Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Liberalisering energiemarkt: lust of last voor het mkb?

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

08-02-2001
Liberalisering energiemarkt: lust of last voor het mkb?

Bestaande grotere energiebedrijven proberen op een sluwe wijze de bestaande posities zo lang mogelijk te consolideren. De huidige ontwikkelingen in de vrijmaking van de energiemarkt bieden geen vertrouwen in voldoende marktwerking in de toekomst. MKB-Nederland maakt zich grote zorgen. De vrees is niet onterecht dat de afnemers, waaronder het midden- en kleinbedrijf, uiteindelijk de rekening krijgen gepresenteerd. Dit staat te lezen in een recent gepresenteerd rapport van MKB-Nederland.

MKB-Nederland constateert een veelheid aan ontwikkelingen op de energiemarkt die als zorgelijk kunnen worden getypeerd. De ondernemersorganisatie staat niet alleen in haar kritiek, maar desondanks wordt er weinig actie ondernomen. De overheid is afwachtend en grote energieleveranciers leggen alle opmerkingen domweg naast zich neer. Kleinverbruikers van energie, zoals het mkb en particulieren, kunnen binnen enkele jaren wel eens een hoge rekening gepresenteerd krijgen, als deze houding niet op korte termijn verandert.

Er zijn verschillende ontwikkelingen. Zo is er sprake van concentratie van elektriciteitsleveranciers, kleine spelers worden in ras tempo opgekocht door grote. Hiervoor gebruiken ze het geld van gebonden afnemers. Op de gasmarkt is maar één speler actief: de Gasunie. Van concurrentie, en dus lagere tarieven, zal in de toekomst geen sprake zijn. Per 1 januari van dit jaar zijn de tarieven al met tien tot vijftien procent gestegen. Onacceptabel, vindt MKB-Nederland. Communicatie hierover naar de klant is bovendien vaak misleidend en onvolledig. Nagenoeg alle leveranciers wijzen met de beschuldigende vinger naar de overheid.

Voorlichting
De belastingvrije voeten voor aardgas en elektriciteit, de Regulerende Energiebelasting (REB), zijn sinds dit jaar omgevormd tot één algemene heffingskorting. Over wie, hoe en wanneer deze met de klant wordt verrekend, geven de energiebedrijven geen goede voorlichting. Het verschuiven van directe belastingen naar meer indirecte, zoals nu in het nieuwe belastingstelsel, is op zich een goede zaak, vindt MKB-Nederland. De staffelstructuur in de REB echter, waarbij kleinverbruikers aanzienlijk meer betalen dan grote (en hele grote zelfs zijn vrijgesteld) brengt het mkb in een nadelige concurrentiepositie, nationaal zowel als internationaal. Bovendien kunnen vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van de REB als milieu-instrument. Het overheidsbeleid gericht op energiebesparing, is tot op heden maar beperkt succesvol geweest. In de praktijk is de REB dus meer een reguliere belasting op energie.
Een \'lichtend\' voorbeeld is de zorgelijke situatie in Californië. Als er één les is te leren van de situatie daar, is het dat zaken volledig mis gaan als er onvoldoende marktwerking wordt geïntroduceerd. Een halfslachtig reguleringsregime geeft onvoldoende markt en leidt dus onherroepelijk tot grote problemen. In Nederland is de situatie weliswaar afwijkend, maar ook hier zal er maar beperkte marktwerking ontstaan voor energie en al helemaal niet voor gas. Op de korte termijn zijn er geen problemen te verwachten, maar het is zaak alert te blijven. Op de middellange termijn kan de situatie wel eens heel anders worden. Als de plannen voor het sluiten van productiecapaciteit doorgaan, kan het huidige overschot bij een toenemende groei van de economie en samengaande grotere vraag naar energie, in snel tempo omslaan in schaarste.

Storingen
Tot slot is er iets te zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening van de energiebedrijven: die is niet best. Leveranciers zijn ook slecht bereikbaar voor vragen. De afgelopen weken ontvangt MKB-Nederland bovendien meer en meer klachten over stroomstoringen. Blijkbaar resulteren hogere prijzen niet in een goede dienstverlening en een hoge mate van zekerheid. Je zou juist verwachten dat energiebedrijven er alles aan doen om een positief imago op te bouwen bij de klant. Het is overigens opvallend dat de meeste storingen zich voordoen op het moment dat de vraag naar energie groot is (capaciteitsprobleem?). Maar ook op de momenten dat de leveranciers hun stroom duur moeten inkopen op de stroombeurs, prijzen die ze niet kunnen doorberekenen.

Alles bij elkaar genomen is het niet verwonderlijk dat MKB-Nederland zeer ongerust is over de vrije energiemarkt. Het is opvallend dat tegen de duidelijk zichtbare trend van traineren over de marktwerking, prijsstijgingen, verminderde kwaliteit van dienstverlening en de toename van het aantal storingen geen vuist wordt gemaakt. Het ministerie van Economische Zaken en de toezichthouder (DTe) zijn relatief afwachtend. MKB-Nederland zal echter op alle mogelijke manieren aandacht blijven vragen voor deze problematiek.

Informatie: ing. H.H. de Groot

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie