Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

VERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de volgende aanvragen van:
* P.A.C. Kuyer, Oosteinde 42, 9697 XH BLIJHAM voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij en een consumentenboerderij gelegen aan het Oosteinde 42 te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie I, nummer 327;

* Reit Grondverzetbedrijf, Industrieweg 44, 9695 SL VRIESCHELOO voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een grondverzetbedrijf gelegen aan de Industrieweg 44 te Vriescheloo, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie G, nummers 2915, 2916 en 2191;

* MKO B.V. BLIJHAM (voorheen Chonoblij B.V.), Oosteinde 25, 9697 XE BLIJHAM voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een bedrijf, voor het verwerken van chocolade, noten en gedroogde vruchten aan het Oosteinde 25 te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie B, nummer 1778;
positief te beschikken onder het stellen van voorschriften te bescherming van het milieu.
De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 1 februari tot en met 28 februari 2001 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 158 te Bellingwolde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Alleen indien u daarom verzoekt (tel: 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantoor uren ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde.

Voorts kunt u tot en met 15 februari 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van terinzagelegging een gedachtenwisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikkingen. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen. Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvragen een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikkingen van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen één van de drie ontwerp-beschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

naar boven

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningsplichtig. In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van een Algemene Maatregelen van Bestuur voldoen aan voorschriften, behorende bij het betreffende besluit.
Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* H. Gruis, Scheidingsweg 9, Veelerveen, voor de wijziging van een akkerbouwbedrijf aldaar.

* L.J. Stukje, Nieuwe Veendijk 5, Veelerveen, voor de wijziging van een akkerbouwbedrijf aldaar.

Op deze melding is het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.

* R.M. Kok, Industrieweg 6, Vriescheloo, voor de schoonheids- en pedicuresalon 'Ragonda' aldaar.

* Beheerscommissie Protestantse Gemeente Bellingwedde, Postbus 19, Bellingwolde, voor het gebouw 'Rehoboth', Hoofdweg 130, Bellingwolde.

Op deze melding is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing.

* H.J. Schipper, Tweekarspelenweg 2, Blijham, voor de wijziging van een melkrundveehouderij aldaar.

Op deze melding is het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer van toepassing.

* H. IJsenbrand, Dorpsstraat 135, Vriescheloo, voor een transportbedrijf aldaar.

Op deze melding is het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing.

* C.J.M. van Puijenbroek, Hoevenseweg 4, Oisterwijk, voor het oprichten van een melkrundveehouderijbedrijf aan de Tweekarspelenweg 12 te Blijham.

Op de melding is het Besluit melkrundveehouderijbedrijven milieubeheer van toepassing. Aangezien het hier meldingen betreft op grond van art. 8.40 van de Wet milieubeheer en er van gemeentewege geen nadere voorschriften zijn opgelegd, kunnen er tegen deze voorschriften geen bezwaren/bedenkingen worden ingediend. De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 31 januari 2001 tot en met 28 februari 2001 ter inzage op het gemeentehuis, bureau milieuzaken. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie