Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Oosterhout en SBO bereiken overeenstemming

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Overeenstemming Stichting Begraafplaatsen en gemeente over gezamenlijke toekomst

Bestuur SBO weer volledig in functie

Het Oosterhoutse college van b. en w. en het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO) hebben overeenstemming bereikt over hun gezamenlijke toekomst.

Dat is gebeurd op basis van een reeks gesprekken naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad dat SBO met ingang van 2003 financieel onafhankelijk van de gemeente moet opereren. Dit besluit maakt onderdeel uit van het ombuigingspakket Basis in Balans. Het voornemen de gemeentelijk bijdrage stop te zetten, leidde destijds tot protesten van de zijde van SBO.

De overeenstemming tussen SBO en de gemeente Oosterhout bevat een aantal onderdelen:

SBO zal met ingang van 1 januari 2003 financieel onafhankelijk van de gemeente opereren, wat betekent dat de ombuigingstaakstelling van Basis in Balans gerealiseerd wordt;

de gemeente kan in principe instemmen met de plannen die SBO heeft voor herinrichting van de begraafplaats Leijsenakkers, waarbij SBO heeft aangegeven dit waarschijnlijk binnen de eigen (financiële) mogelijkheden te kunnen realiseren. Bovendien zal de gemeente onderzoeken of het mogelijk is - en zo ja, tegen welke voorwaarden
- het onderhoud van de begraafplaats Leijsenakkers over te nemen;
de gemeente erkent de "achtervangfunctie" die ze met betrekking tot de begraafplaats heeft.

Wethouder A. Emmen, binnen het college verantwoordelijk voor dit onderwerp, is verheugd dat stichtingsbestuur en gemeente uiteindelijk toch tot elkaar zijn gekomen. "Het was een op onderdelen moeilijk dossier, met tal van niet helemaal heldere afspraken uit het verleden. Daarom ben ik blij dat we er, door een aanzienlijke inspanning van beide kanten, toch in geslaagd zijn nieuwe en duidelijke afspraken te maken", aldus de wethouder.

De heer J. Verlaan, voorzitter van de SBO, is blij dat de relatie met de gemeente weer in normaal vaarwater is gekomen. "Wij als stichting - en in dat verband noem ik ook nog graag even de naam van pastoor J. van Riel - hebben daarvoor hard geknokt. Dat moest ook, want de toekomst van de begraafplaats stond op het spel. Immers, bij de overname van de begraafplaats van de parochie Sint-Jan-de-Doper in 1993 is afgesproken dat de begraafplaats aan een totale opknapbeurt toe was. De plannen daarvoor zijn nu klaar", aldus de heer Verlaan. "Uitvoering van de plannen in fasen vergt meerdere miljoenen. De financiële mogelijkheden van de stichting zijn beperkt. Gelet op de vele risicos zou uitvoering van deze plannen zonder financiële rugdekking van de gemeente niet verantwoord zijn geweest".

Omdat die rugdekking en de instemming van de gemeente met de herinrichtingsplannen er nu wel zijn, heeft de stichting besloten een punt te zetten achter het meningsverschil met de gemeente over de uitvoering van de ombuigingsoperatie Basis in Balans. "Belangrijk is dat de kwaliteit van de begraafplaats de komende jaren verder vooruit zal gaan. Hiervoor past ook dank in de richting van de gemeente", aldus SBO-voorzitter Verlaan.

Oosterhout, 1 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie