Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overleg sanering polder Stededijk in Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

31-01-2001

Overleg over sanering polder Stededijk

Op 24 januari heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het rondetafeloverleg over de problematiek van de voormalige stort van Troost in de Polder Stededijk in de gemeente Dordrecht. Bij deze bijeenkomst waren de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht, de eigenaar van de polder de Exploitatie Polder Stededijk (EPS), Shell en de provincie Zuid-Holland aanwezig. Er zijn tijdens dit overleg afspraken gemaakt over de actualisering en aanvulling van het saneringsonderzoek voor de polder Stededijk. Shell stelt voor het onderzoek expertise en menskracht beschikbaar op het gebied van grondwaterstromingsmodellen. EPS treedt op als opdrachtgever en de provincie Zuid-Holland zal, in overleg met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht, de studie begeleiden.

De resultaten van de studie zullen in een vervolgoverleg, dat naar verwachting rond de zomer zal plaatsvinden, worden besproken. EPS heeft medio 2000 een startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) bij de provincie ingediend voor de sanering van de voormalige stortplaats en voor zandwinning, baggerspecieberging en natuurontwikkeling in het niet verontreinigde deel van de polder. Met de zandwinning en baggerspecieberging wil EPS de financiële middelen genereren om de sanering van de voormalige stortplaats uit te voeren.

Omdat zandwinning en baggerspecieberging in de polder Stededijk zowel vanuit ruimtelijk als beleidsmatig oogpunt niet zondermeer inpasbaar is, willen de betrokken overheden eerst antwoord op de vraag of de sanering ook op een andere wijze kan worden gefinancierd. Om deze reden wordt in de binnenkort vast te stellen m.e.r.-richtlijnen voor het projectplan van EPS een fasering van de besluitvorming opgenomen.

De eerste fase van de besluitvorming is gericht op de sanering. Hier dient volgens alle partijen duidelijkheid over te komen. De belangrijkste vragen zijn: welke methode van sanering moet worden toegepast en wat zijn de kosten daarvan.

Het rondetafeloverleg is gericht op het begeleiden van deze eerste fase in de besluitvorming.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie