Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Vlieland

Datum nieuwsfeit: 05-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten

INGEKOMEN

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen:


- Fam. J. de Jong, ten behoeve van het oprichten van een zomerwoning op het perceel Ankerplaats 8 (ingekomen 12 januari 2001);


- Handelsonderneming D. Visser, ten behoeve van het oprichten van een zomerwoning op het perceel Ankerplaats 11 (ingekomen 22 januari 2001);


- D. Visser, ten behoeve van het vernieuwen het dak van de garage op het perceel Dorpsstraat 202 (ingekomen 23 januari 2001).

Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

VERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:


- J. Moorlag en G. Horjus, ten behoeve van het veranderen en vergroten van een dakkapel op het perceel Dorpsstraat 72;


- K.G.H. Venema, ten behoeve van het plaatsen van een duivenhok op het perceel Gangboord 1;


- R.G.J. van de Werff, ten behoeve van het intern verbouwen van een zomer- woning op het perceel Ankerplaats 23;


- P.M. Woestenburg, ten behoeve van het plaatsen van een schuur op het perceel Lutinelaan 52;


- C. Messing, ten behoeve van het vergroten van de woonkamer d.m.v. het bouwen van een serre op het perceel Dennenlaan3.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijkgemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Oost-Vlieland, 27 januari 2001

Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

VRIJSTELLING OP GROND VAN ARTIKEL 19 LID 1 WRO

De college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken op grond van artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3.11 van de Algemene Wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een vrijstelling van het bestemmingsplan "buitengebied" te verlenen aan de Stichting Recreatiebelangen Vlieland voor het aanpassen en vergroten van twee toiletgebouwen op de camping Stortemelk. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan voor het Buitengebied, omdat de maximum te bouwen oppervlakte wordt overschreden. Medewerking aan het verzoek kan slecht worden verleend, nadat de vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 is verleend.

Het verzoek om vrijstelling, de bouwaanvraag en overige stukken liggen met ingang van 30 januari 2001 tot en met 26 februari 2001 gedurende vier weken voor een ieder op het gemeentehuis te Vlieland bij de afdeling Ruimtelijke Ordening ter inzage. De stukken kunnen op werkdagen 's ochtends van negen tot twaalf uur en 's middag op afspraak worden ingezien. Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke of mondelinge zienswijzen tegen het voornemen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Vlieland telefoon 0562-452719

Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie