Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NPS, tekst Gesprek met minister-president Kok op Nederland 3

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9076

02-02-2001, NPS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur
MINISTER PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER HET BEZOEK VAN MÁXIMA ZORREGUIETA AAN

HET VERJAARDAGSFEEST VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX

WITTEMAN:
Meneer Kok, dat was een mooi gezicht op de trappen van het Stedelijk Museum, Willem-Alexander en Máxima. Wat dacht u toen u het zag?

KOK:
Mooi plaatje. Maar het is niet om die reden opgezet. Maar ik kan me best voorstellen dat dat moment in hype, die geleidelijk aan de afgelopen weken was ontstaan, dan de extra aandacht trekt.

WITTEMAN:
Maar een mooi plaatje of meer dan een mooi plaatje?

KOK:
Om te beginnen is het natuurlijk heel erg normaal dat op zo'n verjaardag ­ de Koningin had een deel van haar verjaardag echt buitenshuis georganiseerd in het museum waar de kunstwerken door haar geselecteerd hangen ­ Máxima daarbij is. Dat spreekt vanzelf.

WITTEMAN:
Ja? Tot nu toe niet.

KOK:
Jawel, natuurlijk wel. Men heeft vakantie doorgebracht.

WITTEMAN:
Maar niet in het openbaar?

KOK:
Openbaar. Er werd gezegd openbaar, maar bij een besloten gelegenheid. De verjaardag was een besloten gelegenheid. Je kunt natuurlijk niet in een taart verstopt of op een andere manier naar binnen. Ik vind de achterdeur ook nog al overdreven. Ik had wel eens willen horen hoe de commentaren waren geweest, als ze weer ergens onder een regenjas of weet ik hoe precies vermomd, dus via de achterdeuren, een soort slip-innformule.... Dat is ook niks. Het is normaal dat ze daar was. Het heeft opzien gebaard door de enorme hoeveelheid pers die daar naar toe was gesneld, dat begrijp ik ook wel. Dan wordt het in verband gebracht met speculaties van wanneer hebben we wat te verwachten.

WITTEMAN:
Wist u er van?

KOK:
Ja, maar niet in details.
WITTEMAN:
Wist u dat ze de trap af zouden komen, zwaaiend naar de pers?

KOK:
Nee, niet hoe de trap af en hoe zwaaien en op welke stoel in de bus en wel of niet bij het raampje. Zover gaat de bemoeizucht van de minister-president niet.

WITTEMAN:
Dat is misschien precies wat ze bedoelen als ze zeggen: hij is de regie kwijt.

KOK:
Nee, dat is meer iemand die voor het protocol is. Hoe daal je de trap is en waar ga je zitten. De regie kwijt is de hoofdzaak niet goed in de vingers hebben.

WITTEMAN:
Als ik u mag onderbreken. Het eerste echt openbare optreden van Willem-Alexander en Máxima, met openbaar bedoel ik voor het publiek, is een onderdeel van een regie. Dat wordt nu ook verondersteld, dat het een zet is van het Koninklijk Huis: kijk we zijn nu in deze fase. Dan is het relevant om te weten of u daar vanaf weet?

KOK:
Uiteraard, dat heb ik dus ook gezegd. Maar ik dacht dat u verder ging en hoe er op de trappen werd gelopen en hoe er in de bus werd plaatsgenomen. Dat gaat mij niet aan.

WITTEMAN:
Nee, maar dat ze zo in het openbaar naar buiten komen, dat wist u?

KOK:
Dat vind ik ook goed. Daar heb ik niks op tegen. Ik vind dat dat erg wordt overtrokken. Voor het eerst in het openbaar, voor het eerst gezien. Dat is dus niet waar. Ik zou het besmuikt naar binnen gaan veel opzienbarender hebben gevonden. De regie heeft te maken met de hoofdzaken. Dit is daar een klein onderdeeltje van, namelijk hoe brengen we, even gesteld dat de prins en Máxima samen verder willen, dat moet op enig moment nog blijken of ze dat ook willen...

WITTEMAN:
Dat straalde er wel vanaf, vond u niet.

KOK:
Het zijn twee mensen die duidelijk een hele goede vriendschap hebben. Die vriendschap klinkt al meer en meer.

WITTEMAN:
Die mensen zijn ook intelligent. Die weten wat dit betekent als je zo... Dit is een soort aankondiging of niet?

KOK:
Dit is geen aankondiging.
WITTEMAN:
Niet officieel, maar officieus.

KOK:
Er wordt zichtbaar gemaakt, op een manier die natuurlijk en heel menselijk is, dat men een heel innige vriendschap heeft. Dat betekent uiteraard dat het moment waarop er dan wel iets van een aankondiging zou kunnen zijn, nadert, maar of dat moment er komt en wanneer het er zal zijn, dat daar kan ik niks over zeggen.

WITTEMAN:
Er wordt altijd gesproken over protocollen en over hoe het moet en hoe het gaat. Ik weet niet precies wat er over vast staat, maar is het bijvoorbeeld zo dat de aankondiging van deze verloving zou moeten wachten tot na het huwelijk van Constantijn?

KOK:
Dat kan een onderwerp van gesprek zijn tussen de betrokkenen.

WITTEMAN:
Maar het hoeft niet.

KOK:
Dat hoeft niet persé.

WITTEMAN:
U had het vandaag na afloop van de ministerraad over geduld. Dat geduld straalde ook niet van die twee af, het Nederlands publiek niet en het parlement ook niet. Die hebben niet zoveel geduld. Dat lijkt mij een feit.

KOK:
Toch moeten we het vanuit de mensen benaderen. Het gaat om hun toekomst. Het gaat om hun keuze en bovendien ­ we spraken eerder deze avond over regie ­ is het een onderdeel van de regie dat er een aantal dingen in samenhang met elkaar worden bezien. Als het straks gaat om de aankondiging van een verloving, dan volgt daarop een fase waarin een toestemmingswet wordt voorbereid waarin het kabinet aan de Kamer vraagt om toestemming te geven voor dit huwelijk. Dat heeft te maken met de erfopvolging en alles wat daar staatsrechtelijk mee verband houdt...

WITTEMAN:
En de achtergrond van Máxima haar vader?

KOK:
Dat zal in de goede volgorde en in de goede context moeten gebeuren.

WITTEMAN:
Maar begrijpt u als u om geduld vraagt, dat u zegt daar hebben wij nog wat tijd voor nodig om dat goed te doen.

KOK:
Nee, hoor. Ik zeg alleen dat men geduld moet hebben, omdat men zal moeten wachten tot het moment waarop de betrokkenen zover zijn dat ze hun aankondiging doen. Verder
moeten we goed oog hebben voor staatsrechtelijke verhoudingen. Die houden in dat op enig moment de regering de verantwoordelijkheid draagt voor het voorleggen van een goedkeuringswet aan het parlement en dan is het parlement aan de beurt. We gaan dus niet voorafgaandelijk parlementsdebatten houden met de vraag vinden we dit wel of niet dat er een eventueel huwelijk komt. Dat is de wereld op zijn kop.

WITTEMAN:
Vindt u het ook niet goed dat er een discussie komt over het protocol bij de verloving? Rosenmöller heeft daar een debat over aangevraagd.

KOK:
Het is prima dat mensen zich daar over uiten, maar men mag weten dat ik als minister- president, als politiek verantwoordelijke voor de onschendbare Koningin en ook als politiek verantwoordelijke voor het doen en laten van de prins, op mijn taak berekend ben. Ik zal er voor zorgen dat ik vanuit mijn verantwoordelijkheid rekening kan houden met de gevoelens en gevoeligheden die in de Nederlandse samenleving die, vanwege het verleden van de vader en de achtergrond, rondom dit onderwerp bestaan.

WITTEMAN:
Want dat is de spanning, aan de ene kant gunt iedereen Willem-Alexander een gelukkig huwelijk, ook met Máxima, aan de andere kant is er een flink deel van de Nederlandse bevolking dat gevoelig is voor de achtergronden van meneer Zorreguieta.

KOK:
Dat is een ernstig probleem. Dat is een...

WITTEMAN:
Vindt u het een oplosbaar probleem?

KOK:
Dat is een ernstig probleem waar over meer zal worden gezegd op het ogenblik waarop er van een voornemen sprake is en als het ware alles op de tafel komt. Ook van de kant van de regering komt er dan veel meer op tafel richting het parlement om het mogelijk te maken dat het parlement daarover een volwaardig debat kan voeren. Dat is nodig in onze democratie. Dat het parlement op het goede moment en in de juiste context een zorgvuldig voorbereid debat kan voeren over hoe het over het verleden van de vader en zijn rol in dat verleden oordeelt. Dat moeten we enigszins los zien van die andere vraag, namelijk wat vindt het Nederlandse parlement van het ja of nee goedkeuring geven aan een huwelijk.

WITTEMAN:
U vraagt om geduld. U zult er ook begrip voor hebben dat het geduld ook niet heel erg groot is.

KOK:
Misschien kan zo'n beroep op een beetje geduld en gezond verstand wel helpen.

WITTEMAN:
U kunt er ook aan bijdragen door het geduld door mensen op te laten brengen doordat er bijvoorbeeld iets van meneer Zorreguieta zelf komt over hoe hij daar tegenaan kijkt of
dat er iets van Máxima komt hoe zij er tegen aan kijkt. Waarom moeten we daarop wachten?

KOK:
Het is zeker niet uitgesloten dat dat in de vervolgfases, die we nog in moeten gaan en nog steeds in de volgorde die ik net aangaf, punten zijn waar aandacht voor zal worden gevraagd en waar informatie over zal worden gegeven. Ik heb vandaag drie dingen gevraagd: geduld, oog voor zuivere staatsrechtelijke verhoudingen, namelijk wie gaat over wat en wanneer is het parlement in de relatie tot de regering aan de beurt, en drie is vertrouwen. Vertrouwen in de minister-president die de verantwoordelijkheid draagt voor dit geheel, inderdaad vanuit die regiefunctie. Daar ook heel zorgvuldig samenspraak heeft met de Koningin, met de Prins van Oranje en alle anderen die het betreft. Die naar eer en geweten en met heel veel gevoel voor wat er in Nederland ook over het eind van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig is gebeurd in Argentinië zal zorg dragen voor een gang van zaken die in alle opzichten verantwoord is.

WITTEMAN:
Bent u met mij eens dat naar mate de discussie langer duurt, dat schadelijker is voor het feest en dat haast dus geboden is?

KOK:
Ik denk het niet. Ik denk dat met wat zelfbeheersing bij een ieder die het betreft en vooral bij diegenen die hun geduld niet meer kunnen bedwingen wel heel veel van het ongemak zal kunnen worden voorkomen.

WITTEMAN:
De indruk bestaat dat naar mate het langer duurt dat de regering een opvatting geeft, dat dat komt omdat u en Hare Majesteit de Koningin het niet eens zijn.

KOK:
Nee, de minister-president en de Majesteit zijn het altijd eens.

WITTEMAN:
Altijd?

KOK:
Ja.

WITTEMAN:
Uiteindelijk.

KOK:
Ja.

WITEMAN:
Maar wie beslist als het gaat om het protocol of meneer Zorreguieta bij het huwelijk zal zijn of niet?
KOK:
Daar zullen we in goede samenspraak uitkomen.

WITTEMAN:
Als u het niet eens bent, wie beslist er dan?

KOK:
De minister-president zal dan altijd rekening moeten houden met het feit dat hij ter verantwoording wordt geroepen en als ik iets niet kan dragen, echt iets niet kan dragen, dan hebben we een ernstig probleem. Daar zal ik wel voor waken.

WITTEMAND
Dat dat probleem er komt of u zult er voor zorgen dat...

KOK:
Ik zal er voor zorgen, voor waken, dat dat probleem er niet komt. Ik kan niet tegenover het parlement staan met een verhaal waar ik zelf niet achter sta.

WITTEMAN:
Maar dat probleem doet zich niet voor als u en de Koningin het helemaal eens zouden zijn?

KOK:
Ik ben er van overtuigd dat we dit moeilijk onderwerp, met heel veel gevoeligheden daarom heen, in de komende tijd op een goede manier zullen kunnen dragen en dat daar ook tussen de Koningin en de minister-president geen problemen over bestaan.

WITTEMAN:
En dan wordt de verloving vóór Koninginnedag aankondigd?

KOK:
Ik kan u over het of en wanneer nog niets zeggen, maar ik zou als ik u was nog even rustig krokusvakantie nemen.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, JBr)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...