijk, binnen één WGR-verband worden gebracht.

B.
Het volgende standpunt in te nemen met betrekking tot de onderstaande voorkeursopties voor territoriale afstemming van hulpverleningsregio's:

* Noord-Holland Noord territoriale afstemming van hulpverleningsregio's waarbij na herindeling de nieuwe CAL-gemeente wordt toegevoegd aan Noord-Holland Noord.
* Zaanstreek-Waterland territoriale afstemming brandweerregio op schaal van politieregio waarbij geaccepteerd wordt dat in verband met maatwerk voor de regio de geneeskundige hulpverlening op een grotere schaal (de GRAM is georganiseerd);

* Gooi en Vechtstreek: handhaven huidige schaal van hulpverleningsregio Gooi en Vechtstreek;

* Kennemerland: territoriale afstemming op schaal van de brandweerregio waarbij de de positie van Haarlemmermeer op grond van extern nader onderzoek wordt bezien;

* Amsterdam-Amstelland: territoriale afstemming huidige schaal waarbij de positie van Haarlemmermeer op grond van extern onderzoek nader wordt bezien;

* Met betrekking tot de gebiedsindeling van de CPA's verwijzen wij naar ons besluit d.d. 18 december 2000.

C.
Bovenstaande besluiten te melden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van BZK.

D.
Ten aanzien van de positie van Haarlemmermeer nog geen beslissing te nemen en de resultaten van het hiervoor ingestelde extern onderzoek af te wachten.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Bouw van een terrasflat met 74 appartementen aan de Hoflaan (nabij de Harteheem) te Heemskerk

* Bouwen van een woning met garage/berging ter vervanging van een bestaande woning, Dorpsstraat 253 te Assendelft, gemeente Zaanstad
* Bouw van een winkelpand aan de Marktlaan 5-11 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Oprichten van een opslagruimte op het perceel Langebuurt 9 te Uitgeest

* Bouw van 22, 50, 27, 114 en 30 woningen in het kader van de 5e fase Kersenboogerd, gemeente Hoorn

* Verbouw woning met v.m. bedrijfsgebouw tot woning met logiesverblijven aan de Provincialeweg 3 te Zijdewind, gemeente Niedorp

* Uitbreiden van een woning aan de Marconistraat 29 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer

* Veranderen en vergroten van een woning aan de Burgemeester Enschedelaan 12 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen
* Bouw van een kinderdagverblijf op een perceel grond nabij het parkeerterrein van zwembad Het Baafje, gemeente Heiloo
* BP Landelijk Gebied 2000, gemeente Obdam Onthouding van goedkeuring Bestemmingsplan Schiphol Zuidoost
1. Goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2000 tot vaststelling van het wijzigingsplan "Schiphol Zuidoost";

2. Een exemplaar van deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders en aan Muermans Worp Vastgoed bv. Afwijzing schadeclaim J.Biersteker en H.A.Boogert aangaande het bestemmings-plan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad)

Het college besluit dat de schadeclaim van J.Biersteker en H.A.Boogert inzake de uitspraak van de ABRS van 9 september 1999 aangaande het bestemmingsplan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad) dient te worden afgewezen.
Aandeelhoudersbesluit over vergoedingen leden RvC PWN
1. Het college van GS besluit als aandeelhouder van nv PWN op grond van artikel 23 lid 1 van de statuten van PWN een vergoedingsregeling in te stellen conform het voorstel voor de leden van de Raad van Commissarissen van nv PWN.
2. De algemeen directeur van PWN door verzending van inliggende conceptbrief te informeren over het besluit onder 1. Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus
Het college besluit het memo "Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus" voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis te brengen van de commissie Financiën, Bedrijven en Stratiegie in hun vergadering van woensdag 14 februari 2001.
D. Berger tel. (023) 514 4309/3569 9
R. Fillet tel. (023) 514 4409 3
P. Heemskerk tel. (023) 514 4010
4, 5, 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6, 7, 8
S. Raben tel. (023) 514 4007 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...