Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede EU-verslag sociale cohesie aangenomen.

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

,3

Brussel, 31 januari 2001

'H &RPPLVVLH NHXUW KHW WZHHGH YHUVODJ RYHU GH HFRQRPLVFKH HQ VRFLDOH FRKHVLH JRHG

'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW KHW WZHHGH YHUVODJ RYHU GH HFRQRPLVFKH HQ VRFLDOH FRKHVLH DDQJHQRPHQ 'LW YHUVODJ ZRUGW XLWJHEUDFKW RS JURQG YDQ DUWLNHO YDQ KHW 9HUGUDJ +HW EOLMIW QLHW EHSHUNW WRW KHW RSPDNHQ YDQ HHQ EDODQV YDQ KHW FRKHVLHEHOHLG (U ZRUGHQ RRN HHUVWH LGHHsQ HQ RSWLHV YRRU KHW WRHNRPVWLJH FRKHVLHEHOHLG LQ JHVFKHWVW LQ KHW OLFKW YDQ HHQ PRJHOLMNH XLWEUHLGLQJ YDQ GH 8QLH WRW OLGVWDWHQ 'LW YHUVODJ ]DO KHW PRJHOLMN PDNHQ GH EHWHNHQLV YDQ GH UHJLRQDOH GLPHQVLH LQ KHW XLWEUHLGLQJVSURFHV EHWHU WH EHJULMSHQ HQ ]DO GH EDVLV YRUPHQ YRRU HHQ EUHHG GHEDW WXVVHQ DOOH EHWURNNHQ SDUWLMHQ (XURSHVH LQVWHOOLQJHQ VWDWHQ QLHW JRXYHUQHPHQWHOH RUJDQLVDWLHV UHJLRQDOH HQ SODDWVHOLMNH RYHUKHGHQ VRFLDDO HFRQRPLVFKH DFWRUHQ HQ GH EXUJHUV RYHU GH WRHNRPVW RS FRKHVLHJHELHG LQ (XURSD

Overeenkomstig artikel 159 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap heeft de Commissie vandaag het tweede verslag over de totstandbrenging van de economische en sociale cohesie aangenomen. Het eerste verslag had inspiratie opgeleverd voor de conclusies van Agenda 2000. Het tweede verslag wordt aangenomen op een scharniermoment voor het cohesiebeleid, namelijk het moment dat Europa zich voorbereidt op de uitbreiding. De Europese Raad heeft in 1999 in Berlijn besloten tot een hervorming van de Structuurfondsen, waarvan de eerste fase reeds is afgerond. Inmiddels is de programmering van de betrokken steunverlening ver genoeg gevorderd om de impact ervan op de betrokken regio's te kunnen schatten. Europees commissaris voor het regionale beleid Michel Barnier heeft in een toelichting bij het besluit van de Commissie om dit tweede verslag aan te nemen het volgende verklaard: "De goedkeuring van dit tweede verslag over de economische en sociale cohesie betekent een mijlpaal en moet het mogelijk maken nu reeds de koers uit te stippelen voor het cohesiebeleid in een groter Europa. Ik hoop dat zich op basis van dit verslag een breed debat over de toekomst op cohesiegebied zal ontspinnen en dat alle belanghebbende partijen daarbij zullen worden betrokken. Deze discussie betreft onderwerpen van cruciaal belang. Allereerst gaat het erom de achtergebleven regio's de middelen te verschaffen om zich te ontwikkelen, en vervolgens dient het streven erop te zijn gericht de economische convergentie en het Europese maatschappijmodel gezamenlijk te consolideren.".
Het verslag bestaat uit de volgende drie delen:

- de ontwikkeling van de economische en sociale cohesie, de territoriale dimensie van de cohesie, en de factoren die tot de ontwikkeling van de Europese regio's hebben bijgedragen; zonder daarmee op een tijdschema voor de toetredingen vooruit te willen lopen, zijn de analyses in het verslag, telkens wanneer de nodige gegevens beschikbaar waren, uitgebreid tot de situatie op het vlak van de cohesie in het Europa na de uitbreiding;

- de bijdrage van de takken van communautair beleid aan de cohesie;
- een oordeel over de bijdrage van de Gemeenschapsbegroting en het structuurbeleid aan het cohesiestreven.
In een samenvatting en in de conclusies worden de belangrijkste feiten samengevat en krachtlijnen voor het toekomstige cohesiebeleid voorgesteld.

(HQ SRVLWLHI RRUGHHO
In het verslag wordt eerst de stand van zaken bij de sociale, economische cohesie in Europa besproken aan de hand van enkele feiten, waaronder met name de positieve effecten van het cohesiebeleid op de convergentie. Er is namelijk aanzienlijke vooruitgang geboekt wat de cohesie op nationaal en regionaal niveau betreft. Sinds eind 1980 zijn de verschillen tussen de lidstaten een derde kleiner geworden, en die tussen de regio's bijna een vijfde. In de drie minst welvarende lidstaten (Griekenland, Spanje en Portugal) is het gemiddelde inkomen per inwoner gestegen van 68 % van het EU-gemiddelde in 1988 tot 79 % in 1999. Er moet echter nog een lange weg worden afgelegd, vooral op het punt van het concurrentievermogen van de zwakste regio's. Vaak blijft er hier en daar in gebieden van beperkte omvang armoede heersen en sommige Europese regio's zijn nog steeds onvoldoende ontsloten, hebben een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en aan investeringen en beschikken niet over de middelen om deel te nemen aan de informatiemaatschappij. Wat de cohesie op sociaal gebied en inzake werkgelegenheid betreft, is de vooruitgang kleiner. Het lijdt geen twijfel dat het herstel van de werkgelegenheid de jongeren en de vrouwen ten goede komt, maar voor bijvoorbeeld de langdurig werklozen geldt dit slechts in geringe mate. In 1999 was de werkloosheid nog groter dan 10 % in Frankrijk, Finland, Griekenland en Italië, vergeleken met minder dan 5 % in Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal.

'H FRKHVLH XLWGDJLQJ ZRUGW JURWHU HQ YHUSODDWVW ]LFK De verhouding tussen de rijkste en de zwakste regio in de huidige Unie bedraagt 5,8. In een Unie van 27 zou dat meer dan 10 zijn. Meer dan een derde van de bevolking zou dan wonen in zogenoemde "cohesielanden" (met een BBP per inwoner dat lager is dan 90 % van het communautaire gemiddelde; nu zijn deze landen Griekenland, Spanje en Portugal) tegen slechts een zesde in de Unie van de 15. Het gemiddelde inkomen per inwoner van de minst rijke 10 % van de bevolking zou slechts 31 % van het communautaire gemiddelde bedragen, vergeleken met nu 61 % in het Europa van de 15.

2
De uitbreiding betekent een echte uitdaging voor het cohesiebeleid. Om het voortbestaan en de effectiviteit van dit beleid te verzekeren, zal opnieuw moeten worden nagedacht over de aanpak voor dit beleid. Michel Barnier verklaarde: +HW UHJLRQDOH EHOHLG ]DO PHW GH XLWEUHLGLQJ QLHW YHUGZLMQHQ LQWHJHQGHHO PHW GH WRHQHPLQJ YDQ GH YHUVFKLOOHQ LV HU HHQ ELMNRPHQGH UHGHQ RP LQ GH KXLGLJH HQ LQ GH WRHNRPVWLJH OLGVWDWHQ RS WH WUHGHQ YROJHQV GH]HOIGH SULQFLSHV HQ PHW GH]HOIGH DPELWLHV
Anna Diamantopoulou, commissaris voor werkgelegenheid en sociaal beleid, verklaarde harerzijds: :LM PRHWHQ HU DEVROXXW YRRU ]RUJHQ GDW GH XLWEUHLGLQJ HHQ VXFFHV ZRUGW 'DW VXFFHV LV DOOHHQ PRJHOLMN YLD YHUVWHUNLQJ YDQ GH FRKHVLH


+HW GHEDW RYHU KHW WRHNRPVWLJH FRKHVLHEHOHLG EHJLQQHQ Er dient met een debat over dit onderwerp te worden worden begonnen op basis van het cohesieverslag. Het gaat er met name om prioriteiten te bepalen waarvoor de communautaire steunverlening een echte meerwaarde betekent. De Commissie zal op 21 en 22 mei 2001 in Brussel een forum over de cohesie organiseren.
Michel Barnier zal het tweede verslag over de economische en sociale cohesie om 15.00 uur in het Europees Parlement toelichten en zal daar vervolgens om 16.15 uur een persconferentie geven.
Aanvullende informatie en de volledige tekst van het verslag, met inbegrip van de politieke aanbevelingen, zullen in de loop van de middag beschikbaar komen op de Inforegio-site
www.inforegio.cec.eu.int

3
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...