Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit schenkingen ter bevordering kunst en wetenschap

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Schenkingen ter bevordering van kunst en wetenschap



Schenkingen ter bevordering van kunst en wetenschap

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling

Besluit van 31 januari 2001, nr. CPP2000/3109M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Met toepassing van artikel 67, eerste lid, 3e van de Successiewet 1956 kan een tegemoetkoming in het schenkingsrecht worden verleend, verschuldigd wegens een schenking aan binnen het Rijk gevestigde verenigingen of stichtingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de bevordering van kunst of wetenschap ten doel hebben, met uitzondering van musea en steunstichtingen van musea.

De bepaling kan pas worden toegepast wanneer een vereniging of stichting zowel naar haar statuten als naar haar feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% de bevordering van kunst of wetenschap ten doel heeft. In dit verband wordt onder het begrip bevordering van wetenschap verstaan: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. Zo vallen bijvoorbeeld het geven van voorlichting of het verlenen van patiëntenzorg niet onder dit begrip.

Voorts wordt van geval tot geval beoordeeld of terzake van concrete schenkingen de bepaling toepasselijk is. Het vooraf verlenen van een algehele tegemoetkoming in het schenkingsrecht voor toekomstige schenkingen, is derhalve niet mogelijk.

Desgevraagd moet worden aangetoond dat het geschonken bedrag voor het aangegeven doel is aangewend.

De tegemoetkoming kan ook worden verleend voor een schenking, die op of na 24 oktober 2000 is of wordt gedaan, die bestaat uit een recht op termijnen van lijfrenten, ongeacht of deze termijnen bij de schenker voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

De bevoegdheid om met toepassing van voormelde wetsbepaling een tegemoetkoming te verlenen is gemandateerd aan de Belastingdienst/Ondernemingen s-Hertogenbosch.

Het besluit van 24 oktober 2000, nr. CPP2000/2402M, wordt hierbij ingetrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie