Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 69/01 Elzentlaan 41, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2001
73/01 President Reitzlaan 29, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.01.2001
2034/00 Midaslaan 32, uitbreiden van een woning 22.01.2001 89/01 John Keatslaan 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2001
85/01 Tarwelaan 1b, bouwen van een tuinhuisje 18.01.2001 64/01 Swalmstraat 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2001
1882/00 Fransebaan 301, uitbreiden van een woning door middel van een tuinkamer 19.01.2001
83/01 Dukaatstraat 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2001
87/01 Kiplinglaan 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2001
102/01 Liesbergstraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2001
100/01 Gerstlaan 13, plaatsen van een satelliet 23.01.2001 99/01 Gerstlaan 13, plaatsen van een satelliet 23.01.2001 106/01 Maalakker 21, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 23.01.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1002/99 Mispelhoefstraat, bouwen van een kantoorruimte met werkplaats en magazijn 17.01.2001
68/01 Elzentlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2001 67/01 Achtseloop 22, uitbreiden van een woning 17.01.2001 66/01 Gascognehof 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2001
65/01 Hoppenkuil 27b, bouwen van een compacttransformatorstation 17.01.2001
63/01 Strijpsestraat 77, verbouwen van een woning 17.01.2001 62/01 Bokrijkstraat 24, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.01.2001
61/01 Diamantring 118, uitbreiden van een woning 17.01.2001 1996/00 Hofstraat 21, uitbreiden van een woning 18.01.2001 81/01 Generaal Dibbetslaan 92, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2001
80/01 Sedanlaan 31, uitbreiden van een woning 18.01.2001 74/01 Clervauxlaan 9, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.01.2001
82/01 Schimmelpennincklaan 9, verbouwen van een woning 18.01.2001 1786/00 Hooge Zijde, bouwen van 2 bedrijfshallen 18.01.2001 1807/00 Dillenburgstraat 28, uitbreiden van een bedrijfshal 19.01.2001 1055/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 214, bouwen van een woning 22.01.2001
1940/00 Scherpakkerweg 6, verbouwen van een kantoorpand 22.01.2001 77/01 Amazonenlaan 23, verbouwen van de vluchtvoorziening 18.01.2001 1798/00 Mortierlaan, bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor buitenschoolse opvang 23.01.2001
72/01 Generaal Coenderslaan 53, plaatsen van gevelreclame 18.01.2001 92/01 Grote Berg 9, aanbrengen reclametekst geschilderd op zijgevel 19.01.2001
75/01 Tongelresestraat 230, uitbreiden van een winkel / showroom (legalisatie) 19.01.2001
91/01 Herlaer 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.01.2001 90/01 President Reitzlaan 24, verbouwen van een woning 19.01.2001 88/01 Bergen op Zoomstraat 34, intern verbouwen woning 19.01.2001 1623/00 Dr Willem Leijdslaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage / berging 19.01.2001 96/01 Agaat 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001 1486/00 Markt 10, plaatsen van lichtreclame / gevelopschriften 24.01.2001
101/01 Oude Bossche Baan, overkappen van werktafels 23.01.2001 98/01 Spoorwaterlaan 16, uitbreiden van een woning 23.01.2001 103/01 Mathijsenlaan 20, uitbreiden van een woning 23.01.2001 105/01 hoek Meerenakkerweg / Dillenburgstraat, bouwen van een ondergrondse rioolgemaal 23.01.2001
104/01 Anna Paulownastraat 28, bouwen van een berging 23.01.2001 94/01 Tarwelaan 70, bouwen van reclamevoering 22.01.2001 93/01 Aalsterweg 96, uitbreiden van een winkel 22.01.2001
Ingekomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0004 Stationsplein 22, slopen van gebouw Spoorwegpolitie en rijdend personeel 18.01.2001

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvraag zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunning / vrijstellingen
Van 1 februari 2001 tot en met 14 februari 2001ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een bedrijfsruimte, Hastelweg 149 (322/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2, lid d, onder 2.2.1. sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan de Hurk 1988.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn / haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 1 februari 2001 tot en met 28 februari 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Weldam 13 (47/01);
* verbouwen van een bedrijfsruimte tot orthopaedische instrumentmakerij ten behoeve van Zorgvoorziening Nederland B.V., Kastelenplein 168 (1607/99);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Gestelsestraat 163 (1557/00);

* uitbreiden van een woonhuis, Opaal 28 (134/00);
* uitbreiden van een telefooncentrale, Limburglaan 21 (1687/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de plannen tot het:

* verbouwen van een kantoor, Sint Trudoplein 6 en 7 (1696/00);
* bouwen van een brede basisschool, Tafelbergplein 8 (569/00);
* bouwen van 13 patiowoningen, atelliers en een parkeergarage, 't College (Molenveld) (842/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens bij burgemeester en wethouders schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Rectificatie / te verlenen vrijstelling
Helaas stond in deze bekendmaking vorige week een drukfout. Derhalve volgt gehele herplaatsing van deze bekendmaking. Van 25 januari 2001 tot en met 21 februari 2001 ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een botenloods, Kanaaldijk Zuid / Zwaaikom (1603/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 2037/00 Shakespearelaan 28, plaatsen van een tuinhuisje 24.01.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 771/98 DAF-terreinen, bouwen van 10 woningen (vlek E) 22.01.2001 769/98 DAF-terreinen, bouwen van 24 woningen (vlek B) 18.01.2001 740/98 DAF-terreinen, bouwen van 25 woningen (vlek F en I) 18.01.2001 1132/00 Willem Rosestraat 4, uitbreiden van een bedrijfspand (dakverhoging) 18.01.2001
1728/00 Hurksestraat 23, plaatsen van een erfafscheiding 19.01.2001 1221/00 Poeijersstraat 55, uitbreiden van een woning 19.01.2001 1858/00 Karel de Grotelaan 39, verbouwen en uitbreiden woning 22.01.2001
1907/00 Alsacelaan 79, uitbreiden van de dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.01.2001
1761/00 Lorrainelaan 24, uitbreiden van een woonhuis 22.01.2001 1634/00 Staringstraat 21, bouwen van een berging 22.01.2001 82/00 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 632, bouwen van een woning 22.01.2001
1586/00 Diamantring 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001
1666/00 Prinsenhof 17, bouwen van een berging / tuinhuisje 22.01.2001 1685/00 Jan van Eyckgracht 83, uitbreiden van een woning 23.01.2001 1382/00 Schipbeekstraat 12, verbouwen en uitbreiden woning 23.01.2001 1909/00 Raatven 43, uitbreiden van de woning 23.01.2001 2070/00 Zandstraat 28, bouwen van een berging 23.01.2001 772/98 DAF-terreinen, bouwen van 18 woningen (vlek D) 23.01.2001 1303/99 Buddy Boldenlaan 45, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 24.01.2001
1563/00 Roodkapje 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1790/00 Volkerak 9, uitbreiden van een woonhuis 24.01.2001 1890/00 Benoitstraat 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1817/00 Hastelweg 222, uitbreiden van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte 24.01.2001
1509/00 Zandstraat 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1715/00 Seinelaan 94, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een hobbyruimte 24.01.2001
1133/00 Oranjestraat 2a, verbouwen van een schoolgebouw 25.01.2001
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1686/00 Markt 32, verbouwen van de luifel en de ingang van de winkel 23.01.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2068/00 Briljant 35, bouwen van een tuinkamer 24.01.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1765/98 Boschdijktunnel / parkeergarage Mathildelaan, plaatsen van een billboard 19.01.2001
1763/98 Mathildelaan / Vonderweg voor PSV-stadion, plaatsen van een billboard 19.01.2001
1906/99 Philipscomplex aan de Emmasingel, verbouwen en uitbreiden van verbindingsgang gebouw EC-EEE tot entree en opslagruimte kantine EEE 24.01.2001
1719/98 Demer 40, verbouwen en uitbreiden van een winkel door middel van een dakopbouw 19.01.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1560/00 Florapark 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001
1303/00 Korte Havenstraat 12-24, bouwen van 5 garageboxen 22.01.2001 1426/00 Kloosterdreef 86b, uitbreiden van een snackrestaurant 22.01.2001
1788/00 Heezerweg 320-322, uitbreiden van de drogisterij 23.01.2001 1809/00 Sedanlaan 13a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.01.2001
1627/00 Stratumseind 31, verbouwen van een winkel tot café 24.01.2001
Samenvoegingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV00.052 Edelweisstraat 66 en 68 18.01.2001

Onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV01.001 Woenselse Markt 44 18.01.2001

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0138 Mathildelaan / complex Emmasingel, slopen gebouw EDX 23.01.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken.(Met andere woorden: de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt, vangt aan één dag na de door ons hierboven vermelde beslisdatum.) Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...