Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Wet Milieubeheer

Te verlenen vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* Technische Universiteit Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het oprichten van een nieuwbouw Cyclotron ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs, gelegen Den Dolech 2.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 7 februari 2001 tot 7 maart 2001 ter inzage bij: de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (259 46 03) een afspraak maken.
Tot laatst genoemde datum kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen moeten worden gericht aan ons college en kunnen worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de bedenkingen, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de aanvrager. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondelinge bedenkingen in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (259 46 03) een afspraak worden gemaakt, waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:

* UPC Nederland.

Het betreft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf met elektrische telecommunicatie-apparaten ten behoeve van versturen van beeld, data en geluid, gelegen Echternachlaan 776 en 782.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf van 7 februari 2001 tot 21 maart 2001 ter inzage bij: de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03).
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (259 46 03) een afspraak maken. Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door:
degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Roto B.V., Ulenpas 56a, gereedmelding tankstation;
* Beheermaatschappij Van de Ven & Co, Hastelweg 155a, gereedmelding tankstation;

* Beheermaatschappij Van de Ven & Co, Gagelstraat 92, gereedmelding tankstation;

* Beheermaatschappij Van de Ven & Co, Joris Minnestraat 2, gereedmelding tankstation;

* Sneldrukkerij Abracadabra, Dillenburgstraat 11c, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Schildersbedrijf Kuiten B.V., Tongelresestraat 434, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Bodega D'n Engel, Dommelstraat 32, horecabedrijf;
* Facade Adviseurs voor gevelbouw B.V., bedrijventerrein Bokt Esp, woon- en verblijfsgebouw;

* 't Dreefke, Kloosterdreef 86b, horecabedrijf;
* Lokaal 27, Stratumseind 27, horecabedrijf;
* Wiro Zalencentrum, Sint Wirostraat 2, horeca-, sport- en recreatieinrichting.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Rectificatie Wet milieubeheer / Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Verleende vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Zij hebben aan Philips Electronics Nederland B.V. te Eindhoven in het kader van de Wet milieubeheer een vergunning verleend voor een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een researchorganisatie voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, gelegen Professor Holstlaan 4 te Eindhoven.
Er is tevens vergunning verleend in het kader van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren voor bovengenoemde inrichting. De beschikkingen liggen vanaf 7 februari 2001 tot 21 maart 2001 ter inzage bij:

* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

* het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tot 21 maart 2001 staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, eenieder die advies heeft uitgebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie