Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

1, 6 miljoen subsidie voor Polak & Schwarz te Zaandam

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

.


1, 6 MILJOEN GULDEN ´KANJER´- SUBSIDIE VOOR RESTAURATIE POLAK &

SCHWARZ

Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, tekende gisteravond in het Vredepaleis te Den Haag een subsidiebeschikking ten bedrage van f 1.620.476,-- voor de restauratie van de voormalige essencefabriek Polak en Schwarz te Zaandam. Het behoud van dit uit 1930 stammende ´jonge´ rijksmonument - naar ontwerp van de Zaanse architecten J. en D. Eilmann - lijkt hiermee een feit. Het subsidiebedrag wordt direct ter beschikking gesteld en niet pas over enkele jaren, zoals zo vaak het geval is in de monumentenzorg. De weg is vrijgemaakt voor Woningbouwvereniging ZVH om het totale gebouw te restaureren en om te vormen tot een appartementencomplex met 22 bijzondere loftwoningen.

In totaal stelde het Rijk woensdag een bedrag beschikbaar van bijna 200 miljoen gulden voor de restauratieachterstand bij kanjermonumenten. Kanjermonumenten zijn omvangrijke en complexe rijksmonumenten die dringend aan restauratie toe zijn. Verder uitstel van restauratie leidt tot grote vervolgschade en hoge kosten.

In totaal zijn 121 subsidieverzoeken bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) ingediend. Het betreft hier veelal kerken, kastelen en landhuizen. Op basis van de subsidiecriteria zijn landelijk 69 aanvragen voor behandeling in aanmerking gekomen. Hun gezamenlijke subsidieaanvraag bedroeg maar liefst ruim 340 miljoen gulden.

Uiteindelijk zijn 53 aanvragen gehonoreerd, waarvan 42 geheel (waaronder Polak & Schwarz) en elf gedeeltelijk. De kanjer van Zaanstad bevindt zich in het exclusieve gezelschap van de Beurs van Berlage (10 miljoen), Rijkswerf Willemsoord te Den Helder (8 miljoen), kasteel De Haar (10 miljoen), het Glaspaleis in Heerlen (6,5 miljoen), de Basiliek van Sint Jan te ´s-Hertogenbosch (9 miljoen) en het Van Nelle-complex te Rotterdam (5,8 miljoen).

Aangezien voor de restauratie van Polak & Schwarz de benodigde subsidie tussen de f 1 en f 3 miljoen ligt en de benodigde subsidie groter is dan zes maal het voor de gemeente Zaanstad vastgestelde budget, kwam dit project in aanmerking voor het zogenaamde Besluit Rijkssubsidiëring Grootschalige Restauraties (BRGR). Opdrachtgever Woningbouwvereniging ZVH en de gemeente Zaanstad hebben dan ook gezamenlijk voor het kanjergeld een verzoek ingediend.

Voor het pand, dat nu nog in bezit is van de OBAN, heeft architectenbureau Schipper Zijlstra uit Wormer een restauratie- en herbestemmingsontwerp vervaardigd. Opvallend aan het ontwerp is dat parkeerplaatsen op het (platte) dak worden gemaakt. Hiervoor wordt de oude goederenlift omgebouwd en vergroot tot autolift. Tevens komt op het dak de gezamenlijke buitenruimte, aangezien geen balkons aan het bestaande gebouw worden toegevoegd. Zoveel mogelijk elementen in en aan het gebouw worden gehandhaafd, maar de bestaande indeling wordt merendeels verwijderd.

Bij het herbestemmen tot woningen is de toevoeging van een lift en het verdwijnen van het open karakter van het interieur onvermijdelijk.

De woningen worden zo leeg mogelijk opgeleverd, waarbij alleen trappen, keukens en natte cellen worden toegevoegd. Besloten is om buitenisolatie te prefereren boven binnenisolatie. Tevens zal een laag spuitbeton aan de buitenzijde worden aangebracht om de nu naar buiten stekende wapening voldoende betondekking te geven. De structuur van de buitengevel en de paddenstoelplafonds zullen in ieder geval het huidige uiterlijk behouden. Besloten is om de stalen ramen te herstellen en niet te vervangen door een aluminium variant. Ook de roedenverdeling blijft behouden.

De monumentencommissie en de RDMZ hebben het plan vorig jaar reeds goedgekeurd en in september 2000 is de monumentenvergunning verleend. Als binnenkort ook de bouwvergunning wordt aangevraagd kan spoedig met de restauratie worden aangevangen. Volgens de beschikking moet met het werk voor 1 september a.s. worden begonnen en dient deze voor 1 januari 2003 te zijn voltooid.

Zaanstad, 1 februari 2001


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie