Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 69/01 Elzentlaan 41, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2001
73/01 President Reitzlaan 29, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.01.2001
2034/00 Midaslaan 32, uitbreiden van een woning 22.01.2001 89/01 John Keatslaan 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2001
85/01 Tarwelaan 1b, bouwen van een tuinhuisje 18.01.2001 64/01 Swalmstraat 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.01.2001
1882/00 Fransebaan 301, uitbreiden van een woning door middel van een tuinkamer 19.01.2001
83/01 Dukaatstraat 9, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2001
87/01 Kiplinglaan 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2001
102/01 Liesbergstraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2001
100/01 Gerstlaan 13, plaatsen van een satelliet 23.01.2001 99/01 Gerstlaan 13, plaatsen van een satelliet 23.01.2001 106/01 Maalakker 21, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 23.01.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1002/99 Mispelhoefstraat, bouwen van een kantoorruimte met werkplaats en magazijn 17.01.2001
68/01 Elzentlaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2001 67/01 Achtseloop 22, uitbreiden van een woning 17.01.2001 66/01 Gascognehof 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.01.2001
65/01 Hoppenkuil 27b, bouwen van een compacttransformatorstation 17.01.2001
63/01 Strijpsestraat 77, verbouwen van een woning 17.01.2001 62/01 Bokrijkstraat 24, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 17.01.2001
61/01 Diamantring 118, uitbreiden van een woning 17.01.2001 1996/00 Hofstraat 21, uitbreiden van een woning 18.01.2001 81/01 Generaal Dibbetslaan 92, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.01.2001
80/01 Sedanlaan 31, uitbreiden van een woning 18.01.2001 74/01 Clervauxlaan 9, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.01.2001
82/01 Schimmelpennincklaan 9, verbouwen van een woning 18.01.2001 1786/00 Hooge Zijde, bouwen van 2 bedrijfshallen 18.01.2001 1807/00 Dillenburgstraat 28, uitbreiden van een bedrijfshal 19.01.2001 1055/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 214, bouwen van een woning 22.01.2001
1940/00 Scherpakkerweg 6, verbouwen van een kantoorpand 22.01.2001 77/01 Amazonenlaan 23, verbouwen van de vluchtvoorziening 18.01.2001 1798/00 Mortierlaan, bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor buitenschoolse opvang 23.01.2001
72/01 Generaal Coenderslaan 53, plaatsen van gevelreclame 18.01.2001 92/01 Grote Berg 9, aanbrengen reclametekst geschilderd op zijgevel 19.01.2001
75/01 Tongelresestraat 230, uitbreiden van een winkel / showroom (legalisatie) 19.01.2001
91/01 Herlaer 33, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.01.2001 90/01 President Reitzlaan 24, verbouwen van een woning 19.01.2001 88/01 Bergen op Zoomstraat 34, intern verbouwen woning 19.01.2001 1623/00 Dr Willem Leijdslaan 27, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage / berging 19.01.2001 96/01 Agaat 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001 1486/00 Markt 10, plaatsen van lichtreclame / gevelopschriften 24.01.2001
101/01 Oude Bossche Baan, overkappen van werktafels 23.01.2001 98/01 Spoorwaterlaan 16, uitbreiden van een woning 23.01.2001 103/01 Mathijsenlaan 20, uitbreiden van een woning 23.01.2001 105/01 hoek Meerenakkerweg / Dillenburgstraat, bouwen van een ondergrondse rioolgemaal 23.01.2001
104/01 Anna Paulownastraat 28, bouwen van een berging 23.01.2001 94/01 Tarwelaan 70, bouwen van reclamevoering 22.01.2001 93/01 Aalsterweg 96, uitbreiden van een winkel 22.01.2001
Ingekomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0004 Stationsplein 22, slopen van gebouw Spoorwegpolitie en rijdend personeel 18.01.2001

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvraag zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunning / vrijstellingen
Van 1 februari 2001 tot en met 14 februari 2001ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een bedrijfsruimte, Hastelweg 149 (322/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2, lid d, onder 2.2.1. sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan de Hurk 1988.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn / haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 1 februari 2001 tot en met 28 februari 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Weldam 13 (47/01);
* verbouwen van een bedrijfsruimte tot orthopaedische instrumentmakerij ten behoeve van Zorgvoorziening Nederland B.V., Kastelenplein 168 (1607/99);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Gestelsestraat 163 (1557/00);

* uitbreiden van een woonhuis, Opaal 28 (134/00);
* uitbreiden van een telefooncentrale, Limburglaan 21 (1687/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de plannen tot het:

* verbouwen van een kantoor, Sint Trudoplein 6 en 7 (1696/00);
* bouwen van een brede basisschool, Tafelbergplein 8 (569/00);
* bouwen van 13 patiowoningen, atelliers en een parkeergarage, 't College (Molenveld) (842/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens bij burgemeester en wethouders schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Rectificatie / te verlenen vrijstelling
Helaas stond in deze bekendmaking vorige week een drukfout. Derhalve volgt gehele herplaatsing van deze bekendmaking. Van 25 januari 2001 tot en met 21 februari 2001 ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een botenloods, Kanaaldijk Zuid / Zwaaikom (1603/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 2037/00 Shakespearelaan 28, plaatsen van een tuinhuisje 24.01.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 771/98 DAF-terreinen, bouwen van 10 woningen (vlek E) 22.01.2001 769/98 DAF-terreinen, bouwen van 24 woningen (vlek B) 18.01.2001 740/98 DAF-terreinen, bouwen van 25 woningen (vlek F en I) 18.01.2001 1132/00 Willem Rosestraat 4, uitbreiden van een bedrijfspand (dakverhoging) 18.01.2001
1728/00 Hurksestraat 23, plaatsen van een erfafscheiding 19.01.2001 1221/00 Poeijersstraat 55, uitbreiden van een woning 19.01.2001 1858/00 Karel de Grotelaan 39, verbouwen en uitbreiden woning 22.01.2001
1907/00 Alsacelaan 79, uitbreiden van de dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.01.2001
1761/00 Lorrainelaan 24, uitbreiden van een woonhuis 22.01.2001 1634/00 Staringstraat 21, bouwen van een berging 22.01.2001 82/00 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 632, bouwen van een woning 22.01.2001
1586/00 Diamantring 34, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001
1666/00 Prinsenhof 17, bouwen van een berging / tuinhuisje 22.01.2001 1685/00 Jan van Eyckgracht 83, uitbreiden van een woning 23.01.2001 1382/00 Schipbeekstraat 12, verbouwen en uitbreiden woning 23.01.2001 1909/00 Raatven 43, uitbreiden van de woning 23.01.2001 2070/00 Zandstraat 28, bouwen van een berging 23.01.2001 772/98 DAF-terreinen, bouwen van 18 woningen (vlek D) 23.01.2001 1303/99 Buddy Boldenlaan 45, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 24.01.2001
1563/00 Roodkapje 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1790/00 Volkerak 9, uitbreiden van een woonhuis 24.01.2001 1890/00 Benoitstraat 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1817/00 Hastelweg 222, uitbreiden van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte 24.01.2001
1509/00 Zandstraat 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2001
1715/00 Seinelaan 94, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een hobbyruimte 24.01.2001
1133/00 Oranjestraat 2a, verbouwen van een schoolgebouw 25.01.2001
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1686/00 Markt 32, verbouwen van de luifel en de ingang van de winkel 23.01.2001

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 2068/00 Briljant 35, bouwen van een tuinkamer 24.01.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 1765/98 Boschdijktunnel / parkeergarage Mathildelaan, plaatsen van een billboard 19.01.2001
1763/98 Mathildelaan / Vonderweg voor PSV-stadion, plaatsen van een billboard 19.01.2001
1906/99 Philipscomplex aan de Emmasingel, verbouwen en uitbreiden van verbindingsgang gebouw EC-EEE tot entree en opslagruimte kantine EEE 24.01.2001
1719/98 Demer 40, verbouwen en uitbreiden van een winkel door middel van een dakopbouw 19.01.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1560/00 Florapark 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2001
1303/00 Korte Havenstraat 12-24, bouwen van 5 garageboxen 22.01.2001 1426/00 Kloosterdreef 86b, uitbreiden van een snackrestaurant 22.01.2001
1788/00 Heezerweg 320-322, uitbreiden van de drogisterij 23.01.2001 1809/00 Sedanlaan 13a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.01.2001
1627/00 Stratumseind 31, verbouwen van een winkel tot café 24.01.2001
Samenvoegingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV00.052 Edelweisstraat 66 en 68 18.01.2001

Onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV01.001 Woenselse Markt 44 18.01.2001

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0138 Mathildelaan / complex Emmasingel, slopen gebouw EDX 23.01.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken.(Met andere woorden: de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt, vangt aan één dag na de door ons hierboven vermelde beslisdatum.) Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie