Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NAJK en NAV presenteren onderzoek 'Mest voor de toekomst'

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Mest: het bruine goud?

NAJK en NAV presenteren onderzoek 'Mest voor de toekomst'

Door de steeds strengere mestwetgeving willen akkerbouwers minder dierlijke mest aanvoeren. Dit kan voor zowel veehouders als akkerbouwers problemen opleveren in de toekomst. Daarom heeft het NAJK samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond een onderzoek uit laten voeren naar kwaliteitsverbetering van mest. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs in Swifterbant gepresenteerd.

Mest is in een eeuw tijd van een onmisbaar en gewaardeerd product verworden tot ongewenst afval. Dankzij Minas dreigen akker- en tuinbouwers zelfs helemaal geen dierlijke mest meer te gebruiken. Een ongewenste situatie, vindt het NAJK, zeker nu veehouders per 2002 alleen nog dieren mogen houden als ze kunnen garanderen dat ze hun mest kwijt kunnen. Ter illustratie: een varkenshouder met 4.000 vleesvarkens heeft dan al snel 175 ha grond nodig om zijn mest af te kunnen zetten!

Maar niet alleen veehouders hebben belang bij gebruik van dierlijke mest: ook voor akker- en tuinbouwers is mest een interessant product. Mest is immers veel meer dan een hoeveelheid mineralen. Gebruik van dierlijke mest kan leiden tot hogere opbrengsten, vanwege de aanwezige spore-elementen en het positieve effect op het bodemleven. Wanneer de akkerbouw geen dierlijke mest accepteert, zal door de verplichte afzetgaranties een groot aantal veehouders moeten stoppen. Hierdoor komen er steeds minder mestproducenten. En dat terwijl de gemakkelijk winbare voorraad van fosfaatkunstmest op begint te raken. Er kan daardoor in de toekomst zelfs een tekort aan dierlijke mest ontstaan!

Kwaliteit verbeteren
Het is daarom van belang dat de akker- en tuinbouw weer positief komt te staan tegenover dierlijke mest. Dit kan alleen wanneer de kwaliteit van die mest aanzienlijk wordt verbeterd. Zodat akker- en tuinbouwers weer de meerwaarde van dierlijke mest in gaan zien. Uit het onderzoek 'Mest voor de toekomst' blijkt dat akker- en tuinbouwers een aantal wensen hebben op het gebied van mestkwaliteit. Zo eisen plantentelers bijvoorbeeld mest met bekende mineralengehalten vóór toediening, homogeen van samenstelling, leverbaar op aanvraag, zonder ongewenste stoffen of onkruiden, constante kwaliteit en goed verspreidbaar.

De mestproducenten kunnen best aan die eisen voldoen, er bestaan al technieken voor. Zo kun je door middel van het voer de samenstelling van mest beïnvloeden. Door bij de akker- of tuinbouwer een mestopslag te maken, zijn gehaltes altijd van tevoren bekend, is de mest constant van samenstelling en op elk gewenst moment beschikbaar. In de toekomst zal op dit terrein verdere vooruitgang worden geboekt.

Samenwerking
Maar niet elke plantenteler stelt dezelfde eisen aan mest. Een akkerbouwer op kleigrond stelt andere eisen dan zijn collega op zand, en een fruitteler weer andere dan een tuinder. Het is daarom belangrijk dat veehouders én akker- en tuinbouwers samen gaan werken. Dat biedt namelijk belangrijke voordelen. Niet alleen kan zo de kwaliteit van de mest worden verbeterd, ook biedt de samenwerking mogelijkheden op het gebied van uitruil van grondstoffen, zoals voer en stro.

Harjo Hoiting, lid van het Dagelijks Bestuur van het NAJK en akkerbouwer in Eexterveen was één van de deelnemers van de dag in Swifterbant. Voor hem was het onderwerp niet heel vernieuwend, maar toch interessant. "Op zo'n dag hoor je als akkerbouwer ook eens de problemen van de veehouders. Je hebt altijd wel een beeld van een varkensboer of een koeienboer, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd te kloppen. Zelf ga ik dit jaar op zoek naar een varkenshouder die mij mest kan leveren. Tot nu toe kreeg ik altijd mest van mijn loonwerker. Ik weet daardoor nooit van wie de mest komt en het is ook iedere keer weer anders van samenstelling. Met zo'n varkenshouder kan ik dan zelf rechtstreeks afspraken maken over de kwaliteit en de hoeveelheid," vertelt Harjo.

Ook Jaco Geurts, varkenshouder in het Gelderse Scherpenzeel is positief. "Ik denk nu dat veehouders meer met akkerbouwers moeten samenwerken. Mestverwerking blijkt tot nu toe gewoon te duur te zijn," volgens Jaco. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kan op den duur één groot gemengd bedrijf ontstaan in Nederland. En zo kan zowel voor veehouders als plantentelers mest weer het 'bruine goud' worden.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie