Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 01-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 05

datum: week 05

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de berging bij de woning Visstraat 47 (ontvangen 19 januari 2001);


-het veranderen van de garage/berging bij de woning op kavel 20 van de te bouwen woningen aan de Brinkostraat, in een slaapkamer/badkamer (ontvangen 22 januari 2001);


-het maken van een basisstation voor mobiele telefonie aan Het Nieuwe Diep 27B (ontvangen 22 januari 2001);


-het bouwen van een serre aan de woning Zwanenbalg 1319 (ontvangen 23 januari 2001);


-het wijzigen van de verdieping van de achtergevel van de woning Sluisdijkstraat 87 (ontvangen 23 januari 2001);


-het veranderen van de entree van de woning Treilerstraat 24 (ontvangen 23 januari 2001);


-het plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. mobiele telefonie aan de Binnenhaven 65 (ontvangen 24 januari 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van het vastgoedkantoor aan de Middenweg 152/154/156 (ontvangen 24 januari 2001);


-het maken van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1312 (ontvangen 24 januari 2001);


-het maken van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1313 (ontvangen 24 januari 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wethouder W. de Boerstraat 15 (verzenddatum 23 januari 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het wijzigen van de zolderverdieping van de woningen Cornelis Ditostraat 28 en 40 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen (legaliseren) van de indeling van het bedrijfspand met bovenwoning aan de Middenweg 123 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Schootenweg 14 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woningen Cornelis Ditostraat 49, 53,57

en 30 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het veranderen van de raamindeling in de voorgevel van de woning Nieuwstraat 11 (verzenddatum 24 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Narcisstraat 8 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand aan de Middenweg 149 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 1 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het veranderen en opknappen van de tuinmuur bij het Lidwinacomplex op de hoek Javastraat/Polderweg (verzenddatum 24 januari 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen

rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wierbalg 1624;

-het maken van een erker aan de woning Wierbalg 2424 en het uitbreiden van de achterzijde van deze woning en het vergroten van de bijbehorende berging tot een garage/berging;


-het bouwen van een maritiem bedrijfsverzamelgebouw aan Het Nieuwe Werk.

Burgemeester en wethouders kunnen aan de eerstgenoemde twee bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c derde lid (eerstgenoemd bouwplan), resp. artikel 3c, derde lid onder b1 (tweede bouwplan) van het bestemmingsplan Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening. Aan laatstgenoemd bouwplan kunnen burgemeester en wethouders meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud). Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt die u voor de onder 1 en 2 genoemde bouwplannen vanaf vrijdag 2 februari 2001 gedurende vier weken schriftelijk indie­ nen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor het onder 3 genoemde bouwplan is de termijn twee weken. De bouwplannen liggen gedurende deze termijnen ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan de

dienst Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van een eik achter H. Treubstraat 21 t/m 29.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van de volgende aanhangwagens hun eigendommen binnen een week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen:


- de dichte, bruine aanhangwagen zonder kenteken, die gedurende een langere periode half op het trottoir van de parkeerplaats aan de eerste Emmadwarsstraat staat


- de oude aanhangwagen zonder kenteken, vol met stenen en ander afval , die gedurende langere periode in de Jan Hogerwerfstraat voor het PEN-huisje staat


- de in slechte staat verkerende autotrailer met wrak erop, die gedurende langere periode op de parkeerplaats aan de Kuiperstraat staat,


- de oude witte vouwwagen, merk Conway Camping, vol met afval en zonder kenteken, die gedurende langere periode op de grote parkeerplaats in de Nieuwstraat (beter bekend als het Ossepleintje) staat.

Komen zij deze lastgeving niet na, dan zullen burgemeester en wethouders de aanhangwagen op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Ze zullen dan gedurende drie maanden worden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan afhalen.

Meer informatie krijgt u bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Milieu
Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan:


- Stichting Stelling Den Helder, Postbus 502. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en/of in werking hebben van een nieuwe inrichting, bestemd als museum waarin tevens verbrandingsmotoren worden gebezigd, aan de Rijksweg ong. (Fort Westoever) (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 842).


- In- en Verkoop Coöperatie van Visserijbenodigdheden Den Helder B.A., Het Nieuwe Werk 115. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan, bestemd als in- en verkoopbedrijf van visserijbenodigdheden, aan Het Nieuwe Werk 115 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 6070, 6071en 6698 II 58).

Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn tevens van plan de vergunning volgens de Wet milieubeheer van Van der Leede Beheer, Oostoeverweg 21 te weigeren. Het gaat om een vergunning (art. 8.1) voor het oprichten en/of in werking hebben van een service- unit annex herstelwerkplaats voor motorvoertuigen, aan de Oostoeverweg 27 a, (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie I, nummers 105 en 174)

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 3 februari 2001 tot 2 maart 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Hel­ der (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 2 maart 2001 schriftelijk bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 2 maart 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

DEN HELDER, 1 februari 2001.

drs. J.J. Staatsen, burgemeester.

drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: februari 01, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...