Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VVD over Willem Alexander en Máxima Zorrequieta

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Prins Willem Alexander en mevrouw Máxima Zorrequieta

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 8 februari 2001

De VVD-fractie heeft diverse redenen om zich nu nog niet publiekelijk te mengen in de discussie over de relatie tussen Prins Willem Alexander en mevrouw Máxima Zorreguieta in het algemeen, over een eventueel huwelijk tussen hen beide in het bijzonder, of over haar vader.

In de eerste plaats willen wij zorgvuldig handelen. De VVD-fractie wil de zuivere staatsrechtelijke weg bewandelen. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen belangen in de privé-sfeer en de publieke aspecten. Zolang het onderwerp nog in de privé-sfeer verkeert, moeten publieke organen (zoals de Tweede Kamer) zich van een publiek oordeel onthouden. Van publieke organen mag worden verwacht dat zij respect opbrengen voor de privé-afwegingen van privé-personen. Dit geldt ook indien het leden van het Koninklijk Huis betreft. In dit verband moet Prins Willem Alexander eerst als privé-persoon beslissen met wie hij zijn leven wil delen. Ook moet hij beslissen of hij met iemand anders een huwelijk wil aangaan, al dan niet na overleg met de betrokken families.

De politiek is op dit moment nog niet aan de beurt. Dat is pas het geval als de verhouding tussen beide personen formeel in de publieke sfeer komt. Die situatie dient zich aan als Prins Willem Alexander in het geval van een huwelijk ook troonopvolger wil blijven. Volgens de Grondwet heeft hij dan toestemming van de wetgever nodig voor het huwelijk, omdat de gemalin van de Kroonprins tot het Koninklijk Huis gaat behoren. De Minister-president gaat dan ook voor haar de volledige ministeriële verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent dat hij politiek verantwoordelijk is voor al haar gedragingen in de publieke sfeer.
De wetgever wordt gevormd door de Regering, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij een Toestemmingswet gaat de procedure als volgt. De Regering, de Minister-president als eerst verantwoordelijke, dient een voorstel van wet in bij de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de Toelichting bij die wet zet de Regering gemotiveerd uiteen, waarom zij voorstelt om die toestemming voor het huwelijk te verlenen.

De Tweede en Eerste Kamer kunnen hierover schriftelijk en mondeling met de Regering debatteren. Elke politieke partij heeft daarbij de mogelijkheid om te zeggen en vragen wat zij denkt. Aan het eind van deze discussie kan elke partij besluiten of zij wel of niet vóór het wetsvoorstel zal stemmen, uiteraard na afweging van alle gewisselde argumenten.

De politieke partijen verliezen hun recht van spreken dus niet, als ze zich op dit moment nog onthouden van publieke bemoeienis met de privé-afwegingen van beide partners. Immers beide hebben noch een verloving bekendgemaakt, noch een huwelijk aangekondigd, laat staan toestemming voor een huwelijk gevraagd. Het feit dat ze samen zijn gesignaleerd, is op zichzelf nog geen reden voor parlementaire actie. Volgens de VVD praten kamerleden voor hun beurt als ze nu al publiekelijk meediscussiëren. Er ligt zelfs nog niet eens een wetsvoorstel met een toelichting en motivering van de Regering voor. Een verdere reden is dat de VVD haar mening heel goed kan voorbereiden buiten de publiciteit om. Uiteraard worden intern diverse mogelijke situaties in ogenschouw genomen. Ook de VVD denkt vanzelfsprekend na. Op het moment dat wij tot een officieel publiek oordeel worden geroepen bij een Toestemmingswet, dan zal de VVD met dat oordeel naar buiten komen. Maar de VVD wil daar dan wel nadrukkelijk, in tegenstelling tot anderen in de Tweede Kamer, ook de motivering van de Regering bij betrekken. De zorgvuldigheid vereist dat alle belangen evenwichtig worden afgewogen. Daarvoor is het onderwerp belangrijk genoeg. Het is bovendien zeer onelegant en bepaald niet chique als de Tweede Kamer zich op dit moment ongevraagd inlaat met nu nog privé-aangelegenheden van Prins Willem Alexander en mevrouw Máxima Zorreguieta.

Een reden is ook nog dat de VVD-fractie haar agenda op dit onderwerp zelf wil bepalen. Wij willen ons niet laten opjagen door een zogeheten hype in de media of door collega's die kennelijk de mediadruk niet kunnen of willen weerstaan. Soms is geduld echt een schone zaak. Wij hopen u hiermede enig inzicht te hebben gegeven in onze afwegingen.
Onze VVD-woordvoerder is de heer mr. A.J. (Jan) te Veldhuis, telefoon: 070-3182901.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie