Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Aanpak bachelor-master moet meer vraaggericht'

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT 08/02/2001
REDACTIE BINNENLAND, REDACTIE ONDERWIJS

"Aanpak bachelor-master moet meer vraaggericht"

Hermans grote afwezige op belangwekkend debat

Op 7 februari heeft het Groninger Politiek Jongeren Kontakt in samenwerking met de Jonge Socialisten in het Academiegebouw te Groningen een forumdiscussie over het bachelor-masterstelsel gehouden. Sprekers waren mw. drs. M. Hamer (Tweede Kamerlid PvdA), prof.dr. D. Bosscher (rector magnificus RUG), drs. H. Pijlman (College van Bestuur Hanzehogeschool) en F. Tabarki (vml. LSVb en commissie-Rinnooy Kan). Rond de 300 mensen hadden zich verzameld in een stampvolle Aula, een teken dat dit onderwerp de betrokkenen sterk ter harte gaat. Minister Hermans stelde de sprekers, het publiek en de organisatie teleur door daags tevoren af te zeggen. Hij miste hiermee een belangwekkend debat en de gelegenheid om zijn inzichten te verduidelijken.

"Een algemene stelseldiscussie staat teveel centraal. De aanpak van het bachelor-masterstelsel moet veel meer vraaggericht en specifiek: waaraan bestaat bij studenten en universiteiten en hogescholen werkelijk behoefte? Het aanbod kan dan per sector en per opleiding hierop worden afgestemd," vond mw. Hamer van de PvdA. Ook wat betreft het binaire stelsel was er kritiek op minister Hermans. "De signalen van de minister over het afschaffen van het binaire stelsel zijn niet duidelijk, evenmin als over financieringskwesties," aldus dhr. Pijlman. Als hogescholen geacht worden te concurreren met universiteiten, zouden zij in dezelfde uitgangspositie moeten worden gebracht. Dhr. Bosscher: "De Bolognaverklaring is een operatie voor een ander probleem geworden: in plaats van een andere programmering een probleem van standaardisering. De universiteiten hebben hier niet om gevraagd." Mw. Hamer gaat in het kamerdebat van 19 maart veel vragen beantwoord proberen te krijgen. "Er is ook voor de Kamer nog veel onduidelijk; nog veel vragen uit het HOOP-debat zijn niet beantwoord."

Het doel van het bachelor-masterstelsel moet niet uit het oog worden verloren. Bosscher: "Als de internationalisering mislukt, is het hele plan mislukt." Tabarki: "Voor internationale mobiliteit van studenten moet er veel meer gebeuren dan alleen de invoering van het bachelor-masterstelsel. Er zijn zoveel praktische obstakels."

Uitstroom na de bachelorsfase houdt een risico in: "Nu is de economie goed, maar als er recessie komt, is er dan nog behoefte aan in 3 jaar breed opgeleide bachelors?" vroeg mw. Hamer zich af. "Het gemiddelde niveau zal afnemen, en dat is ongewenst," was de stellige mening van dhr. Bosscher. Hij sprak de vrees uit dat de typisch Nederlandse neiging om alles te reduceren tot de middelmaat ook grip zou krijgen op het wetenschappelijk onderwijs. Dhr. Tabarki zag hierin echter geen groot probleem, zolang het overeenstemt met de wensen van de student,

Topmastersopleidingen zijn ook uitgebreid ter sprake gekomen. "Ik kan me voorstellen dat selectie voor topmastersopleidingen in heel specifieke gevallen toelaatbaar is, maar de toegankelijkheid blijft voor ons een belangrijk criterium," vond mw. Hamer. "Wij hoeven niet zonodig een Yale aan de Drentsche Aa. Topstudenten moeten overal terecht kunnen. Dat betekent ook dat er tophoogleraren moeten zijn," aldus dhr. Bosscher. Hij zag geen noodzaak voor Nederlandse universiteiten om zich, zoals hun Amerikaanse equivalenten, "als gorilla's op de borst te kloppen" en prat te gaan op hun kwaliteiten. "Dat hebben wij helemaal niet nodig." Dhr. Pijlman zet vraagtekens bij de haalbaarheid van een `hoogvlakte met toppen'. "Als er niet meer middelen komen, wordt het eerder een laagvlakte."

Mw. Hamer had verder kritiek op suggesties uit de hoek van coalitiepartner VVD om de mastersfase in de toekomst niet meer door de overheid te laten betalen. "Wij zijn het in deze algemeenheid daar niet mee eens. Het lijkt ons geen houdbaar standpunt."

De organisatie kijkt terug op een geslaagd debat. De discussie wordt voortgezet op het forum op talk.to/bama. Iedereen kan daar vragen of meningen posten. Een selectie van de reacties zal na enkele weken aan de sprekers en aan minister Hermans worden gestuurd.

Het GPJK is de overkoepelende organisatie van de politieke jongerenorganisaties in Groningen.

Voor meer informatie: dhr. W.K. (Whee Ky) Ma (organisator en avondvoorzitter), 050-3634960, (ma@phys.rug.nl), of Rense Piso, 050-5422579.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie