Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen

Rioleringswerkzaamheden Westvoorstraat in Dinteloord
In opdracht van de gemeente Steenbergen zullen op dinsdag 6 februari as als de weersomstandigheden dit toelaten diverse rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in de Westvoorstraat te Dinteloord.

Ten behoeve van deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Westvoorstraat tussen 08.00 uur en ±12.00 uur geheel af te sluiten. Het verkeer zal via bebording worden omgeleid via Zuideinde, Oostgroeneweg, Van Heemskerckstraat, Wipmolen, Stellingmolen en Molendijk.
De daarop volgende dinsdag 13 februari a.s. zal opnieuw de Westvoorstraat worden afgesloten om de werkzaamheden af te maken. Deze afsluiting duurt eveneens van 08.00 uur tot ± 12.00 uur. Hiervoor geldt dezelfde omleiding gedurende de werkzaamheden.

Voor zover nodig vragen wij uw medewerking en zo mogelijk enig begrip indien overlast niet valt te vermijden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer C. Broosus.Subsidies 2001 instellingen welzijn en sport

Op dinsdag 6 februari 2001 zal de commissie Welzijn en Economische Zaken de welzijnsplanning 2001 behandelen. In deze planning zijn alle subsidies vermeld voor instellingen die activiteiten in het kader van welzijn en sport uitvoeren.

De welzijnsplanning heeft van 3 november tot 1 december 2000 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn hebben een aantal organisaties zienswijzen ingediend, die eveneens tijdens de commissievergadering zullen worden behandeld. Na de behandeling in de commissie zal op 22 februari 2001 behandeling in de gemeenteraad plaatsvinden.

Een ieder heeft de mogelijkheid tijdens beide vergaderingen in te spreken. Indien u dit wilt doen, moet u dit vooraf kenbaar maken.Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Op woensdag 7 februari 2001 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften:

van 09.00 uur tot 09.45 uur
van de heer J. van Rij en van de heer P. Di Tucci tegen het besluit van burgemeester en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan de heer J. Loomans voor het uitbreiden van de woning aan het Nassau Bolwerk 11 te Steenbergen.

van 09.45 uur tot 10.15 uur
van de Stichting Anti Big Pig tegen de fictieve weigering van burgemeester en wethouders om subsidie te verlenen aan de Stichting Anti Big Pig.

van 10.15 uur tot 10.45 uur
(in een besloten zitting) van v.H tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van bijzondere bijstand in de kosten verbonden aan het volgen van autorijlessen.

van 10.45 uur tot 11.15 uur
van de heer W. van Vliet tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van een vergunning voor het aanwezig hebben van glazen terrasschermen aan weerszijden van het terras behorende bij het horecabedrijf aan de Kaaistraat 19 te Steenbergen.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.Paspoorten per 1 maart duurder

Tot 1 maart a.s. zijn de kosten voor een paspoort f 91,50. Vanaf 1 maart tot en met 31 augustus zijn de kosten voor een paspoort f 20,00 duurder, dus f 111,50.


Wat is uw pand waard?

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) moeten gemeenten iedere vier jaar alle onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen) waarderen. Bij de vorige herwaardering was de waardepeildatum voor de toenmalige gemeenten Nieuw-Vossemeer en Steenbergen 1 januari 1995 en voor de gemeente Dinteloord en Prinsenland 1 januari 1994. Dat gold voor de belastingjaren 1997 tot en met 2000.
Voor de rijksbelastingdienst moesten de inwoners uit de voormalige gemeente Dinteloord de waarde van hun woning vermenigvuldigen met een ophogingpercentage om zo op een waarde per 1-1-1995 uit te komen. Voor de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB) gold dit ophogingpercentage niet, zodat de inwoners uit de voormalige gemeente Dinteloord en Prinsenland de afgelopen vier jaar een belastingvoordeel hebben gehad.

Begin maart ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking, nu met waardepeildatum 1 januari 1999 die voor alle inwoners uit onze gemeente zal gelden.

Forse waardestijging
Iedereen weet dat de prijzen van huizen in Nederland de laatste jaren sterk zijn gestegen. Regelmatige publicaties over waardestijgingen geven een forse toename aan.

De gemeente Steenbergen heeft het taxatiebureau Oranjewoud ingeschakeld om de lokale ontwikkelingen op de woningmarkt voor ons te volgen. Een gemiddeld landelijk of regionaal stijgingspercentage zegt immers niets over de waardeontwikkeling in Steenbergen. Uit de beschikbare marktgegevens blijkt de volgende waardeontwikkeling van de huizen in de verschillende kernen:

Kern Stijgingspercentage
Steenbergen 45,80 %
Nieuw-Vossemeer 39,40 %
De Heen 47,80 %
Kruisland 55,80 %
Dinteloord 89,80 %

Let wel: het gaat om gemiddelden. Bepaalde huizen zijn zelfs meer dan dit gemiddelde en andere minder dan dit gemiddelde in waarde toegenomen. Aan dit gemiddelde stijgingspercentage kunt u dus geen rechten ontlenen.
Het stijgingspercentage voor de kern Dinteloord ligt hoger dan voor de andere kernen, omdat de waardepeildatum voor deze woningen op 1-1-1994 lag en voor de andere woningen op 1-1-1995 en alle panden nu gewaardeerd zijn naar een waarde per 1 januari 1999.

Belastingbedragen
Op de WOZ-beschikking staat de vastgestelde waarde van uw pand. Op basis van deze waarde berekent de gemeente wat u aan OZB moet betalen. Vanaf 2001 gelden er voor de verschillende kernen geen verschillende waardepeildata meer en is het uitgangspunt voor de belastingheffing voor iedereen dus gelijk.
De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2001 zijn door de gemeenteraad in december 2000 vastgesteld. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven was, dat de hogere WOZ-waarden niet mogen leiden tot hogere belastingopbrengsten. De gemeenteraad heeft de volgende tarieven per volle eenheid van f 5.000,-- waarde vastgesteld:
2000 2001
Eigenaar f 7,90 f 5,49
Gebruiker f 6,35 f 4,40

Belastingkrant
Meer informatie over de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen kunt u binnenkort lezen in een speciale belastingkrant die wij in februari willen uitgeven.Openbare vergaderingen


Commissie Openbare Werken ma 5 februari

Agendapunten o.a.:

- Ruiling grond ten behoeve van de aanleg fietspad Steenbergen - Kruisland.

Commissie Welzijn / EZ di 6 februari

Agendapunten o.a.:

- Notitie inzage bank- en giroafschriften van uitkeringsgerechtigden.
- Welzijnsplanning 2001.

- Budgetsubsidie-overeenkomst bibliotheek.

- Tussentijdse subsidieaanvragen welzijn 2000 en 2001.
- Besluitvorming definiëring onderzoeksopdracht sportaccommodaties.
Commissie ABZ/M wo 7 februari

Agendapunten o.a.:

- Notitie planning en control regionale instellingen.
- Verkoop aandelen Intergas.

- Dualisering lokaal bestuur.

- Integraal Veiligheidsbeleid, startnotitie.
- VNO-rapport over de leges voor horecagerelateerde vergunningen.
Commissie VROM do 8 februari

Agendapunten o.a.:

- Intensieve veehouderij.

- Planschadeclaim van de heer P.C.M. Bakx, Zeelandweg-Oost 4, Steenbergen.

- Planschadeclaim van de heer C.L.A. de Koning, Lancasterstraat 3, Steenbergen.

- Voorbereidingsbesluit perceel Havenweg 65, Dinteloord.
- Voorbereidingsbesluit sportpark Steenbergseweg, Dinteloord.
- Voorbereidingsbesluit Waterlinie.

- Vaststelling 2e partiële herziening bestemmingsplan buitengebied.
Raadsvergadering: do 22 februari


Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.


Evenementen

zo 11 febr van 14.00 uur tot 17.00 uur: karnavalskindermiddag, Kloosterstraat, Nieuw-Vossemeer.
vr 16 febr, 20.00 uur: dweilbandfestival, De Heen. Info tel 566069.

Laatste aanpassing uitgevoerd op: donderdag 01 februari 2001 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...