Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

District Binnensticht presenteert jaarcijfers

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 2-02-2001

Politiebericht Utrecht: district Binnensticht, 09.35 uur
District Binnensticht presenteert jaarcijfers

ZEIST - Aan het bestrijden van onveiligheid en het handhaven van de openbare orde heeft de politie van het district Binnensticht het afgelopen jaar extra aandacht besteed. Door intensief rechercheonderzoek zijn een aantal grote onderzoeken met succes afgerond. De instelling van het Horeceateam in het Zeister uitgaanscentrum op de zaterdagavond en het RAG-team (Repressieve Aanpak Geweld) leveren een belangrijke bijdrage aan zowel de preventie van geweldsmisdrijven als aan de repressieve kant ervan. Door intensief toezicht en controle zijn op verkeersgebied goede resultaten behaald. Op het gebied van woning- en bedrijfsinbraken is een stijgende trend te zien. Ook de veelvoorkomende criminaliteit is het afgelopen jaar gestegen.

De politie van district Binnensticht heeft afgelopen jaar wederom een verbetering kunnen realiseren in haar aanrij-tijden. In 98,3% van de meldingen voor spoedeisende hulp, waarbij de politie binnen 10 minuten ter plaatse moet zijn, werd deze norm gehaald. In 1999 was dit 97,8%. In totaal zijn het afgelopen jaar 1063 meldingen voor spoedeisende hulp bij de politie binnengekomen. In 1999 waren dit 1302 meldingen.

Zowel regionaal als binnen district Binnensticht was een daling in het aantal verkeersongevallen te zien. Het aantal aanrijdingen met materieel schade daalde met 1% (van 1953 in 1999 naar 1937 in 2000), aanrijdingen met letsel daalde met 12% (van 355 in 1999 naar 309 in 2000). Het aantal aanrijdingen met dodelijke afloop daalde in 2000 met 86% ten opzichte van het jaar daarvoor (van 14 naar 2). De wekelijkse controles en opleiding van alle medewerkers van de noodhulp en wijkpolitie voor het gebruik van de lasergun (snelheid) hebben hieraan een bijdrage geleverd. Dat geldt ook voor het regionale project Verkeer Onder Controle waarbij intensief op snelheid wordt gecontroleerd.
Regiobreed is op 1 oktober 2000 het scooterteam gestart. Dit team houdt in samenwerking met de districten een keer per maand een dag een grote controle waarbij bromfietsen onderworpen worden aan een algehele controle. Bij de drie controles die het afgelopen jaar in het district gehouden zijn, werden in totaal 187 bromfietsen gecontroleerd. In totaal werden 122 bekeringen uitgeschreven. 9 Bromfietsen bleken van diefstal afkomstig te zijn.

De veelvoorkomende criminaliteit, waaronder vernielingen, fietsendiefstallen en het inbreken in autos is afgelopen jaar gestegen met 10%. Regionaal was die stijging 16%. De stijging had vooral betrekking op fietsendiefstallen en inbraken uit autos. De grootste stijging op auto-inbrakengebied was in de Gemeenten Bunnik en De Bilt. Doordat repressieve aanpak weinig oplevert en gebleken is dat veel mensen nog teveel waardevolle spullen in hun auto achterlaten, probeert de politie meer aan de preventieve kant resultaat te boeken. Zo is in oktober 2000 in samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven het project Niets er in...Niets er uit gestart, waarbij risicolokaties bezocht worden en automobilisten worden aangesproken op hun gedrag en eigen verantwoordelijkheid war het gaat om het achterlaten van waardevolle spullen in de auto. In november en december werd 20 keer gecontroleerd op zogenaamde hotspots, waarbij in totaal 3111 folders werden uitgereikt. In ongeveer een kwart van de gevallen bleek er buit in het zicht in de auto te liggen. Ondanks de stijging zijn in 2000 toch 83% meer diefstallen uit auto opgelost dan het jaar daarvoor.
Op het gebied van fietsendiefstallen springt met name de locatie NS station Driebergen-Zeist eruit. Gemeente, NS en de politie zijn momenteel in overleg om, te komen tot een structurele aanpak van dit probleem. In 2000 werden districtsbreed 30% meer fietsendiefstallen opgelost dan in 1999.

Het aantal geweldsmisdrijven (waaronder straatroof, bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging) laat een lichte toename van 5% zien ten opzichte van 1999. De stijging heft vooral betrekking op openlijk geweld. Naar aanleiding van meerdere incidenten in het Zeister uitgaanscentrum op met name de zaterdagavonden, is de politie in september gestart met permanent toezicht in dit gebied door de invoering van het horecateam. Mede door aanwezigheid van dit team is het aantal aangiften van openlijk geweld gestegen, doordat slachtoffers uitdrukkelijk worden verzocht om aangifte te doen. Door de invoering van het RAG-team werden goede resultaten gehaald op het gebied van oplossing van openlijk geweld. Ten opzichte van 1999 werden afgelopen jaar 22% meer zaken opgelost, nu namelijk 58,8%. Tevens werden er 28% meer overvallen opgelost dan in 1999. Het aantal straatroven bleef in 2000 gelijk aan het jaar daarvoor. het oplossingspercentage bedroeg 20%, dat is 14% hoger dan in 1999. Hierbij waren alle verdachten jongens. Hiervan was 69% in de leeftijd van 12-17 jaar.

De dalende lijn in de woninginbraken waarvan sinds 1996 sprake was, is doorbroken. Het district volgt hierin de landelijke en regionale trend.
De toename speelt vooral in de gemeenten Bunnik, Driebergen en Maartensdijk. In Zeist is sprake van een lichte daling. Het oplossingspercentage is het afgelopen jaar ook gedaald naar 6,2% (was 18,1% in 1999). Regionaal is er een daling te zien van 6,7% (ten opzichte van 8,2% in 1999). In het verleden had het district hoofdzakelijk te maken met lokale daders. Nu blijkt ruim 50% van de 107 verdachten van woninginbraken woonachtig te zijn buiten het district.

Het aantal bedrijfsinbraken is in het district Binnensticht het afgelopen jaar explosief gestegen met 67% naar 1031 (dit was 616 in 1999). Hoewel dit onderwerp in het jaar 2000 en 2001 geen beleidsspeerpunt was en is, wordt gekeken hoe op dit punt op een goede manier zowel preventief als repressief geïnvesteerd kan worden in samenwerking met het bedrijfsleven.

De recherche van de politie Binnensticht heeft het afgelopen jaar een forse investering geleverd op een aantal langlopende zaken. Zo werd in september een groot onderzoek afgerond naar een criminele organisatie die zich bezig hield met XTC transporten naar de Verenigde Staten en Canada en opereerde in en vanuit Zeist. Meerdere verdachten werden aangehouden. Begin december werd in Zeist een groot XTC-laboratorium opgerold waarbij diverse aanhoudingen werden verricht. Ook elders in het district werden diverse hennepkwekerijen opgerold.

In 2000 werden in Binnensticht 184 jongeren doorverwezen naar bureau Halt. Reeds enige jaren geven wijkagenten, ondersteund door de jeugdpolitie les op basisscholen in het project Nee Bedankt. Sinds enige jaren is daar ook een vervolg opgekomen middels Criminee, dat op middelbare scholen draait. Politie Regio Friesland heeft onlangs deze werkwijze overgenomen.

Ook aan grote evenementen als Euro 2000, waarbij het voetbalveld van De Bilt als trainingslocatie diende voor het Sloveense voetbalteam, en het Lockerbie-proces in kamp Zeist heeft de politie in het jaar 2000 de nodige tijd besteed. Beide evenementen verliepen rustig voor ons district.

Snelheidscontrole

BUNNIK Gisterochtend tussen half elf en kwart voor twaalf heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Schoudermantel. Van de 733 autos die gecontroleerd werden, reden er 17 te hard. De hoogst gemeten snelheid lag op 73 km per uur. Naast de bekeuringen voor snelheidsovertreding deelde de politie nog vier processen verbaal uit voor het niet dragen van de verplichte gordel, één voor een aanhangwagen zonder kenteken en vier voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs.

Winkeldievegge aangehouden

ZEIST Donderdagavond om half acht heeft de politie een 13-jarig meisje uit Zeist aangehouden. Het meisje had in een winkel aan het Emmaplein vier blikjes drank gestolen. Het personeel van de winkel heeft haar vastgehouden en haar aan de politie overgedragen. De jongedame zal worden aangemeld bij bureau HALT.

Lastige passagiers

ZEIST Donderdagavond om kwart voor acht kreeg de politie een melding binnen over twee lastige buspassagiers. In de bus trof de politie een 23-jarige man uit Amerongen en 21-jarige man uit Zeist aan. Ze wilden geen geldig plaatsbewijs tonen, maar wilden ook niet meer uitstappen. De jongens werden meegenomen naar het politiebureau en kregen een bekeuring voor hun gedrag. Eén van de verdachten reageerde zijn frustratie af op de ophoudkamer in het politiebureau waarvoor hij nog een extra bekeuring meekreeg.

Snelheidscontrole
DRIEBERGEN/RIJSENBURG Donderdagmiddag tussen twee en drie uur heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Hoofdstraat. Alle 238 gecontroleerde autos hielden zich aan de maximumsnelheid van 50 km per uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie