Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eloxatin-gebaseerde chemotherapie en leverresectie

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SANOFI-SYNTHELABO

Verlenging overleving bij darmkanker

ELOXATIN-GEBASEERDE CHEMOTHERAPIE EN LEVERRESECTIE :

DE VOORDELEN VAN EEN GECOMBINEERDE BEHANDELINGSAANPAK VAN COLORECTALE

LEVERMETASTASEN

Parijs, 7 februari 2001 - De lever is de plaats waar het vaakst metastasen van colorectaal kanker voorkomen. De enige, in potentie, curatieve ingreep is chirurgische resectie, die in toenemende mate een rol is gaan spelen bij de behandeling van de ziekte. Door de technologische ontwikkelingen op het gebied van de anesthesiologie, intensive care en chirurgische apparatuur en door de ruimere ervaring met leverchirurgie is het risico op operatieve mortaliteit en morbiditeit verlaagd en zijn de indicaties voor uitgebreidere resectie verruimd.
Hoewel het aantal instrumenten en hulpmiddelen voor leverchirurgie toeneemt, komen de meeste patiënten met colorectaal kanker en levermetastasen niet in aanmerking voor chirurgische resectie vanwege de uitgebreidheid van de tumor. Door de ontwikkeling van effectievere chemotherapeutische behandelingsschema's die de tumorgrootte aanzienlijk kunnen verkleinen, is de laatste tijd secundaire leverchirurgie mogelijk geworden bij patiënten bij wie deze metastasen in eerste instantie als niet resectabel werden beschouwd.

Eloxatin-gebaseerde chemotherapie blijkt een reëel voordeel te bieden in de gecombineerde behandelingsaanpak.
De grote ervaring die men inmiddels heeft opgedaan met cytoreductieve Eloxatin(oxaliplatin)-gebaseerde chemotherapie, gevolgd door leverresectie, heeft aangetoond dat deze gecombineerde behandelingsaanpak bruikbaar is en dat er een langere overlevingsduur mee kan worden bereikt.
Uit bevindingen die onlangs onder leiding van Professor René Adam werden gerapporteerd door het Centre HepatoBilaire, Paul Brousse Hospital Villejuif, Frankrijk bleek dat chemotherapie met Eloxatin en 5-FU/folinezuur, gevolgd door chirurgie, leidt tot een langere overlevingsduur. Hiermee werden de resultaten bevestigd van klinisch onderzoek dat werd gedaan bij patiënten met aanvankelijk niet-resectabele levermetastasen1,2 .
Deze bevindingen hebben betrekking op chirurgie met een curatieve opzet die bij 95 patiënten plaatsvond. Van deze patiënten onderging 29% een kleine resectie en 71% een omvangrijke hepatectomie. Daarnaast werden chirurgische procedures toegepast, die cryochirurgie bij 11 patiënten, herhaalde hepatectomie bij 28 patiënten, pulmonaire resectie bij 20 patiënten en andere resecties bij 12 patiënten omvatten.
Geen van de patiënten overleed tijdens of binnen twee maanden na de chirurgie. Bij slechts 23% van de patiënten waren er postoperatieve complicaties. De complicaties die het vaakst werden gerapporteerd, waren vochtophopingen die spontaan verdwenen.
Van de 95 patiënten die werden geopereerd waren er 39 nog in leven na een gemiddelde follow-up van 4,2 jaar, en bij 64% van hen trad er geen hernieuwd optreden van de ziekte op.

Om voor de patiënten optimale resultaten te bereiken is een nauwere samenwerking nodig tussen oncologen en chirurgen. Deze bevindingen tonen aan dat chemotherapie met Eloxatin in combinatie met 5-FU/folinezuur, gevolgd door chirurgie leidt tot een langere overlevingsduur, waarbij 34% van de patiënten na 5 jaar nog in leven is. Daarentegen wordt gewoonlijk een overleving van 3-5% gemeld voor patiënten die geen resectie hebben gehad3). Deze overlevingsresultaten komen overeen met die welke worden gezien bij primaire resectie en tonen aan dat leverchirurgie een veilige procedure is bij patiënten die vooraf zijn behandeld met op Eloxatin gebaseerde chemotherapie.
22)'Aangetoond is dat primaire Eloxatin-gebaseerde chemotherapie levermetastasen zodanig kan verkleinen dat resectie mogelijk wordt, waarbij de overleving even hoog is als bij primaire leverresectie,' zei Professor Harry Bleiberg M.D., Ph.D., Co-director of the Chemotherapy Unit, Department of Medicine, Institut Jules Bordet Cancer Centre, Free University of Brussels - Brussels, Belgium. 23)'Om voor een bepaalde patiënt de beste therapeutische strategie te kunnen bepalen is een nauwere samenwerking nodig tussen oncologen en chirurgen, die samen moeten proberen een optimale patiëntenzorg te bereiken met deze nieuwe, gecombineerde therapeutische aanpak voor gemetastaseerde colorectaal kanker.', voegde Professor Bleiberg hieraan toe.

Momenteel is Eloxatin (oxaliplatin) in meer dan 50 landen op de markt als een eerste- en/of tweedelijnsbehandeling voor gemetastaseerde colorectale kanker in combinatie met 5-FU/LV.
Behalve voor colorectaal kanker wordt Eloxatin onderzocht voor de behandeling van verscheidene andere typen kanker: ovariumkanker, borstkanker, pancreaskanker, niet-kleincellige longkanker en non-Hodgkin-lymfoom. Ook worden nog fase-I- en fase-II-studies gedaan om de potentiële waarde van Eloxatin bij andere maligniteiten te onderzoeken.
Eloxatin is onderdeel van de belangrijke verplichting die Sanofi-Synthelabo zich heeft gesteld, om patiënten en artsen binnen zijn kerngroep van therapeutische doelwitterreinen innovatieve therapeutische oplossingen te bieden en medische problemen op te lossen waarvoor nu nog geen bevredigende behandeling bestaat. Deze kerngroep van therapeutische doelwitterreinen bestaat uit: cardiovasculaire ziekten/trombose, stoornissen van het centrale zenuwstelsel, oncologie en interne geneeskunde.


1 H. Bismuth et al. (Ann Surgery. 1996, vol 4. 509-522)
2 Giacchetti et al. (Annals of Oncol. 1999,vol 10. 663-669)
3 P. Rougier et al. (Br.J. Surg, 1995, vol 82, 1397-1400)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie