Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aedes pleit voor regionale sturing in ruimtelijke ordening

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Zorg voor bestaande stad onvoldoende in 5e Nota.

Hilversum, 31 januari 2001

Aedes pleit voor regionale sturing in ruimtelijke ordening

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening biedt gemeenten en provincies meer ruimte om te sturen in de uitvoering van ruimtelijk beleid. Dat moet ertoe leiden dat lokale partijen samenwerken in vormen die passen bij lokale vraagstukken. Aedes ondersteunt deze meer op samenwerking gestoelde beleidsvorming. Wel roept zij de Rijksoverheid op de lokale overheden dan ook voldoende instrumenten en middelen te bieden om de stedelijke vraagstukken voortvarend op te pakken. Aedes pleit daarnaast voor duidelijke prestatie-afspraken over inspanningen in het binnenstedelijk gebied. Dit moet al te voortvarende uitbreidingsbouw in de 'rode' gebieden voorkomen.

Aedes betreurt het dat de 5e Nota zo weinig concreet is over rol en functie van de Provincie. De brancheorganisatie van corporaties meent dat regionale sturing onontbeerlijk is bij het in balans houden van regionale en de stedelijke wensen. Vrijblijvendheid hierin zou leiden tot ongewenste verbrokkeling van de ruimtelijke structuur. Aedes pleit er dan ook voor dat het Rijk de afstemming tussen regio en stad waarborgt. Wat Aedes betreft spelen de provincies daarbij een belangrijke uitvoerende rol. Het NER-woonplan kan naar de mening van Aedes een belangrijk instrument zijn om prestatieafspraken te maken die samenhang brengen in het bouwbeleid binnen een regio. In het NER-woonplan kan het risico worden afgedekt dat gemeenten zich voornamelijk op uitbreidingsbouw gaan concentreren, waar aanpak van de binnenstad op zijn plaats zo u zijn.

Om die zelfde reden pleit Aedes tevens voor het verzekeren van de zogenaamde 'rode contouren' in de Vijfde Nota. De oude stad verdient op veel plaatsen in Nederland nadrukkelijk voorrang op uitbreiding aan de stadsrand. Het duidelijk begrenzen van gebieden voor uitbreidingsbouw zou dat beklemtonen. Nu biedt de nota daarvoor te weinig zekerheid. Ook bij het invullen van gemeentelijk grondbeleid speelt de nota onvoldoende in op specifieke vraagstukken in de stad. Gemeenten, corporaties en marktpartijen lopen hier veel grotere financiële risico's dan in de uitbreidingsgebieden. De Nota doet daaraan te weinig recht.

Aedes pleit nadrukkelijk voor het betrekken van marktpartijen zoals corporaties bij de invulling van het ruimtelijk beleid. Hun inbreng is onontbeerlijk om regionale ontwikkelingen concreet waar te maken. De Nota biedt overheden geen verplichtingen of aanbevelingen om met corporaties en ontwikkelaars gezamenlijk het beleid uit te voeren. Aedes had daar graag meer aandacht voor gezien.

Ruimte
Als de kwaliteitssprong uit de Nota Wonen werkelijk ons doel is, dan is Aedes van oordeel dat in deze 5e Nota de ruimtebehoefte wordt onderschat. Willen we werkelijk grotere woningen en betere kwaliteit, dan zal de 85.000 hectare uit de 5e Nota onvoldoende zijn.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie