Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over aangifte van mishandeling

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over aangifte van mishandeling
Een parlementair stuk bij het onderwerp Politie 19 januari 2001
Het Tweede-Kamerlid Kant van de SP heeft op 7 december 2000 vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aangifte van mishandeling. De vragen zijn op 19 januari 2001 beantwoord.

1. Vraag
Heeft u kennisgenomen van de gang van zaken rondom de aangifte en behandeling van de zaak van het mishandelde en bedreigde meisje Susan uit IJsselmonde? 1)
Antwoord
Ja.

2. Vraag
Wat vindt u van deze gang van zaken?

3. Vraag
Vindt u het acceptabel dat iemand die aangifte wil doen van mishandeling en later van bedreiging, naar huis gestuurd wordt en de volgende dag terug moet komen?

4. Vraag
Vindt u het acceptabel dat in een dergelijke situatie de politie-arts pas vijf dagen later het meisje onderzoekt? Antwoorden vragen 2, 3 en 4
Binnen het vigerende politiebestel is er voor gekozen de verantwoordelijk voor de kwaliteit van de politiezorg in de regio neer te leggen bij de korpsbeheerder.
De korpsbeheerder legt over de kwaliteit van de politiezorg in de desbetreffende regio verantwoording af aan het regionaal college. Binnen deze verantwoordelijkheidsverdeling beperkt de minister van BZK zich tot de randvoorwaarden voor een adequate invulling van de politiezorg. Daar waar het aspecten in zich heeft die de kwaliteit van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde raken, ligt de en daardoor de beantwoording van deze vraag bij de minister van Justitie

5. Vraag
Wat is uw mening over de reactie van korpschef Lutken dat het is misgegaan omdat we eigenlijk met de rug tegen de muur staan, het water loopt ons over de schoenen..?

6. Vraag
Deelt u de mening van de heer Lutken dat dit niet zou moeten en niet mogelijk zou moeten zijn? Wat wordt er ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen?
9. Vraag
Wat wordt ondernomen om deze problemen op te lossen? Wanneer zijn deze opgelost?
Antwoorden vragen 5, 6 en 9
Geconstateerd kan worden dat, in tegenstelling tot de overige, er in de Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Utrecht is van een beperkte teruggang van de politiesterkte. Een en ander wordt veroorzaakt door natuurlijk verloop en vertrek van politieambtenaren, zowel naar het bedrijfsleven als andere. Feitelijk betekent dit dat de instroom thans niet voldoende is om de uitstroom volledig te compenseren. De inspanningen op het gebied van de werving en selectie zijn vanaf 1999 sterk geïntensiveerd. Hiervoor zijn in 2000 bij Voorjaarsnota extra middelen beschikbaar gesteld, welke worden ingezet om de werving en het behoud van personeel bij de politiekorpsen nader te stimuleren. Diversiteitsgroepen krijgen hierbij de prioriteit. Tevens is bij de landelijke werving en selectie de capaciteit van de zogenaamde voorschakelklassen vergroot zodat meer kandidaten die net niet aan de normen voldoen kunnen worden bijgeschoold. Deze bijscholing betreft hoofdzakelijk de taal- en sportvaardigheid van kandidaten.
Verder is de reeds bestaande afspraak tussen de korpsbeheerders, dat personeel dat korter dan drie jaar bij een korps in dienst is niet van elkaar wordt overgenomen, onlangs nogmaals bekrachtigd. De insteek bij de nieuw af te sluiten CAO is om de aantrekkelijkheid van de politie als werkgever verder te versterken.
Verder kan ik u met betrekking tot de specifieke situatie in het korps Rotterdam-Rijnmond melden dat in de periode maart 1999 tot en met november 2000 2.870 belangstellenden vanuit de Banenlijn Politie aan de politieregio Rotterdam-Rijnmond zijn doorgegeven. Daarnaast heeft het LSOP in overleg met de politieregio Rotterdam-Rijnmond inmiddels besloten tot het realiseren van opleidingscapaciteit binnen de regio. Vanaf maart 2001 zal er zijn van periodieke instroom in het korps ten behoeve van de actieve politiedienst. Volgens planning zal het aantal vacatures eind 2002 naar normale proporties zijn teruggebracht. Dit laat onverlet dat de wervingsinspanning onverminderd wordt voorgezet.
7. Vraag
Onderkent u, net als de heer Lutken, dat het tekort aan personeel tot dit soort situaties leidt?
12. Vraag
Doet het probleem van het niet adequaat en tijdig kunnen behandelen van zaken als bedreiging en mishandeling zich ook voor bij andere politiekorpsen? Indien dit u niet bekend is, bent u bereid dit te onderzoeken?
13. Vraag
Wanneer kan weer gegarandeerd worden dat de politie voldoende tijd heeft om altijd adequaat op aangiften van burgers te reageren? Antwoorden vragen 7, 12 en 13 Het is evident dat er een relatie bestaat tussen beschikbare capaciteit en het werkaanbod. De politie oefent haar taken uit in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag. Binnen het zogenaamde driehoeksoverleg worden prioriteiten en posterioriteiten bepaald ten aanzien van de taakuitoefening door de politie. Binnen dit overleg dienen vervolgens de consequenties van de beschikbare capaciteit in relatie tot het werkaanbod te worden bezien en gewogen. Het is evident dat het werkaanbod van de politie fluctueert. Dit betekent dat het vraagstuk van evenwicht tussen de benodigde capaciteit in relatie tot het werkaanbod een structureel aandachtspunt vormt van zowel het bevoegde gezag als de politieleiding. Er is mij niet bekend dat het niet tijdig kunnen behandelen van vergelijkbare zaken structureel bij politiekorpsen voorkomt.

8. Vraag
Is het waar dat er in IJsselmonde één agent op 60.000 inwoners is, vacatures niet vervuld kunnen worden en er gewerkt wordt met 500 man te weinig?
Antwoord
De politiezorg in de deelgemeente IJsselmonde wordt verzorgd door de basiseenheid IJsselmonde als onderdeel van het district Feijenoord-Ridderster. De formatie van de basiseenheid IJsselmonde bedroeg medio december 2000 83 ftes. In verband met vacatures bedroeg de feitelijke sterkte op dat moment 75,6 ftes. Gezien het aantal inwoners in het gebied van deze basiseenheid, te weten 60.000, betekent dit formatief circa één agent per 725 inwoners. Op het moment van uitzending van de betreffende NOVA aflevering waren in het regiokorps Rotterdam-Rijnmond in totaal circa 500 vacatures. Voor een overzicht van de activiteiten die ondernomen worden voor de vervulling van de vacatures in Rotterdam-Rijnmond, en dus tevens in de basiseenheid IJsselmonde, verwijs ik u naar mijn gezamenlijke antwoord op de vragen 5, 6.
10. Vraag
Wat is uw reactie op de opvatting van de politiebonden dat een belangrijk knelpunt in de werving van personeel is dat aspirant-agenten in de regel geen salaris krijgen doch slechts zakgeld? 2?
11. Vraag
Bent u bereid maatregelen te nemen opdat de afspraken die op dit moment slechts voor een aantal zijn gemaakt (namelijk om aspirant-agenten niet langer zakgeld maar een fatsoenlijk salaris te geven) landelijk zullen gelden?
Antwoorden vragen 10 en 11
Inmiddels zijn hiertoe maatregelen genomen. Met de politievakorganisaties is op 18 december jl. een tussenakkoord afgesproken, vooruitlopend op het streven om eind april 2001 een CAO af te sluiten voor de periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003. Onderdeel van dit tussenakkoord vormt de definitieve afspraak dat iedere aspirant (in opleiding) met ingang van 1 januari 2001 een salaris op het niveau van ten minste het wettelijk minimumloon voor volwassenen ontvangt. In de af te sluiten CAO zullen hierover in relatie tot de herziening van het politieonderwijs nadere afspraken worden gemaakt.
1) NOVA, 24 november jl.

2) Telegraaf, 24 augustus jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...