Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda promoties Rijksuniversiteit Groningen

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

07 feb 2001

Persinformatie-logo

Nummer 14 6 februari 2001

Periode 15 t/m 21 februari
Grondeekhoorn op de poesta verheldert inzicht rond biologische klok
ONDERZOEK
Total Quality Management in China
Grondeekhoorn op de poesta verheldert inzicht rond biologische klok
Chemotherapie kan op lange duur schadelijk zijn voor het hart AGENDA
Wat is een atoom?
100 Jaar wetenschapsfilosofie: de Science Wars Globalisering en de onmacht van de intellectuelen Vertrouwen, het cement van de democratie?
Wat is ruimte en hoe ervaren wij ruimte?
PERSONALIA
Michèl Boesten hoogleraar Scheikundige technologie, in het bijzonder de Apparaatkunde en Procesontwerp
Van der Giessen hoogleraar Technische natuurkunde, in het bijzonder de micromechanica

Grondeekhoorn op de poesta verheldert inzicht rond biologische klok

"Wij bestudeerden de Europese grondeekhoorn omdat het een dagactief, holbewonend zoogdier is, eigenlijk net als de mens", stelt de bioloog Roelof Hut. Maar grondeekhoorns houden niet van de schemering; en dat is een belangrijk verschil. Deze eigenschap blijkt interessante onderzoeksgegevens op te leveren en gevestigde theorieën over het dagelijks bijstellen van onze biologische klok te ontzenuwen. Hut promoveert 16 februari 2001 op zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De biologische klok van zoogdieren moet elke dag worden bijgesteld omdat de interne cyclus niet precies 24 uur is. Lang heeft men gedacht dat de avond- en ochtendschemering de momenten waren waarop de biologische klok wordt bijgesteld. Deze 'klok', een klein hersengebiedje vlak boven de kruising van de oogzenuwen, zou immers eenvoudig kunnen reageren op de licht-donker overgangen. Groningse onderzoekers ontdekten echter door observaties in het veld dat de grondeekhoorn nooit een zonsopkomst of -ondergang noch een schemerperiode meemaakt, omdat hij dan in zijn nesthol zit. Het beestje is strikt dagactief. Tijdens onderzoek op de Hongaarse poesta ontdekte Hut dat het zijn slaapplaats volledig verduistert door elke avond de toegang te blokkeren met zand. Synchroniseert de grondeekhoorn zijn klokje misschien met behulp van ultraviolet licht? Ultraviolet licht is namelijk juist dan in het zonnespectrum aanwezig wanneer de grondeekhoorns bovengronds zijn. Nee, ontdekte Hut, want UV-licht wordt juist weggefilterd door een oranje-geel gekleurde lens in het grondeekhoornoog: een soort ingebouwde zonnebril. Daarentegen bleek dat synchronisatie van de biologische klok al mogelijk was op basis van een hele kleine vermindering van de lichtintensiteit aan het eind van de dag, nog voordat de grondeekhoorn zijn hol opzoekt. Dit is mogelijk doordat synchronisatie niet alleen gebeurt door fase verschuivingen (verzetten van de wijzers) maar ook door periodeverandering (omloopsnelheid bijstellen, zoals je het schuifje achterop een mechanische wekker kan verschuiven naar de plus of de min). Deze periodeverandering maakt de 24-uurs synchronisatie stabieler, zodat het dier minder afhankelijk is van een dagelijkse fasebijstelling. Hierdoor veroorzaken allerlei fluctuaties in lichtintensiteit, door bijvoorbeeld bewolking, minder verstoring van het slaap-waak ritme. Daarnaast onderzocht Hut hoe de Europese grondeekhoorn zijn biologische klok weer op regel krijgt na de extreme winterslaap die het dier gewend is te houden. Na zeven maanden continu onder de grond te hebben doorgebracht, met een lichaamstemperatuur van rond het vriespunt, verandert de grondeekhoorn aan het eind van zijn winterslaap de eigenschappen van zijn biologische klok zodanig dat weinig lichtinformatie, net als aan het eind van de dag, al kan leiden tot synchronisatie met de dag-nachtcyclus. /FC

Hut (Winschoten, 1966) studeerde biologie aan de RUG. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Diergedrag van de afdeling Biologie van de RUG en binnen de onderzoekschool BCN (Behavioural and Cognitive Neurosciences). Momenteel is Hut postdoc bij INSERM, biomedisch instituut voor hersenonderzoek van het visueel systeem te Lyon, Frankrijk.

Meer informatie over deze promotie

Onderzoek

Promotie

Total Quality Management in China

Bij gebrek aan bruikbare richtlijnen is invoering van Total Quality Management (TQM) bij veel bedrijven in China tot nu toe geen groot succes geweest. Bedrijfskundige Zhihai Zhang probeerde daarom een TQM-invoeringsmodel te ontwikkelen dat meer houvast biedt. Voor zijn onderzoek nam hij interviews af bij tien Nederlandse en 212 Chinese bedrijven. Het resultaat is een verbeterd TQM-invoeringsmodel waarmee Chinese ondernemingen sneller kunnen bepalen welke aspecten van hun bedrijfvoering dringend aan vernieuwing toe zijn. Zo kunnen ze de beschikbare middelen effectiever aanwenden.

TQM is een managementfilosofie die gericht is op voortdurende verbetering van bedrijfsprestaties. Over TQM is veel gepraat, waarbij in de loop van de discussie de exacte betekenis van het TQM-concept verloren ging. Verschillende onderzoekers hanteren verschillende definities, TQM heeft niet meer voor iedereen dezelfde betekenis. Door de publicaties van kwaliteitsgoeroes en de criteria van kwaliteitsprijzen zoals de European Quality Award te bestuderen, lukte Zhang toch om een aantal relevante TQM-begrippen te verzamelen, waarmee hij zijn vragenlijst opstelde. Aan TQM ligt het idee ten grondslag dat het toepasbaar is voor elk type organisatie. Op basis van zijn onderzoek in China wijst Zhang er echter op dat TQM zeker niet als wondermiddel moet worden beschouwd. TQM-principes en
-werkwijzen kunnen alleen worden ingevoerd, als rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden en kenmerken. /JS

Zhihai Zhang (China, 1963) verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Productie Management van de faculteit Bedrijfskunde. Op het moment werkt hij bij KPMG Consulting.

Datum en tijd

dinsdag 15 februari 2001, 16.00 uur

Promovendus

Z. Zhang, tel. (050)363 39 14/70 20, fax (050)363 38 50/20 32, e-mail: (z.zhihai@bdk.rug.nl) (werk)

Proefschrift

Implementation of total quality management. An empirical study of Chinese manufacturing firms

Promotores

prof.ir. A.C. Waszink, prof.dr. J. Wijngaard

Faculteit

bedrijfskunde

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Grondeekhoorn op de poesta verheldert inzicht rond biologische klok

Zie voorpagina.

Datum en tijd

woensdag 16 februari 2001, 16.00 uur

Promovendus

R.A. Hut, , tel. +33 4 7291 3478, fax +33 4 7291 3461, e-mail (hut@lyon151.inserm.fr) (werk)

Proefschrift

Natural entrainment of circadian systems: a study in the diurnal ground squirrel Spermophilus citellus

Promotor

prof.dr. S. Daan

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Chemotherapie kan op lange duur schadelijk zijn voor het hart

Door het succes van chemotherapie bij diverse soorten kanker, hebben steeds meer kankerpatiënten na de behandeling een normale levensverwachting. Maar van een aantal soorten chemotherapie is al enige tijd bekend dat ze schade kunnen veroorzaken aan het hartspierweefsel. Hoewel het lang kan duren voordat de verschijnselen of klachten zich openbaren, kan die schade uiteindelijk leiden tot hartfalen. Drs. Martin Meinardi onderzocht bij patiënten met testiskanker en bij patiënten met borstkanker wat op de lange termijn het effect was van de chemotherapie die zij ondergingen. Hij concludeert dat een deel van deze patiënten een verhoogd risico hebben op hartproblemen. De promovendus beveelt aan om de hartfunctie van ex-kankerpatiënten die zijn behandeld met bepaalde soorten cytostatica (met name anthracyclines; cisplatinebevattende chemotherapie) te blijven controleren om hartproblemen in de toekomst te voorkomen.

Van de patiënten met een uitgezaaide vorm van testiskanker overleeft inmiddels circa negentig procent de ziekte door chemotherapie. Meinardi constateert bij deze groep patiënten een verhoogd risico op hartproblemen, tien tot twintig jaar na de behandeling. De belangrijkste risicofactoren voor hartproblemen, zoals hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte, blijken bij deze groep meer voor te komen dan bij testiskankerpatiënten die geen chemotherapie hebben gehad. De promovendus wist met een zeer gevoelige techniek aan te tonen dat er tot twintig jaar na de chemotherapie nog restanten van de cisplatinebevattende chemotherapeutica in het bloed van de patiënten aanwezig is. Deze platinadeeltjes zouden een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van schadelijke langetermijneffecten van chemotherapie. Maar verder onderzoek moet uitwijzen wat het precieze mechanisme achter het schadelijke effect is.

Bij borstkankerpatiënten met uitzaaiingen naar de oksellymfeklieren, worden de tumor en de lymfeklieren operatief verwijderd, waarna de patiënten vaak aanvullende chemotherapie krijgen om eventuele kleine uitzaaiingen te doden. Ook deze patiënten hebben momenteel een grote kans op langdurig herstel. Meinardi constateert bij de onderzochte patiëntengroep wel een negatief effect van de chemotherapie op de hartfunctie, maar dit leidde bij geen van de patiënten tot ernstige hartproblemen. /ImK

Meinardi (Groningen, 1970) studeerde geneeskunde aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdelingen Medische oncologie en Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Het is gefinancierd met een subsidie van het AZG (ontwikkelingsgeneeskunde). Momenteel is Meinardi werkzaam in het Deventer Ziekenhuis op de afdeling Interne geneeskunde, waar hij de opleiding tot cardioloog volgt.

Datum en tijd

maandag 21 februari 2001, 16.00 uur

Promovendus

M.T. Meinardi, tel. (0570)63 07 63 (werk)

Proefschrift

Long-term chemotherapy-related cardiovascular morbidity

Promotor

prof.dr. D.Th. Sleijfer en prof.dr. D.J. van Veldhuisen

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Agenda

Lezingenserie

Wat is een atoom?

Rutherford vond dat een atoom bestaat uit een zeer kleine positief geladen kern waaromheen elektronen draaien. Een dergelijk systeem is echter volgens de klassieke elektrodynamica niet stabiel. Dit leidde tot het atoommodel van Bohr, een voorloper van de quantummechanica. Planck vond dat de energie van elektromagnetische straling niet in willekeurig kleine hoeveelheden kan worden uitgewisseld maar slechts in quanta, en de suggestie van Einstein dat deze quanta zich in bepaalde opzichten gedragen als deeltjes werd in 1923 experimenteel bevestigd. Omgekeerd bleken deeltjes zoals elektronen zich onder geschikte omstandigheden te gedragen als golven. De paradox was totaal: er zijn geen twee begrippen waartussen een grotere tegenstelling bestaat dan tussen golf en deeltje.

Prof.dr. Jan Hilgevoord studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over causaliteit in de relativistische quantumveldentheorie.

Datum en tijd

donderdag 15 februari 2001, 20.00 uur

Spreker

prof.dr. Jan Hilgevoord

Titel

Het atoom en het quantum

Serie

Quantummechanica - Van Aristoteles tot de schildpad

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 63, www.rug.nl/studium

Forumdiscussie

100 jaar wetenschapsfilosofie: de Science Wars

De vier sprekers uit de Studium Generale lezingenserie '100 jaar wetenschapsfilosofie' nemen zitting in het afsluitende discussieforum onder leiding van Lolle Nauta. Ze proberen daarbij ook in de huid te kruipen van de door hen in de serie geportretteerde kopstukken. (Baukje Prins beet het spits af met Latour en Haraway, gevolgd door Hans Harbers met Kuhn en Feyerabend, Theo Kuipers met Popper en Lakatos en Jeanne Peijnenburg met de Wiener Kreis).

De deelnemers reageren op de 'Science Wars' in het algemeen en de 'Sokal-affaire' in het bijzonder. Sinds het werk van Kuhn rond 1970 populair werd, is er een debat ontstaan waarin met name natuurwetenschappers zich afzetten tegen vermeende relativistische en anti-wetenschappelijke tendensen onder wetenschapsonderzoekers. De Sokal-affaire is daarbij het voorlopig meest geruchtmakende treffen in deze Science Wars. Het lukte de Amerikaanse fysicus Alan Sokal in 1996 om een fake artikel, getiteld Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity, geplaatst te krijgen in het Amerikaanse toonaangevende postmoderne wetenschappelijke tijdschrift Social Text.

Het artikel van Henk de Regt in Wijsgerig Perspectief, (nr. 2, 1999/2000) over de 'Science Wars' vormt het startpunt voor de forumdiscussie.

Datum en tijd

maandag 19 februari 2001, 20.00 uur

Discussieleider

Lolle Nauta

Titel

De 'Science Wars'

Serie

100 jaar wetenschapsfilosofie - in hoofdlijnen en kopstukken

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 63, www.rug.nl/studium

Oratie

Globalisering en de onmacht van de intellectuelen

De tekst van de oratie is onder embargo verkrijgbaar via de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46.

Datum en tijd

dinsdag 20 februari 2001, 16.30 uur

Spreker

prof.dr. R.W. Boomkens, hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder sociale filosofie en cultuurfilosofie

Titel

Angst en walging in Timboektoe. Globalisering en de onmacht van de intellectuelen.

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Discussieavond

Begin pagina

Vertrouwen, het cement van de democratie?

Aan de vooravond van een internationaal congres in Groningen over het thema 'Trust: cement of democracy', zal een handvol invloedrijke Nederlandse politici de degens kruisen over hetzelfde thema: Hans van Mierlo - voormalig politiek leider D66, Femke Halsema - kamerlid Groen Links, Bart Tromp - kandidaat voorzitter PvdA, Joop Wijn - kamerlid CDA en minister van Sociale Zaken Klaas de Vries (onder voorbehoud).

Democratie is het beste - of volgens sommigen het minst slechte - politieke systeem. En in Westerse landen als Nederland staat de democratie dan ook nauwelijks ter discussie. Maar een democratische staatsvorm functioneert niet onder alle omstandigheden. Ten oosten van het voormalige IJzeren Gordijn blijkt dat maar weer eens. De vraag werpt zich op aan welke voorwaarden een samenleving moet voldoen, wil democratie mogelijk zijn. De geschiedenis leert ons op dit punt een heleboel. Het verleden is een goudmijn waarin voorbeelden van samenlevingen waarin de democratie niet tot bloei kwam voor het oprapen liggen. Het vermoeden bestaat dat burgers een beredeneerd vertrouwen in elkaar en de overheid moeten hebben wil de democratische regeringsvorm tot volle wasdom komen. Als burgers elkaar en de staat redelijkerwijs niet kunnen vertrouwen, dan ligt de despotie op de loer.

Het is dan ook niet voor niets dat invloedrijke denkers als Fukuyama, Offe en Warren de laatste jaren aandacht besteden aan het begrip Vertrouwen.

De politici die op de discussieavond met elkaar van gedachten zullen wisselen, hebben op verschillende manieren met de praktijk van de vertrouwens-thematiek te maken gehad: het vertrouwen van politici onder elkaar (in de Kamer of tijdens kabinetsformaties), het vertrouwen dat coalitiepartners in elkaar hebben, het vertrouwen dat men al of niet kan of moet hebben in het ambtelijk apparaat (het 'yes, minister' probleem, alias het vraagstuk van de vierde macht), de vraag hoe het vertrouwen van de kiezers te winnen en te behouden etc. Kern van de discussie zal vooral zijn hoe de vraag naar de werking van vertrouwen in de democratie het beste beantwoord kan worden.

Datum en tijd

woensdag 21 februari 2001, 20.00 uur

Discussieleider

prof.dr. W.K.B. Hofstee

Titel

Vertrouwen, het cement van de democratie?

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 63, www.rug.nl/studium

Tentoonstelling

Begin pagina

Wat is ruimte en hoe ervaren wij ruimte?

De tentoonstelling 'Grensgangers' is georganiseerd door een groep doctoraalstudenten kunstgeschiedenis van de RUG. De tentoonstellingsruimte is het uitgangspunt van de tentoonstelling, waarin de vragen 'wat is ruimte' en 'hoe ervaren wij ruimte' centraal staan. Er zijn 'ruimte-experimenten' van hedendaagse kunstenaars te zien. Sommige kunstwerken transformeren delen van de ruimte zelf; anderzijds worden kunstwerken getoond die op verschillende manieren spelen met het thema 'ruimte'.

Data

5 februari t/m 2 maart 2001

Titel

Grensgangers

Plaats Openingstijden

Tentoonstellingszaal Harmoniegebouw, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen

ma t/m vr 12.00 - 17.00 uur

Informatie

Marijke Albers, tel. (050)571 63 98 of Frederiek Bennema, tel. (050)571 58 93, 06 543 96298, e.mail (grensgangers@hotmail.com)

personalia

Benoeming

Begin pagina

Michèl Boesten hoogleraar Scheikundige technologie, in het bijzonder de Apparaatkunde en Procesontwerp

Ir. M.W.M. Boesten (Heerlen, 1956) is benoemd tot (deeltijd) hoogleraar Scheikundige technologie, in het bijzonder de Apparaatkunde en Procesontwerp in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij volgt hiermee prof.dr.ir. R.M. Voncken op. Michèl Boesten gaat zich voornamelijk richten op het onderwijs in de scheikundige technologie en het ontwerpen en verbeteren van procesinstallaties ten behoeve van de chemische industrie.

Boesten studeerde van 1980 tot 1986 aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Na zijn afstuderen begon hij als procestechnoloog bij DSM, waar hij ook part- time zal blijven werken. Zijn huidig werkgebied aldaar bestaat uit het, gezamenlijk met DSM Research, ontwerpen van nieuwe processen en het optimaliseren en 'debottlenecken' van bestaande plants. /ImK

Informatie

Michèl W.M. Boesten, tel. (050)363 44 84, e-mail (sects@chem.rug.nl) (werk RUG), tel. (046)476 31 68, e-mail michel.boesten@dsm-group.com (werk DSM)

Benoeming

Begin pagina

Van der Giessen hoogleraar Technische natuurkunde, in het bijzonder de micromechanica

Dr.ir. E. van der Giessen is benoemd tot hoogleraar Technische natuurkunde, in het bijzonder de micromechanica, bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij volgt prof. Klapwijk op. Van der Giessen is een internationaal erkend expert op zijn vakgebied, dat vorig jaar werd onderstreept door zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Zijn komst naar de Rijksuniversiteit Groningen betekent een versterking van de technische natuurkunde in het algemeen en van het Materials Science Centre (MSCplus). Met zijn komst wordt het MSCplus uitgebreid met onderzoek aan de relatie tussen de structuren van materialen en hun eigenschappen, dat aansluit bij het onderzoek in de materiaalkunde, de polymeerchemie en de biomedische technologie. Daarnaast zal hij ook een bijdrage leveren aan de overige ingenieursopleidingen, waaronder de technische mechanica. Van der Giessen is per 1 januari 2001 aan de RUG begonnen. /ML

Erik van der Giessen (Rotterdam, 1959) studeerde werktuigbouwkunde in Delft en promoveerde in 1987 op het proefschrift Models in nonlinear thermomechanics: finite element models and constitutive models for large deformation elastoplasticity. Van 1988-1991 was hij Academie-onderzoeker (van de KNAW) bij de Technische Universiteit Delft. Van 1992-2001 was hij hoogleraar Continue media/nieuwe materialen aan de Technische Universiteit Delft.

Informatie

prof.dr.ir. E. van der Giessen, telefoon (050)363 80 47, e-mail (e.van.der.giessen@phys.rug.nl)

Begin pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...