Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grenswijziging gemeente Hengelo met Weerselo en Delden

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Inleiding
Hengelo blijft zelfstandig, maar er vinden wel enkele beperkte grenswijzigingen plaats met omliggende gemeenten. Aan Deldense kant staat Hengelo een deel van haar grondgebied af aan de nieuwe gemeente Hof van Twente. Aan de kant van de huidige gemeente Weerselo krijgt Hengelo er grondgebied bij.

Postcodes en telefoonnummers

Verandering van gemeentegrenzen heeft consequenties voor de postcodes. Deze moeten worden aangepast aan de postcodes die in de nieuwe gemeente gelden. De wijzigingen zijn een verantwoordelijkheid van PTT Post in Den Haag. De gemeente Hengelo heeft de noodzaak tot wijzigingen al wel bij hen aan de orde gesteld. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was nog niet bekend, welke nieuwe postcodes gaan gelden. Naar verwachting krijgt u hierover in januari 2001 bericht.

Uw huidige postcode blijft geldig, totdat een nieuwe postcode is toegekend.

Telefoonnummers veranderen niet.

Straatnamen en huisnummering

Een aantal wegen en straten krijgt per 1 januari a.s. een andere naam. Dat kan nodig zijn, omdat er op een andere plek in de nieuwe gemeente al dezelfde naam bestaat. Het kan ook nodig zijn voor delen van wegen, die de naam krijgen van de aansluitende straat in de nieuwe gemeente. De huisnummering wordt daaraan aangepast. De bewoners krijgen daarover rechtstreeks bericht, nadat de nieuwe namen officieel zijn vastgesteld. Dat gebeurt in de eerste helft van december.

Weerselose kant

Parallelweg Hengelosestraat wordt Oosterveldstraat

Hengelosestraat wordt Oldenzaalsestraat

Twee adressen aan de Oldenzaalsestraat worden genummerd aan de Oosterveldstraat

Deldener kant

De nieuwe gemeente Hof van Twente verandert de naam van de Twickelerweg, voor zover gelegen in die gemeente, in Petzoldweg

Financiële tegemoetkoming

U verhuist niet, maar toch verandert uw adres. En daarover wilt u familie, vrienden en relaties op de hoogte stellen. De gemeente stelt daarom een set verhuisberichten beschikbaar. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kan in overleg voor een aanvulling worden gezorgd. U wordt hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Bedrijven moeten wellicht kosten maken voor gewijzigd briefpapier. Voor zover deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Gemeentelijke belastingen en tarieven

Bij de overgang naar een andere gemeente krijgt u te maken met andere belastingtarieven van bijvoorbeeld de Onroerende-Zaakbelasting (OZB) en de hondenbelasting. Ook de tarieven voor paspoorten, bouwvergunningen enz. zijn waarschijnlijk anders.

Binnenkort geeft de gemeente Hengelo een overzicht uit van de tarieven per 1 januari 2001. Nieuwe inwoners krijgen daarvan een exemplaar toegezonden.

Burgerzaken

De gemeentes regelen onderling dat alle gegevens uit de GBA (gemeentelijke basisadministratie personen) worden overgedragen aan de `nieuwe' gemeente. U hoeft daar zelf niets voor te doen. De gemeente Hengelo zendt aan haar nieuwe inwoners een bevestiging van de inschrijving.

Vergunningen

Op elk pand of huis rust een bouwvergunning en bij bedrijven en boerderijen vaak ook een milieuvergunning. Dat laatste kan ook gelden voor percelen grond. Sommige objecten kennen nog andere vergunningen, zoals een gebruiksvergunning.

Al deze vergunningen worden per pand, huis of perceel grond gebundeld en overgedragen aan de nieuwe gemeente.

Voorzieningen en uitkeringen

Indien aan u voorzieningen en/of een uitkering zijn toegekend, worden deze per 31 december 2000 door de huidige woongemeente beëindigd. De gegevens betreffende de voorzieningen en uitkeringen worden overgedragen aan de nieuwe gemeente. Met ingang van 1 januari 2001 zet de nieuwe gemeente de voorziening en/of uitkering voort. U wordt door beide gemeenten persoonlijk geïnformeerd en de gegevensuitwisseling vindt plaats met inachtneming van de privacy-regelementen.

Nadere informatie over alle zaken die verband houden met de grenswijzigingen, kunt u krijgen bij de Gemeentewinkel, in het stadhuis van Hengelo, tel. 2459555. Degenen die inwoner worden van de nieuwe gemeente Hof van Twente kunnen zich voor informatie wenden tot het gemeentehuis in Delden, dhr. H. te Riet, tel. 074 - 3762200.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie