Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meewerken aan veiligheid gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Werken aan veiligheid: Doet u mee?

De Seniorenraad Borsele wil projecten vanuit de samenleving, die aansluiten bij de leefwereld van ouderen, financieel ondersteunen. Deze projecten moeten tot doel hebben het behoud en verbetering van de betrokkenheid van ouderen bij de maatschappij. We hebben hiervoor f 5.000,-- beschikbaar. Jaarlijks bepaalt de Seniorenraad een thema. Dit jaar is gekozen voor veiligheid. Dit is een onderwerp dat erg breed op te vatten is. Te noemen is veiligheid in en om de woning, verkeersveiligheid, veiligheid op straat, sociale veiligheid enz.

Wie kan een bijdrage aanvragen?
Iedere organisatie of groep met een goed idee. Daarbij kunt u onder andere denken aan een dorpsraad, een vrouwenvereniging, een sportclub, een zorginstelling, een groep bewoners in een straat. Dit lijstje kunt u zelf aanvullen. Individuen komen niet in aanmerking.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?
Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een bijdrage voor cursuskosten, om iets aan te schaffen, in een exploitatietekort op een te organiseren activiteit.

Wie krijgt de subsidie?
Het bedrag dat de Seniorenraad beschikbaar heeft, is beperkt. Als er meer geld gevraagd wordt dan beschikbaar is, zal er gekozen moeten worden. De Seniorenraad maakt die keuze.

Hoe komt u aan een subsidieregeling?
Eind februari worden de bij de gemeente bekende organisaties aangeschreven. Heeft u niets ontvangen, dan kunt u de regeling opvragen bij het secretariaat van de Seniorenraad Borsele. Het telefoonnummer treft u onderaan deze rubriek aan.

Subsidie-aanvragen kunnen tot 1 juli 2001 worden ingediend bij: de Seniorenraad Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Provinciale Regiovisie Zorg voor ouderen 2001-2004

De provincie Zeeland heeft van het rijk de taak gekregen een regiovisie op het gebied van ouderzorg te ontwikkelen. Dit is een plan waarin zorgaanbieders, zorgvragers (= ouderen), wooncorporaties, welzijnsinstellingen, gemeenten en de provincie met elkaar afspraken vastleggen voor de komende 4 jaar.

Uit het hele plan blijkt dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De verzorging en dienstverlening zal dus meer en meer naar de mensen thuis gebracht moeten worden. Echter, er zijn grenzen. Om praktische en financiële redenen is niet altijd iedere vorm van zorg tot het huisje in de polder mogelijk. Er moeten oplossingen bedacht worden die zelfstandig wonen met voldoende zorg aan huis mogelijk maken. Om dit proces ordelijk te laten verlopen heeft het rijk de gemeente aangewezen als regisseur. Alle betrokken partijen moeten om de tafel gaan zitten en werken aan een sluitend systeem van wonen, zorg en dienstverlening voor ouderen.

Tot 15 januari 2001 kon gereageerd worden op de regiovisie zorg voor ouderen. We hebben er gebruik van gemaakt en de stem van de Borselse ouderen laten horen. Zo denken we er over:
De Seniorenraad vindt de Regiovisie een stap in de goede richting. Er wordt met vereende krachten gewerkt aan de vernieuwende ouderenzorg. Wij steunen van harte het idee van de gemeente Borsele om een provinciaal stimuleringsfonds in het leven te roepen, waarop kleinschalige woon/zorginitiatieven een beroep kunnen doen. Als men tegemoet wil komen aan de wensen van bewoners van het Borselse platteland, dan kan alleen maar sprake zijn van kleinschalige woon/zorgvoorzieningen. De provincie Zeeland en de ziektekostenverzekeraars zouden dat toch moeten weten. We hopen van harte dat ze deze waardevolle suggestie over nemen. Verder vinden we het zorgelijk dat de gemeente als regisseur aangewezen wordt, zonder dat daarvoor extra geld beschikbaar komt. Alles wat de gemeente op het terrein van de ouderen ontwikkelt, zal uit de bestaande spaarpot moeten komen. Bovendien is nergens in de wet vastgelegd dat de gemeente regisseur moet zijn. Het wordt daardoor een moeilijke klus voor het lokaal bestuur, waarbij de goodwill van alle betrokken partijen bepalend zal zijn voor het succes. Tot slot baart de wachtlijst voor behandeling in het Oosterscheldeziekenhuis ons zorgen. Steeds vaker bereiken ons berichten van ouderen die verschrikkelijk lang moeten wachten op een operatie. Ouderen die mondig zijn, weten op eigen kracht de weg wel te vinden naar andere ziekenhuizen in de omtrek, zoals Terneuzen, Zierikzee of Bergen op Zoom. Echter, ouderen die niet op de bres springen, zijn de dupe van de wachttijden en moeten vaak onnodig lang lijden onder de lichamelijke ongemakken.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Seniorenraad Borsele of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze rubriek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Yvonne Otte, telefoonnummer (0113) 238323.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie