Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag rondetafelconferentie EU-India

Datum nieuwsfeit: 01-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

CES/01/10

Brussel, 1 februari 2001

Rondetafelconferentie EU-India

Openingszitting New Delhi, 29 en 30 januari 2001

De rondetafelconferentie EU-India heeft op 29 en 30 januari 2001 te New Delhi haar openingszitting gehouden.

Naar aanleiding van de tragische gevolgen van de aardbeving in West- en Centraal-Indië spraken de deelnemers eerst hun medeleven met de Indiase bevolking uit. Zij verheugden zich erover dat de Europese Unie snel met financiële en technische bijstand over de brug is gekomen.

Initiatiefnemers van de rondetafelconferentie zijn de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, de heer Singh, en de Europese commissaris voor externe betrekkingen, de heer Patten. De conferentie wordt bijgewoond door leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en vertegenwoordigers van de Indiase maatschappelijke organisaties. De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door de heer Vohra, directeur van het India International Centre, en de heer Frerichs, voorzitter van het Europees ESC. Doel van deze rondetafel is een permanent forum voor dialoog tussen maatschappelijke organisaties in het leven te roepen, nauwere samenwerking tussen de betrokken volkeren aan te moedigen en daartoe voorstellen te formuleren die de Indiase regering en de Europese instellingen kunnen worden voorgelegd.

Bij deze eerste ontmoeting bevestigden de twee voorzitters hun beider voornemen de contacten tussen maatschappelijke organisaties uit te breiden en te verdiepen; een en ander kan als een aanvulling op de bestaande politieke, economische en sociale banden worden beschouwd.

Aan de hand van de eerder uitgewerkte regeling werd een open discussie gevoerd over verschillende sociale en economische aspecten van de globalisering. Op de agenda stonden thema's als directe buitenlandse investeringen, wetenschappelijk onderzoek, diverse modellen voor regionale ontwikkeling en de bloeiende Indiase IT-sector. Tevens werd gewezen op de noodzaak van betere kennis van en meer wederzijds begrip voor elkaars samenlevingen.

De deelnemers gaven een overzicht van de door het maatschappelijk middenveld gevoerde dialoog over economische, sociale, milieugerelateerde en culturele aangelegenheden en bespraken onderwerpen als onderwijs en opleiding, migratie en de genderproblematiek.

Besloten werd de volgende rondetafelconferentie in juli 2001 te Brussel te houden. Daarbij zouden de algemene discussies van de eerste bijeenkomst worden voortgezet met bijzondere aandacht voor met name de vraag hoe maatschappelijke organisaties kunnen helpen de gevolgen van globalisering en duurzame ontwikkeling in een multipolaire wereld op te vangen. Voorts moet worden gezocht naar wegen om het wederzijdse begrip tussen India en de EU te vergroten via nauwere contacten tussen de betrokken maatschappelijke organisaties. De rondetafelconferentie zal aldus ook tijdig aanbevelingen kunnen formuleren om ze op de volgende EU-Indiatop van november 2001 te New Delhi ter tafel te brengen..

Voor meer inlichtingen over het Europese ESC en zijn activiteiten kunt u terecht bij de heer Foster, persdienst ESC, tel. 32 2 546 92 07 of e-mail: (nicholas.foster@esc.eu.int)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie