Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

3VO: Voortgang Duurzaam Veilig vraagt 5 miljard extra

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie
Zoek soortgelijke berichten
Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie

06 februari 2001

Voortgang Duurzaam Veilig vraagt 5 miljard gulden extra

Voor de verdere aanpak van de verkeersonveiligheid in ons land is volgens de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO snel tenminste 5 miljard gulden nodig. 3VO heeft dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat laten weten. Het extra geld is bestemd voor een succesvol vervolg van het landelijke Startprogramma Duurzaam Veilig dat op preventieve wijze voorziet in de bevordering van een veiliger verkeersgedrag, (permanente) verkeerseducatie, regelmatige publiekscampagnes en een veiliger wegennet. Wat dit laatste betreft moet worden gedacht aan rotondes met overal dezelfde voorrangs-regeling, de aanleg van veel meer 30- en 60 km/u-gebieden, bromfietsers op de rijbaan binnen de bebouwde kom (sinds 15 december 1999) en voorrang voor bestuurders van rechts op gelijkwaardige kruisingen (per 1 mei 2001).

3VO vindt 5 miljard gulden extra voor Duurzaam Veilig, waarvoor de wegbeheerders (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) in de afgelopen drie jaar gezamenlijk totnogtoe 400 miljoen gulden beschikbaar stelden, maar schril afsteekt tegen de 12 miljard gulden die zijn uitgetrokken voor het Bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad (BOR). Zeker als wordt bedacht dat de jaarlijkse economische kosten van de files neerkomen op slechts 1,7 miljard gulden en dat de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid maar liefst ruim 12 miljard gulden bedragen.

Onvoldoende financiële middelen en een te trage uitvoering belemmeren naar de mening van 3VO een voort-varende vervolgaanpak van Duurzaam Veilig. Juist in een tijd dat het veel moeilijker zal blijken te zijn het aantal verkeersslachtoffers belangrijk verder omlaag te brengen is volgens de verkeersveiligheidsorganisatie de inzet van extra geld en menskracht onontkoombaar. Berekend is dat bij een snelle uitvoering en voldoende geld er door Duurzaam Veilig-aanpak sprake kan zijn van 60% minder letselongevallen en een blijvende besparing van 2,7 miljard gulden op de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid.

Bij voldoende geld kan het Startprogramma Duurzaam Veilig naar de mening van 3VO uitgroeien tot een Deltaplan voor een veiliger verkeer. Dat is ook hard nodig voor het verder omlaag kunnen brengen van het aantal verkeersslachtoffers. In het beleidsvoornemen van het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan (NVVP) kondigt minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat immers aan dat het aantal verkeersdoden in 2010 moet zijn teruggebracht naar 750 en het aantal verkeersgewonden naar 14.000 per jaar.

De preventieve aanpak van de verkeersonveiligheid volgens het Duurzaam Veilig-principe werd voor het eerst geïntroduceerd in 1991. De essentie ervan is dat de mens centraal staat. Dat betekent dat alle elementen uit het verkeerssysteem (mens, voertuig en weg) op elkaar moeten worden afgestemd. Als dat goed gebeurt zal het pas echt lukken het aantal verkeersslachtoffers een stuk verder omlaag te brengen en ook de ernst van lichamelijke letsels belangrijk te verminderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie