Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over de honorair consul in Melbourne

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=408265Aan de voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 31 januari 2001 Auteur Erik Moll

Kenmerk DAO 0108/01 Telefoon 070-348 4219

Blad /3 Fax 070-348 5323

Bijlage(n) 1 E-mail (hg.moll@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen over de honorair consul in Melbourne

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 23 januari 2001, kenmerk 2000105000, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer u in bijlage dezes de antwoorden op de gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Verhagen.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de constatering van de honorair consul in Melbourne, Hans Nieuwland, dat de hoeveel(heid) werk hem niet is meegevallen?

Antwoord

Ja, daar heb ik kennis van genomen.

Vraag 2

Deelt u zijn opvatting dat de taak van de honorair consul de komende jaren zwaarder zal worden aangezien de Nederlandse gemeenschap van zeventigduizend immigranten een steeds groter beroep op hem zal doen en dat hij afgezien van de gebruikelijke consulaire taken ook aandacht moet besteden aan de handelsbetrekkingen en de Nederlandse gedetineerden?

Antwoord

Nee.

De beslissing in 1999 om het Consulaat-Generaal in Melbourne om te zetten in een honorair consulaat was mede ingegeven door het feit dat veel van de consulaire dienstverlening een sterk routinematig karakter kent en het werkzaamheden betreft die zich, met de ontwikkeling van de moderne communicatiemiddelen, lenen voor een meer gecentraliseerde aanpak.

De vergrijzing van de Nederlandse emigrantengemeenschap in Victoria betekent niet dat de omvang van het aantal consulaire handelingen zal toenemen. Voor zover sprake zal blijken te zijn van een groeiende behoefte aan sociale contacten met Nederlandse instellingen, ben ik van mening dat, zoals ik ook in oktober 1999 al heb aangegeven, hier eerder een taak voor de Nederlandse vereniging(en) ligt dan voor de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Wat betreft aandacht voor de handelsbetrekkingen en zorg voor Nederlandse gedetineerden geldt dat de Ambassade in Canberra en het Consulaat-Generaal in Sydney veel activiteiten voor hun rekening nemen. Momenteel zijn er in de omgeving van Melbourne drie Nederlanders gedetineerd. In het geval het aantal Nederlandse gedetineerden in het ressort Melbourne toeneemt, zal vanuit het departement worden gezocht naar mogelijkheden de heer Nieuwland in deze taak te ondersteunen.

Vraag 3

Heeft u eveneens kennisgenomen van zijn kritiek op de aansturing vanuit Den Haag en de gebrekkige communicatie met het departement?

Antwoord

Ja. De nodige aandacht wordt echter besteed aan verbetering van deze communicatie.

Vraag 4

Bent u van mening dat ondanks bovengenoemde problemen de Nederlandse belangen in de staat Victoria adequaat kunnen worden behartigd door een honorair consul?

Antwoord

Ja, ik ben van mening dat de Nederlandse belangen in de staat Victoria adequaat kunnen worden behartigd door een honorair consul in Melbourne en de Ambassade te Canberra en het Consulaat-Generaal te Sydney.

Kenmerk
DAO 0108/01
Blad /3

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie