Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Faillissementen en schuldsaneringen - week 5 Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rechtbank LeeuwardenMededelingen inzake faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen in week 5

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 2-02-2001

De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden
De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden heeft op 01-02-2001 de onderstaande beslissingen gegeven
FAILLISSEMENTEN UITGESPROKEN
F 01/9
OBJECT BEVEILIGING NEDERLAND B.V., KvK Lwd 01078451, gev. Biensma 31, Grou.
Curator: mr. S.A. Roodhof, Postbus 222, 8901 BA Leeuwarden. F 01/10
STADHOUDERLIJK HOF B.V., KvK Groningen 01074614, gev. Diephuisstraat 36a, Groningen.
Curator: mr. P. van der Sluis, Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden. F 01/11
Jacob SLOTEGRAAF, geb. 05-09-1957 won. Grietmanstraat 65, Surhuisterveen
Curator: mr. T.E.A. Detmar, Postbus 277, 9200 AG Drachten. F 01/12-13-14
B & B HARLEY-DAVIDSON V.O.F., KvK Lwd 01080083, gev. W. Dijkstrastraat 86, 9077 SR Vrouwenparochie en haar vennoten Lambertus F. BLUMERS, geb. 09-01-1964, won. Butenwei 1, 8731 AL Wommels en Fokke H. BLUMERS, geb. 17-05-1966, won. Koedijk 15, 9078 PN Oudebiltzijl. Curator: mr. J.B. Dijkema, Postbus 17, 8900 AA Leeuwarden. In al deze faillissementen is de rechter-commissaris mr. A. Nijland. SCHULDSANERINGSREGELINGEN UITGESPROKEN
R 01/24-25
Jan TIJSMA, geb. 19-04-1959, h.o.d.n. AUTOBEDRIJF J. TIJSMA, KvK Lwd 01062235, gev. Tillewei 24 9258 GP Jistrum en Joke D. DONGA E/V TIJSMA, geb. 31-12-1962, beiden won. De Boek 12 Burgum. Bewindvoerder: mr. TH. Kremers, Postbus 37, 9285 ZV Buitenpost. R 01/26
Akkie WIJSBEEK, geb. 07-04-1951, won. Weemeweg 70, Oosterwolde. Bewindvoerder: A.P. van Geenhuizen, Postbus 612, 8440 AP Heerenveen. R 01/27
Jacqueline J. MANUELA, geb. 17-02-1964, won. Noorderhof 62, Drachten. De verificatievergadering zal worden gehouden op 9 mei 2001 te 09:00 uur in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. Schuldvorderingen moeten uiterlijk op 25 april 2001 worden ingediend bij de bewindvoerder J. Oldenbroek, Postbus 918, 8901 BS Leeuwarden. Op deze vergadering zal tevens worden gestemd over het aangeboden akkoord.
In deze schuldsaneringsregelingen is de rechter-commissaris mr. A. Nijland.

FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN F 99/12
Hendrik Maarten NIENKEMPER, geb. 24-07-1958, voorheen h.o.d.n. NIENKEMPER MANOU-PRODUCTS en6 ROTAN GALERIE NIENKEMPER, won./gev. Hellingstraat 59, Noordwolde.
F 99/72
PEACOCK EVENEMENT INC., gev. Leeksterweg 56 Haulerwijk. FAILLISSEMENT GEËINDIGD DOOR VERZET
F 00/124
Hendrikus J. van der ZEE, geb. 12-07-1944, won. Kaart 3 a, Terschelling Kaart, h.o.d.n. BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF VAN DER ZEE, KvK Lwd 01019052, gev. Westerdam 13, Midsland.

VOORLOPIGE SURSEANCES VAN BETALING
S 01/1-2
Voorlopige surseance van betaling is verleend aan René Th. MEINS en Eltje van der Leij, h.o.d.n. Snackbar de Horizon, KvK Lwd 01037032, gev. Ypeystraat 2, Leeuwarden, beiden won. Pieter Stuyvesantweg 161, 8937 AH Leeuwarden. Tot bewindvoerder is benoemd mr. O.A. van Oorschot, Postbus 1026, 8900 CA Leeuwarden. Het verhoor van de schuldeisers zal worden gehouden op donderdag 3 mei 2001 te 10:30 uur in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102 te Leeuwarden. Bij het verzoekschrift is geen ontwerp van akkoord gevoegd. VERIFICATIEVERGADERING
In het faillissement van WKC Harlingen C.V., gev. te Harlingen, Lange Lijnbaan 15, wordt op 12 april 2001 te 09:00 uur de verificatievergadering gehouden. Schuldvorderingen moeten uiterlijk 29 maart 2001 worden ingediend bij de curator mr. J.H. van der Meulen, Postbus 120, 8500 AC Joure.
RECTIFICATIE
Faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten dd 18-01-2001 Gerben Bleeker, P.B. Winsemiusstrjitte 35, Minnertsga.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie