Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams minister Anciaux ondersteunt experimenteel jeugdwerk

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Bert Anciaux ondersteunt experimenteel jeugdwerk voluit (08/02/01)

Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux heeft op basis van het reglement experimenteel jeugdwerk een tweede reeks initiatieven erkend.

De criteria waaraan experimentele initiatieven dienen te beantwoorden zijn ondermeer:

De projecten dienen tijdelijk van aard te zijn of moeten zich na maximum drie jaar inpassen in de bestaande decreten;

Ze moeten een regionaal karakter hebben en inspelen op nieuwe trends, subculturen;

Ze moeten een regionale leemte invullen of een nieuwe methode gebruiken;

Het initiatief moet hoofdzakelijk gericht zijn naar 6- tot 25-jarigen.

Voor de beoordeling van de dossiers werd een adviescommissie opgericht van vijf onafhankelijke deskundigen. De maximumtoelage bedraagt
1.750.000 fr. In het totaal worden voor 14.225.000 fr aan projecten ondersteund. Voor nieuwe initiatieven kan een dossier ingestuurd worden voor 15 april 2001.

Nieuwe initiatieven:

'Een stem uit de straat' van Uit de marge: 1.500.000 'Een stem uit de straat' creëert een jaarlijks moment waarop (kansarme) kinderen een stem krijgen rond een bepaald thema. De verzamelde knowhow wordt gebundeld in een conceptennota, die dan verspreid wordt onder organisaties die werken met deze maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Imagica: 1.500.000
Imagica experimenteert met nieuwe media in en met het jeugdwerk en ontwikkelt hier methoden rond. Doel is kinderen vaardigheden bij te brengen en leren creatief om te gaan met verschillende informatie- en communicatietechnieken.

Reflex Junior: 1.000.000
Reflex Junior stelt een handleiding/lespakket op rond preventie van geweld en agressie en geeft zo vorming rond deze thema's bij jongeren. De organisatie speelt in op de vraag naar cursussen die werken rond weerbaarheid, zelfvertrouwen en preventie van seksueel misbruik,.

(W)onderweg: 1.500.000
Met ouders van en autistische jongeren zelf op zoek gaan naar middelen om tot zelfontwikkeling te komen. Dit zijn zowel vormings- als ontspanningsactiviteiten. Momenteel bestaat de werking uit een mini-academie, kookcursussen en computercursussen.

Boundaries-X: 500.000
Internationaal project om Oost- en Westeuropese jongeren dichter bij elkaar te brengen. Men wil netwerken opzetten om in die landen vorming in jeugdwerk te geven.

Forum - Krax: 160.000
Krax is een blad voor jeugdwerkers in Vlaanderen. Het wil de vernieuwing en deskundigheid stimuleren in het jeugdwerk en tevens de brug slaan naar andere beleidsterreinen. Het blad richt zich zowel naar professionelen als vrijwilligers in de jeugdsector.

Jungle Tactics: 800.000
Jungle Tactics is een vzw uit Limburg die een structurele organisatie wil uitbouwen voor graffiti- en hiphopverwante expressievormen. Ze werken vanuit verschillende invalshoeken aan preventie, kennismaking met kunst en cultuur, positieve benadering van een typisch jeugdfenomeen via graffiti.

Initiatieven die een verlenging krijgen:

Wel Jong Niet Hetero, cel holebi-benjamins: 600.000 Opzetten van activiteiten voor holebi's onder de 19 jaar, gericht op ontmoeting in hun vrije tijd en streven naar meer kennis en openbaarheid rond homoseksualiteit in het jeugdwerk en in het onderwijs.

Habbekrats: 250.000
De Fabriek, uitvalbasis voor vzw Habbekrats in Gent, is een polyvalent, eigentijds jeugdcentrum voor jongeren, ook voor jongeren uit bijzondere doelgroepen. Zo wordt het jeugdcentrum o.a. uitgebouwd als leerwerkplaats voor uitkeringsgerechtigde jongeren.

Jeugdwerknet: 1.200.000
Ontwikkelen van een website, ook portaalsite, ten dienste van het jeugdwerk. Daarnaast biedt de organisatie vorming en begeleiding aan over informatica en webdesign van organisaties.

Circus in beweging: 1.200.000
Circusspel inzetten om de individuele, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Hun werking splitst zich op in verschillende deelwerkingen: het opzetten van stages in de vakantieperiode i.s.m. de jeugddienst, het geven van workshops circustechnieken, een tournee opzetten van jonge circusartiesten, een inclusieproject voor kansarme jongeren,.

De Holebifabriek: 350.000
Wekelijks radioprogramma maken voor holebi-jongeren op lokale radio's en ter beschikking stellen van deze programma's aan scholen en jeugdhuizen.

Cemuvo-nosotros - Kinderrechtenhuis: 600.000
Uitbouwen van een werking rond kinderrechten: aanbieden van vorming, uitbouw van een bezoekruimte voor kinderen met risico-ouders organiseren van vakanties voor moeders en kinderen in de marges, samenwerking met ECPAT, .

Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen: 550.000 Creëren van een aanbod voor en ondersteuning bieden aan allochtone meisjeswerkingen in Vlaanderen en Brussel met betrekking tot buitenschoolse activiteiten op basis van een analyse van hun noden en behoeften.

Platform allochtone jeugdwerkingen: 1.200.000 De organisatie van een structuur voor de ondersteuning, begeleiding, coördinatie en belangenbehartiging van allochtone jeugdwerkingen

VVJ - Kliksons: 315.000
Dit project ontwikkelt een interactieve bevragingsmethode voor tieners via een CD-Rom. Deze CD-Rom wordt ter beschikking gesteld van het jeugdwerk en gemeentebesturen.

Kinderrechtenfestival: 1.000.000
Het kinderrechtenfestival organiseert jaarlijks een festival voor kinderen rond participatie.

Het reglement experimenteel jeugdwerk kan je downloaden via: www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid

Auteur:
VU&ID-mini ster Bert Anciaux
Kabinet van de Vlaams minister van Jeugd

Meer informatie:
Contactpersoon: Koen T'Sijen
Telefoon: 02/553.28.11
E-post: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie