Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 8 februari 2001

Vragenhalfuur
De politie van Rotterdam heeft de afgelopen maanden extra structurele maatregelen genomen met het oog op de toegenomen criminaliteit op de West-Kruiskade. Zo is de preventieve aanwezigheid van het straatroofteam verdubbeld en is er extra inzet van het horecateam van de politie op uitgaansavonden. Tevens is de bereikbaar- en aanspreekbaarheid van de politiepost aan de West-Kruiskade vergroot. Het overleg met bewoners en bedrijven in het gebied met de Adviesraad voor het Centrum, politie en het gemeentelijke project Veilig krijgt een structureel karakter. De Commissie ABZ wordt op de hoogte gehouden van de situatie op de West-Kruiskade. Dit heeft burgemeester mr. I.W. Opstelten geantwoord op vragen van Stadspartijraadslid M.M.M. Kneepkens. De Stadspartij stelde de vragen naar aanleiding van de demonstratie van de Chinese gemeenschap tegen de fors toegenomen criminaliteit binnen hun wijk 'Chinatown' aan de West-Kruiskade.

De wijze waarop de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid cliënten opgave heeft gedaan van de omvang van het zogenaamde negatieve loon over het jaar 1997 verdient niet de schoonheidsprijs. Cliënten die door de handelswijze van de dienst financieel gedupeerd raken, worden door de dienst SoZaWe gecompenseerd. Daarmee neemt de gemeente de aanbevelingen van de Rotterdamse ombudsman onverkort over. De raadscommissie SAR wordt op korte termijn geïnformeerd over het aantal cliënten in kwestie en de kosten die met de compensatie zijn gemoeid. Dit heeft wethouder J. van der Tak geantwoord op vragen van mevrouw M. Folmer (SP). Zij stelde de vragen naar aanleiding van het rapport van het Bureau gemeentelijke Ombudsman.

Raad wijst interpellatie SP af
De Gemeenteraad heeft na hoofdelijke stemming het verzoek van de SP om een interpellatie te houden over chloortransport per trein met 35 tegen zeven stemmen afgewezen. Voor stemden de SP, de Stadspartij en J.O.O.P. SP-raadslid M.H.M. Spaas had in de vorige raadsvergadering een interpellatie aangevraagd, die door tijdgebrek niet doorging. De raad vond dat de schriftelijke beantwoording van B. en W. op de vragen die hij toen had willen stellen voldoende duidelijkheid schept over het gemeentelijk standpunt. De Gemeenteraad is van mening dat het transport van chloor tot een minimum moet worden beperkt, dan wel, als de mogelijkheden zich voordoen, moet worden voorkomen. Wethouder Milieu zal dit standpunt verwoorden bij de hoorzitting van de vaste Kamercommissie VROM op 14 februari. De raad spreekt zich niet uit als 'chloortransportvrije gemeente', omdat die uitspraak de gewenste situatie niet dichterbij brengt.

Personalia
Mevrouw P.J. Overhand heeft de Gemeenteraad meegedeeld dat de naam van haar fractie is gewijzigd in J.O.O.P. Deze afkorting staat voor Jongeren/Ouderen Onafhankelijke Partij. Zij vormde voorheen de fractie van de Unie 55+.

Tribune voor Hockeyclub Rotterdam
De Gemeenteraad heeft uit het Groeifonds 1999/2000 fl. 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van een tribune bij de nieuwe accommodatie van Hockeyclub Rotterdam (HCR). HCR moet vanwege de komst van de hoge snelheidslijn (HSL) verhuizen en laat momenteel aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan een nieuw complex met zeven kunstgrasvelden, een clubhuis en een tribune met 2500 zitplaatsen bouwen. Uit de HSL-schadeloosstelling voor de eigendommen kan de tribune echter niet gefinancierd worden. De Gemeenteraad wil met dit geld de hockeysport in Rotterdam een extra impuls geven. HCR zal na een fusie met Aeolus de grootste hockeyvereniging van Nederland worden.

Subsidie leerlingbouwplaatsen breder ingezet
De subsidie voor leerlingbouwplaatsen kan voortaan ook worden ingezet bij nieuwbouw van en ingrijpende voorzieningen voor gebouwen met een andere bestemming dan wonen. Vorig jaar was er alleen subsidie voor de leerlingbouwplaatsen bij particuliere woningverbetering, maar leerlingen werken ook bij andere projecten. De leerlingbouwplaatsen blijken een succes: de opleiding komt tegemoet aan de vraag naar vakbekwaam personeel, de leerlingen krijgen ook begeleiding op een breder front, de opleiding is een ideaal vervolg op de LBO en 16% van de leerlingen is van buitenlandse afkomst; veel hoger dan bij rechtstreekse instroming naar bouwbedrijven. In de afgelopen acht jaar hebben 183 leerlingen 402 woningen gebouwd. 70% van hen is als bouwvakker aan de slag gebleven.

Project Optimaal Ruimtegebruik
De Gemeenteraad heeft besloten het project 'Optimaal Ruimtegebruik Rotterdam' te beginnen. De projectgroep krijgt onder meer tot opdracht concrete projecten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat de schaarse (vrije) ruimte in de stad optimaal wordt benut. Daarnaast zal de projectgroep onderzoeksprogramma's gaan opstellen, bijvoorbeeld onderzoek naar overkluizingen, ondergronds transport, ondergrondse opslag van huishoudelijk afval en dergelijke In de komende maanden wordt de projectgroep gevormd en een plan van aanpak opgesteld. De daadwerkelijke uitvoering moet vanaf november dit jaar gestalte krijgen. De raad nam het amendement van de coalitiepartijen aan om nog deze raadsperiode de eerste Prix Becqué uit te reiken: een prijs ter beloning en stimulering van innovatieve ideeënontwikkeling voor optimalisering ruimtegebrek. 'Optimaal Ruimtegebruik' is het gevolg van de motie-Janssens, die hiermee is afgedaan.

Groen Licht voor Platform Arbeidsmarkt Rijnmond De Gemeenteraad is met waardering akkoord gegaan met de ondertekening van het convenant Platform Arbeidsmarkt Rijnmond (PAR). 43 gemeenten in het Rijnmondgebied, samen goed voor meer dan tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking, hebben afgesproken het PAR op te richten. Binnen het platform gaan gemeenten, werkgeversorganisaties en uitkeringsinstellingen concrete afspraken maken over werkgelegenheid. Het platform gaat ook een databank aanleggen van alle werkgelegenheidsplannen in de regio en onderzoek op dit gebied coördineren. De oprichting van het platform komt voort uit de kabinetsplannen voor een nieuwe organisatie van de sociale zekerheid. De kans is groot dat het Rijnmondse model elders in het land navolging krijgt. Rijnmond is namelijk één van de vijf gebieden die op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid proefdraaien met een regionaal overlegplatform. De schaal waarop wordt samengewerkt en de hele nieuwe opzet maken de Rijnmondse aanpak sterk vernieuwend. De raad stelt als bijdrage in de kosten voor 2001 (maximaal) fl. 413.000,- beschikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie