Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkgelegenheid stijgt volgens CBS minder hard in 2000

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Werkgelegenheid stijgt minder hard in 2000

De werkende beroepsbevolking is in 2000 met bijna 155 duizend personen toegenomen. Dit is een minder grote stijging dan in de voorgaande jaren. In totaal hadden bijna zeven miljoen mensen in 2000 een baan van minstens twaalf uur. De werkloosheid daalde verder, maar minder hard dan in de drie voorgaande jaren. De arbeidsdeelname van vrouwen en van ouderen nam in 2000 verder toe, zo blijkt uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS.

Bijna zeven miljoen mensen aan het werk
In 2000 is het aantal mensen met een baan van ten minste twaalf uur per week gemiddeld 154 duizend hoger dan in 1999. Deze stijging is lager dan die in voorgaande jaren maar ligt nog altijd boven het gemiddelde van de laatste tien jaar. In de jaren 1997-1999 lag de groei van de werkzame beroepsbevolking rond de 200 duizend, terwijl in de laatste tien jaar de groei gemiddeld ruim 130 duizend bedroeg. Het totaal aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week kwam in 2000 gemiddeld uit op bijna zeven miljoen. Tussen 1994 en 1995 werd de grens van zes miljoen gepasseerd.

Arbeidsdeelname vrouwen stijgt verder
De arbeidsdeelname van vrouwen is in 2000 verder toegenomen. Vorig jaar had ruim 52 procent van alle vrouwen van 15-64 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week. In 1990 was dit percentage nog 39. Ondanks deze groei is de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds veel lager dan die van mannen (77%). De participatie van vrouwen is het hoogst onder 25-29 jarigen. In deze leeftijdsgroep werkte in 2000 driekwart van de vrouwen, tien jaar eerder werkten in deze leeftijdscategorie nog maar zes van de tien vrouwen.

Arbeidsparticipatie ouderen neemt verder toe
De arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De stijging is vooral groot bij de 55-59 jarigen. In deze leeftijdsgroep liep de arbeidsdeelname vorig jaar op tot 50 procent. In 1996 had nog slechts 40 procent in deze leeftijdsgroep betaald werk. Ook de arbeidsdeelname van 60-64 jarigen is de laatste jaren gestegen. In 1996 had 11 procent van de mensen van 60-64 jaar betaald werk. Vorig jaar lag voor deze groep de participatie op 16 procent.

Werkloze beroepsbevolking daalt verder
Het CBS stelt over de werkloosheid verschillende cijfers samen. Voor onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt zijn cijfers over de werkloze beroepsbevolking het meest relevant. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen die actief zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week en direct kunnen beginnen. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is daarbij niet van belang. De werkloze beroepsbevolking is vorig jaar met 25 duizend gedaald tot 267 duizend. Deze daling is aanzienlijk kleiner dan die in de drie voorgaande jaren. Door de onafgebroken daling van de werkloze beroepsbevolking sinds 1994 heeft de werkloosheid nu het laagste punt bereikt sinds 1980. Het aantal werklozen in procenten van de beroepsbevolking kwam in 2000 uit op 3,7. Onder vrouwen bleef de werkloosheid tweemaal zo hoog als onder mannen (5,3% tegenover 2,6%).

Potentiële arbeidsreserve daalt opnieuw met 100 duizend De potentiële arbeidsreserve bestond in 2000 uit gemiddeld 700 duizend mensen. Het gaat dan om mensen die betaald werk willen hebben voor ten minste twaalf uur per week, ongeacht of men zoekt naar werk of direct in staat is in een baan te beginnen. Het aantal van 700 duizend is ruim 100 duizend minder dan in 1999. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de potentiële arbeidsreserve met ongeveer 100 duizend daalt. Midden jaren negentig wilden nog ruim 1,1 miljoen mensen betaald werk hebben.

Technische toelichting
Voor de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het dus gaat om een zeer grote enquête, blijft de EBB een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. De gepresenteerde cijfers in dit persbericht zijn voorlopige cijfers. Bijstellingen zijn dus mogelijk.

Begrippen
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen die werk hebben van twaalf uur of meer per week. De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk van twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij een arbeidsbureau is hierbij niet van belang. Cijfers over de geregistreerde werkloosheid worden maandelijks gepubliceerd. Twee weken geleden publiceerde het CBS de jaarcijfers over 2000. Omdat bij de geregistreerde werkloosheid alleen mensen meetellen die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, is dit cijfer lager dan dat van de werkloze beroepsbevolking. Het aantal geregistreerde werklozen lag vorig jaar op 188 duizend.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie