Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Proef met waterberging Kop fane Bloksleatpolder bij Joure

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Proef met tijdelijke waterberging in de Kop fane Bloksleatpolder bij Joure

Waterberging staat momenteel volop in de belangstelling, omdat het één van de manieren is om bij hoge boezemstanden wateroverlast te voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat verschillende natuurgebieden tezamen 4.000 ha voor tijdelijke berging van boezemwater geschikt lijken te zijn. Wel is meer informatie nodig over de praktische uitvoering en eventuele effecten van inundatie; niet alleen voor de natuurwaarden maar ook voor de boeren die de percelen pachten van de natuurbeheerder. Staatbosbeheer heeft het initiatief genomen om in samenwerking met Wetterskip Marne-Middelsee, Wetterskip Fryslân en de Provinsje Fryslân een praktijkproef uit te voeren. Deze proef vindt plaats in de Kop fane Blok-sleat-polder, gelegen aan de zuidzijde van het Sneekermeer. In februari 2001 zal deze polder enige weken onder water worden gezet. IJs en weder dienende zal de start van de proef plaats vinden op 31 januari 2001.

Het is de bedoeling dat de polder driemaal gedurende twee weken onder water wordt gezet. De eerste keer in februari 2001, de tweede keer in het najaar van 2002 en de laatste keer in het voorjaar van 2003. Het water wordt ingelaten via een duiker vanuit de boezem en na twee weken weer weggemalen door een tijdelijke pomp. Hoewel het risico op problemen met de omringende kaden te verwaarlozen is, houdt het waterschap de kaden tijdens de inundatie nauwlettend in het oog. Er komt hooguit 20-30 cm water in de polder te staan. Dat is voor waterberging niet veel, maar voor een onderzoek naar de effecten voldoende. Het wild wordt in samenwerking met de Wildbeheereenheid vóór de komst van het water uit de polder gedreven.

Tijdens en na elke inundatie wordt nagegaan wat de invloed is op allerhande zaken. Het grondwater- en polderpeil worden gemeten en de waterkwaliteit wordt onderzocht. Ook wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de gewasopbrengst en de kwaliteit van het gewas dat jaarlijks door de boeren wordt geoogst. Aangezien het hier om een natuurgebied gaat, wil Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder bovendien weten wat de gevolgen kunnen zijn voor de natuur. Daarom wordt onderzoek gedaan aan de vegetatie en de bodemfauna als voedsel voor weidevogels.

De praktijkproef wordt in samenspraak met de pachters uitgevoerd. Hen zal na afloop van de proef worden gevraagd wat hun ervaringen zijn. De eerste resultaten zullen in de zomer van 2001 beschikbaar komen en kunnen meegenomen worden in de Studie Berging en Afvoer van water in Fryslân die door Provinsje Fryslân en de gezamenlijke waterschappen wordt uitgevoerd.

Provinsje Fryslân, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden Staatsbosbeheer Fryslân, postbus 1726, 8913 CA Leeuwarden Wetterskip Fryslân (coördinatie), postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Wetterskip Marne-Middelsee, postbus 30, 8700 AA Bolsward

Altenburg & Wymenga bv (inhoudelijke projectleiding, begeleidend onderzoek)
Postbus 32, 9269 ZR Veenwouden, tel. 0511-474764, email (altwym@wxs.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie