Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antheusproject provincie Groningen halverwege

Datum nieuwsfeit: 01-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 1 februari 2001 Persbericht nr. 13

Antheusproject halverwege, resultaten verwachtingsvol !

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vinden dat het Antheusproject met volle kracht moet worden voortgezet. Dit berichten zij in een voortgangsverslag aan de statencommissie Economische Zaken. GS zien voldoende kansen en mogelijkheden voor het project. Zij verwachten dat met name het positieve toekomstperspectief voor Aldel als een belangrijke katalysator voor Antheus zal gaan werken.

Na een jarenlange dreiging tot sluiting zijn de kansen voor Aldel ten goede gekeerd. De liberalisering van de electriciteitsmarkt speelt hierbij een belangrijke rol en hierdoor kan de positie van Aldel in een positief daglicht worden geplaatst ook voor de periode na 2006.

Aldel heeft inmiddels het zogenaamde Retrofitprogramma afgerond. Dit heeft een investering gevergd van ca. 160 miljoen gulden. Met dit programma kan het electrolysebedrijf weer aan de eisen van deze tijd voldoen op het gebied van milieu, veiligheid en energie-efficiëncy. Op dit moment is men bij Aldel bezig met de voorbereidingen van een aanzienlijk vervolginvestering om met het oog op de langere termijn zijn marktpositie te kunnen verstevigen.

De betrokken partijen, te weten Corus, de ministeries van EZ en SZW, de NOM, Aldel, de gemeente Delzijl en de provincie, hebben de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid om tot potentiële investeringsprojecten te komen. Antheus richt zich op een tweetal kernactiviteiten:

* de realisering van een Metal Parc Delfzijl
* de realisering van een magnesium industriecluster.
Het is de afgelopen jaren gebleken dat het realiseren van nieuwe bedrijven en activiteiten op het Metal Parc een traject van lange adem is. Initiatieven vergen vaak lange voorbereidingstijd voordat tot vestiging in Delfzijl wordt besloten. Toch zijn de tot nog toe behaalde resultaten positief.

Een greep uit de projecten

* De vestiging van aluminiumrecycler FHS op het Metal Parc Delfzijl met een personeelsbestand van ca. 35 mensen.
* De bouw van het flitsgietbedrijf RSP Technology op het Metal Parc Delfzijl nadert zijn voltooiing en er zullen in eerste instantie ca. 20 produktiemedewerkers worden aan-getrokken.
* Het afsluiten van een contract tot levering van 10.000 ton aluminium uit gerecycled schroot tussen het bedrijf Intrec en FHS.
* Een internationaal georiënteerd bedrijf, dat zich richt op de productie van speciale voertuigen voor aluminiumsmelterijen, heeft aangegeven zich binnen twee jaar op het Metal Parc in Delfzijl te willen vestigen. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Aldel voor het onderhoud van de speciale voertuigen van Aldel.
* Antheus heeft medio 2000 een plan uitgewerkt voor het opzetten van een kleinschalige aluminium(proef)gieterij als onderdeel van een op de praktijk gericht aluminium kenniscentrum (MOVER) dat zich met name richt op kleinschalige productie, onderzoek op het gieten van aluminium en het verwerken van warm aluminium.
* Er zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd over het opzetten van een kleinschalige magnesiumproductie van 15.000 ton/jaar, met een mogelijke groei naar 30.000 ton op termijn. Deze gesprekken hebben er inmiddels toe geleid dat een zogenaamde Ontwikkel BV is opgericht door Corus, Nedmag, HBG en de NOM, met medewerking van AKZO Nobel om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een dergelijke opzet. Deze studie zal naar verwachting eind 2001 worden afgerond.

Antheus

Antheus is in gang gezet op het moment dat aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl (100% dochter van Hoogovens, in 1999 opgegaan in Corus) in het voorjaar van 1996 een tienjarig energiecontract sloot. Er was weer zicht op continuïteit voor het bedrijf tot 2006. Of daarna opnieuw een gunstig lange termijn energiecontract gesloten zou kunnen worden, was zo onzeker dat Hoogovens toen meldde rekening te houden met de mogelijkheid van sluiting van Aldel in 2006. Dit zou in de toekomst een verlies van honderden arbeidsplaatsen in deze regio kunnen betekenen. Mede daarom zijn er in 1996 in een convenant afspraken gemaakt tussen Hoogovens/Aldel en overheden. Om samen industriële activiteiten rondom Aldel in Delfzijl op te zetten.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: (d.bosch@prvgron.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie