Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Enschede voor scherpere regels voor vuurwerkopslag

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

College van Burgemeester en Wethouders reageert instemmend op Vuurwerkbesluit

Enschede, 2 februari 2001.

Vrijdag 2 februari j.l. heeft de Ministerraad ingestemd met de verdere uitwerking van de wet en regelgeving rond de opslag van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk zoals die is voorgesteld door Minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu).
Het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede reageert met instemming op het besluit van de ministerraad om te komen tot een aanscherping van de vuurwerkregelgeving.
Met het besluit wordt het mogelijk dat een aangescherpte, wettelijke regeling in werking zal treden rond de hele keten van invoeren tot en met afsteken en uitvoeren van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Naar verwachting van de Minister van VROM zal de nieuwe regeling over een half jaar in werking treden. Met name de snelheid die betracht wordt kan op waardering van het Gemeentebestuur rekenen. Toch hoopt het College dat, vooruitlopend op de formele besluitvorming, alvast in de geest van de aangescherpte regels gewerkt gaat worden.
Het Gemeentebestuur van Enschede heeft kort na de vuurwerkramp op 13 mei 2000 en ook herhaaldelijk daarna bij het ministerie van VROM aangedrongen op het nemen van scherpe maatregelen t.a.v. de opslag van (professioneel) vuurwerk in Nederland. Dit is met name ingegeven door de aanwezigheid van de firma Haarman, die een grote hoeveelheid (professioneel) vuurwerk heeft opgeslagen.
Op de locatie waar het bedrijf gevestigd is, de Sleutelkamp in het gebied De Eschmarke, zal volgens het nieuwe Vuurwerkbesluit een veiligheidsafstand gaan gelden met een straal van ca. 800 meter (geldend voor opslag tussen de 750 en 6000 kilo professioneel vuurwerk). Dat betekent dat er geen kwetsbare objecten zoals woningen binnen de afstand van 800 meter rond het bedrijf aanwezig mogen zijn. De Gemeente Enschede is vele jaren geleden al begonnen met het ontwikkelen van de VINEX-locatie De Eschmarke, waar ca. 4500 woningen zijn gepland. Door het nieuwe Vuurwerkbesluit wordt het voor de Gemeente Enschede onmogelijk het bouwproces op een verantwoorde manier voort te zetten. Het Gemeentebestuur heeft inmiddels de procedure rond de bouw stopgezet. Niet tegen te houden was de inmiddels begonnen bouw van ruim honderd woningen door woningbouwcorporatie Domijn te Enschede. Daarvoor ontbreekt het de Gemeente Enschede aan wettelijke mogelijkheden.
Het College van B. en W. wil op korte termijn overleg met de Minister van VROM over de nu ontstane situatie. Handhaven van de firma Haarman op basis van de nieuwe richtlijnen is niet mogelijk. Daarbij is de stagnatie van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk slechts één facet. Belangrijker is dat, gelet op de veiligheid in het gebied (er staan al ca. 1200 woningen en vele bedrijven) Haarman niet meer in het gebied past. Dit stelt de Gemeente voor ingrijpende maatregelen die niet alleen sociale maar uiteraard ook forse financiele gevolgen hebben. De Gemeente hecht er daarom aan om samen met de Minister te bezien welke gezamenlijke mogelijkheden er zijn om de firma Haarman een alternatief voor zijn huidige locatie te bieden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie