Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgisch scenario overgang naar chartale euro goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Commissariaat
generaal
voor de euro
Perscommuniqué
Brussel, 6 februari 2001

De Ministerraad van de federale Regering heeft op vrijdag 2 februari 2001, op voorstel van de Minister van Financiën, de heer Didier Reynders, de definitieve versie van het "Belgische scenario voor de overgang naar de chartale euro" goedgekeurd. Dit overgangsplan werd uitgewerkt door de werkgroep "Biljetten en munten" van het Commissariaat- generaal voor de euro, onder het voorzitterschap van de heer Serge Bertholomé, Adjunct-commissaris-generaal voor de euro. De Ministerraad heeft eveneens beslist dit document het statuut toe te kennen van een administratieve omzendbrief behoeve van alle administraties.

Een voorlopige versie van dit scenario werd in februari 2000 aan de Regering voorgelegd en werd tevens gepubliceerd. Sindsdien werden de werkzaamheden voortgezet waarbij de grote lijnen van het scenario van februari 2000 werden bevestigd en verscheidene essentiële vragen een gepast antwoord kregen.

De vervanging van de bestaande nationale munten en biljetten door de nieuwe Europese, en de praktische organisatie van de periode van dubbele geldcirculatie vormen een grootscheepse operatie, die voor het grootste deel van de bevolking ook de meest tastbare fase van de Economische en Monetaire Unie zal zijn.

De datum voor de invoering van de chartale euro is op Europees niveau vastgesteld op 1 januari 2002. Van dan af moeten de nationale biljetten en munten geleidelijk aan de omloop worden onttrokken. De vervanging van de Belgische frank door de euro geeft aanleiding tot, enerzijds, zware logistieke problemen, die verband houden met de aanmaak, het vervoer en de opslag van het geld en, anderzijds, tot problemen met de veiligheid. Het scenario voor de overgang op de chartale euro moet evenzeer rekening houden met die onvermijdelijke technische beperkingen als met de op Europees of op nationaal niveau genomen beslissingen.

Het uitgewerkte scenario tracht een vlotte overgang op de chartale euro te organiseren. Om deze doelstelling te verwezenlijken, voorziet het plan voor de overgang op de chartale euro op de eerste plaats in een massale invoering van euromunten en -biljetten vanaf begin 2002, dit teneinde de periode van dubbele circulatie tot twee maanden te beperken en een kritische massa van contante transacties in euro te bereiken. Ten tweede voorziet het plan ook in bepalingen die achteraf, gedurende een lange periode, de omwisseling moeten waarborgen van de Belgische munten en biljetten.


* * *
De overgang op de chartale euro zal in drie etappen verlopen en elf operaties omvatten:

I. Eerste fase: de voorbereidingsfase
Tijdens deze fase zal men overgaan tot:


* de aanmaak van 2 miljard muntstukken, voor een totaal gewicht van 9 000 ton, en 530 miljoen biljetten, nodig voor de lancering van de euro op 1 januari 2002.


* De frontloading van de banken, De Post en de waardentransporteurs met munten en biljetten. Deze zullen de muntstukken ontvangen vanaf 1 september 2001 en de biljetten vanaf november 2001.


* De recuperatie, tussen 15 oktober 2001 en 15 november 2001, van een deel van de slapende kasvoorraden van muntstukken die worden aangehouden door de particulieren (de "operatie spaarpot").* De frontloading, met munten en met biljetten in kleine coupures, van bepaalde economische sectoren die in contact staan met de consument (warenhuizen en supermarkten, detailhandel, openbare vervoermaatschappijen, zorgverleners, horecasector, socio-culturele organisaties, gemeenten, sociale instellingen, ...). Deze frontloading zal plaatsvinden vanaf 1 december 2001 via de financiële instellingen.


* De frontloading van de particulieren, uitsluitend met munten, vanaf 15 december 2001. Het grote publiek zal zich, zonder bijkomende kosten, een eurominikit kunnen aanschaffen voor het ronde bedrag van 500 Belgische frank bij de banken, De Post, de Nationale Bank van België en de openbare vervoermaatschappijen (NMBS, MIVB, De Lijn, TEC). Daarnaast kunnen de ondernemingen die dat wensen een eurominikit cadeau geven, als een sociaal voordeel, aan elk personeelslid in dienst op 15 december 2001.


* Het aanpassen en testen van de automaten voor de overschakeling op de euro.
II. Tweede fase: de periode van dubbele circulatie De tweede fase zal twee maanden duren en een groot aantal partijen mobiliseren teneinde een kritische massa muntstukken en bankbiljetten in omloop te brengen, zodat na een tweetal weken een ruime meerderheid van de contante transacties in euro zal plaatsvinden. Het einde van de periode van dubbele circulatie zal samenvallen met de opheffing van de wettelijke betaalkracht van de Belgische frank, op donderdag 28 februari 2002 om middernacht.

Om die doelstellingen te bereiken:


* zal vanaf 1 januari geen enkele geldautomaat nog Belgische franken afleveren. De geldautomaten zullen worden geladen met biljetten van 20 en 50 euro vanaf 1 januari 2002 om 0u00. Via de loketten van de banken en De Post zullen nog enkel euro's - en bij voorkeur kleine coupures - worden uitgegeven.


* Hebben de banken en de handel er zich toe verbonden om vanaf begin 2002 - in de mate van het mogelijke - alleen nog in euro terug te geven.


* Zal de omwisseling van de munten en bankbiljetten in Belgische frank starten. Tijdens de periode van dubbele geldomloop zullen, voor de cliënten van de banken, de bankbiljetten in Belgische frank kosteloos en zonder beperking worden omgewisseld tegen bankbiljetten in euro, mits voor grote bedragen evenwel een voorafgaande kennisgeving wordt gedaan. Kleine hoeveelheden munten in Belgische frank zullen onmiddellijk kunnen worden omgewisseld tegen euro's. Grote hoeveelheden munten in Belgische frank zullen kosteloos en zonder beperking kunnen worden gestort op een rekening. De personen die geen cliënt zijn bij een kredietinstelling, zullen hun munten en bankbiljetten in Belgische frank kosteloos kunnen omwisselen tegen euro's tot een maximum dat door iedere bank en De Post zal worden vastgesteld. Ten slotte zullen munten en bankbiljetten in Belgische frank kosteloos en zonder beperking op een bankrekening kunnen worden gestort tijdens de periode van dubbele geldomloop.

III. Derde fase: de omwisseling van de opgepotte Belgische franken De derde fase zal een aanvang nemen met de opheffing van de wettelijke betaalkracht van de Belgische frank. Zij zal vooral worden gewijd aan de recuperatie van de opgepotte Belgische muntstukken en bankbiljetten. Deze fase zal vrij lang duren teneinde de particulieren gerust te stellen en tijdens de kritieke periode van dubbele circulatie een massale toevloed van Belgische muntstukken en bankbiljetten te voorkomen. De omwisseling van de munten en biljetten zal kosteloos gebeuren.


* De omwisseling van de opgepotte Belgische franken zal kunnen gebeuren bij de banken en De Post (via een storting op rekening en zonder kosten) alsook bij de Nationale Bank van België tot eind 2002,


* en, na deze datum, zal de omwisseling mogelijk blijven bij de Nationale Bank van België, zonder beperking in de tijd voor de bankbiljetten, en tot einde 2004 voor de muntstukken.


* * *


Volgende begeleidende maatregelen worden eveneens genomen:


* Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid van de geldtransporten te waarborgen en de plaatsen met een uitzonderlijk hoge geldconcentratie te beveiligen. Er werd reeds een bedrag van 1,1 miljard Belgische frank (± 27,3 miljoen euro) uitgetrokken om de kosten van deze buitengewone veiligheidsmaatregelen te dekken.


* De overgang op de chartale euro impliceert de inzet en de medewerking van een groot aantal actoren, maar belangt vooral in mindere of meerdere mate de hele bevolking aan. Zo'n onderneming vergt niet alleen een nauwgezette voorbereiding maar het succes ervan wordt ook bepaald door grootscheepse voorlichtings- en informatiecampagnes, die worden opgezet ten behoeve van de beroepslui en het grote publiek.


* * *
Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met mevrouw Elsy Liebaut (tel. 02 221 46 98) of met de heer Nabil Jijakli (tel 02 221 25 46).


* * *
Commissariaat-generaal voor de euro de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel

Tel: 02 221 33 42 Fax: 02 221 31 53 E-mail: (eurocel@bnbb.be)


* * *
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...