Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering statencommissie Ruimtelijke Ordening Friesland

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

31 januari 2001 17.00 uur Statencommissie Ruimtelijke Ordening

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51, e-mail: (a.kappers@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:

Stand van zaken pijplijnprojecten grootschalige complexen recreatiebungalows
In1996 is het stimuleringsbeleid voor grootschalige complexen bungalows heroverwogen. Een uitzon-dering is gemaakt voor de zogenaamde pijplijnprojecten: projecten waarvoor al positieve signalen waren afgegeven. Zes van dergelijke projecten zijn nog steeds niet opgenomen in een goedgekeurd bestemmingsplan. Het College heeft daarom besloten om die projecten de status van pijplijn te ont-nemen.

Wonen en economie
In opdracht van de provincie is onderzoek verricht naar de relatie wonen en economie. Op basis van het onderzoeksrapport heeft het College een aantal beleidsuitgangspunten omtrent de relatie wonen en economie geformuleerd, die aan de commissie ter bespreking worden voorgelegd.

Project Ruimte voor Kwaliteit 2000-2001
In het kader van het Project Ruimte voor Kwaliteit wordt de commissie een verslag voorgelegd van de activiteiten die in dat kader in 2000 hebben plaatsgevonden en wordt een vooruitblik voor 2001 gege-ven.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie