Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA verwijdering Witrussische familie Karpovitch

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 februari 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN MIDDEL (PVDA), ROUVOET (CHRISTENUNIE) EN HALSEMA (GROENLINKS) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

1. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van de eerste vragensteller inzake de verwijdering c.q. in bewaringstelling van de Witrussische familie Karpovitch (d.d. 12 januari jl., kenmerk DU/01/003)?

2. Bent u, mede gezien de uitspraken van de rechtbank in Haarlem van respectievelijk 17 en 23 januari jl., bereid een onderzoek te verrichten naar de omstandigheden waaronder drie leden van de betrokken familie vreemdelingenbewaring hebben moeten ondergaan en of de aanvragen voor een VTV-hum op juiste gronden buiten behandeling zijn gesteld?

3. Zo ja, bent u bereid gedurende de loop van dit onderzoek de beide leden van de familie Karpovitch die reeds zijn uitgezet terwijl voor hen nog een uitstel van vertrek gold, terug te halen?

4. Kunt u er in het vervolg op toezien dat in voorkomende gevallen uitstel van vertrek op adequate wijze en in ieder geval schriftelijk wordt opgeheven alvorens tot verwijdering en/of in bewaringstelling wordt overgegaan, opdat de betrokkenen een redelijke termijn krijgen om zich voor te bereiden op hun vertrek?

5. Hoe kunt u meermalen in uw beantwoording stellen dat de betrokken familie ondergedoken zat terwijl de rechtbank stelt dat haar verblijfplaats bekend was bij de gemachtigde van de familie, terwijl de familie tevens een uitkering volgens de ABW ontving van de gemeente Leusden, de jongste zoon in deze gemeente voortgezet onderwijs volgt en de regiopolitie Utrecht kenbaar heeft gemaakt dat een correspondentie- en logeeradres in Leusden was opgegeven?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie