Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Smallingerland investeert fors in kwaliteit onderwijs

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

Smallingerland investeert fors in kwaliteit onderwijs (8-2-01)

Het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor bijna 53 miljoen gulden te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Deze forse investeringen zijn nodig omdat er zowel vanuit het Rijk en vanuit de gemeente sterk ingezet wordt op die kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De investering uit zich met name in de huisvesting van de scholen. Het meerjarenplan Onderwijshuisvesting is geschreven voor de periode 2001-2006.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden:


1. De leerlingenaantallen groeien autonoom. Door uitbreidingen van Drachten en de dorpen komen er steeds meer leerlingen, met name in het primair onderwijs.


2. Er worden steeds meer veiligheidseisen gesteld aan onderwijsgebouwen. De bestaande gebouwen krijgen aanpassingen.


3. Op landelijk niveau wordt het onderwijs vernieuwd (invoering van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, de invoering van het studiehuis, specifieke veranderingen voor het speciaal onderwijs)

Op lokaal niveau spreekt het collegeprogramma van een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod gericht op optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dat uit zich onder meer in:


4. de ontwikkeling van de Brede School. In de Drait en in de Wiken zijn daarvoor schoolorganisaties opgericht. De fysieke samenvoeging van de verschillende organisaties die zich in zon brede school organiseren is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het concept. Voor de ontwikkeling van de Brede school heeft de raad in 1999 al 5 miljoen gulden beschikbaar gesteld.


5. Al lange tijd is in veel onderwijsinstellingen een fusieproces aan de gang. Dat leidt tot een sterke behoefte aan gezamenlijke huisvesting. Voor CSG Liudger wordt al gebouwd aan de unilocatie. Voor het VMBO van Singelland is besluitvorming in de afrondende fase. Voor het basisonderwijs zijn voor het speciaal onderwijs al unilocaties gerealiseerd. Voor het openbaar onderwijs moet dat nog. In de afgelopen anderhalf jaar was voor deze ontwikkeling al ruim 30 miljoen gulden toegezegd. Dit bedrag is geen onderdeel van de 53 miljoen gulden die nu als investeringsbedrag wordt voorgesteld.


6. Ook op lokaal niveau zijn onderwijsvernieuwingen aan de orde. Het gaat dan met name om 1e opvangscholen en interne begeleiding voor Weer Samen naar School. Extra personeel is het gevolg. Daarnaast ontstaat behoefte aan extra ruimtes voor individuele begeleiding en voor kleine groepen.

28 PROJECTEN TOT 2010

Al deze ontwikkelingen zijn in het meerjarenplan uitgewerkt in maar liefst 28 projecten. Het college heeft prioriteiten gegeven aan deze reeks. Voor de korte termijn (tussen nu en drie jaar) worden in het meerjarenplan bijvoorbeeld genoemd de uitbreiding van de voorzieningen in Drachten Noord, verhoging van het budget voor nieuwbouw van VMBO Singelland, de brede scholen in de Drait en de Wiken/Noordoost en uitbreiding van de voorzieningen in Trisken en Drait.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Al met al gaat het nu om een investering van bijna 53 miljoen gulden. Voor bijna 8,5 miljoen gulden wordt die investering éénmalig gedekt uit de opbrengsten die de gemeente genereerde bij de verkoop van bouwgrond in uitbreidingsplannen. Op deze manier komen opbrengsten als gevolg van de bevolkingsgroei terug in de voorzieningen waar die groei nu al merkbaar is en ook nu om maatregelen vraagt.

De overige 45 miljoen gulden worden afgeschreven op de gebruikelijke manier over een langere periode. Dat kan uit eigen gemeentelijke middelen. Dat betekent wel dat de gemeente de komende jaren (tot 2006) ruim 2 miljoen gulden voor onderwijshuisvesting moet reserveren voor die afschrijving.

Het gevolg is dat de gemeente op basis van het collegeprogramma jaarlijks geen 2,8 miljoen te besteden heeft aan ander beleid op andere terreinen, maar nog f 700.000,=.
Voor de lopende collegeperiode is voor nieuw beleid éénmalig nog 6,5 miljoen gulden beschikbaar.

(NOG)GEEN COMPENSATIE VANUIT HET RIJK

De investeringen in het onderwijs zijn deels het gevolg van ingezet gemeentelijk beleid, maar ook voor een aanzienlijk deel het gevolg van landelijke ontwikkelingen. Het Rijk heeft tot dusverre geen compensatie geboden voor de noodzakelijke investeringen die met name wettelijke regelingen met zich meebrengen.

Uiteraard is daarover overleg gaande met het ministerie. De gemeente verwacht dat de minister dit voorjaar uitsluitsel geeft over hoe men met deze compensatieproblematiek om wil gaan.

De raadscommissie Samenleving en Zorg bespreekt het meerjarenplan Onderwijshuisvesting op 19 februari a.s. De voltallige raad krijgt het plan op 6 maart op de agenda tijdens de raadsvergadering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie