Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Statencommissie Welzijnszaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 05-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

5 februari 2001 17.00 uur Statencommissie voor Welzijnszaken

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: Cor Venema, tel: 058 2925429 e-mail (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:


-Kenniscampus Leeuwarden.

(Voor dit punt worden de leden van de commissie Algemene en Economische Zaken ook uitgenodigd.) In opdracht van de stuurgroep Kenniscampus Leeuwarden, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van provincie, gemeente Leeuwarden en de 3 Hbo-instellingen in Leeuwarden is de haalbaarheid van een kenniscampus onderzocht. Ook is het plan voor een kenniscampus steden-bouwkundig uitgewerkt in een plan voor het Rengersparkgebied.
Na verschijning van het rapport van het haalbaarheidsonderzoek Delen is kiezen is na intensief overleg overeenstemming bereikt over het vervolgtraject en hebben de Hogescholen afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking. Voorgesteld wordt om nu zo gauw mogelijk over te gaan tot het benoemen van een externe projectmanager voor een periode van 1,5 tot 2 jaar. De kosten hiervan die geraamd worden op ca f.. 300.000,- komen voor rekening van de provincie en zullen worden gedekt uit de co-financieringsmiddelen van het Kompas van het Noorden. Aan de commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie